Tổ Chức SCP
250_logo.png

CẢNH BÁO: CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA TỔ CHỨC LÀ

TUYỆT MẬT

TRUY CẬP BỞI NHÂN SỰ KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN BỊ NGHIÊM CẤM
NGƯỜI VI PHẠM SẼ BỊ THEO DẤU, ĐỊNH VỊ VÀ GIAM GIỮ


NHÂN SỰ CHÚ Ý!

Quá trình xây dựng trang đã tiếp tục! Hãy tham gia đóng góp bản dịch cho wiki để đưa SCP đến với độc giả Việt! Một số đường link có thể sẽ bị hỏng, hoặc tạm thời liên kết sang nội dung SCP tiếng Anh trong khi chờ có bản dịch tiếng Việt.


SCP International

int.png SCP-INT — Cơ sở dữ liệu quốc tế

Một nơi tụ họp cho những dịch giả quốc tế!


Các trang quốc tế

kr.png SCP-KO — SCP 재단

Các đồng nghiệp Hàn Quốc của chúng ta! Bản dịch có sẵn ở đây.

cn.png SCP-CN — SCP基金会

Chi nhánh Trung Quốc! Bản dịch có sẵnở đây.

fr.png SCP-FR — Fondation SCP

Nước Pháp đã tham gia! Bản dịch có sẵn ở đây.

pl.png SCP-PL — SCP Polska Filia

Chi nhánh Ba Lan của trang! Bản dịch có sẵn ở đây!

es.png SCP-ES — La Fundación SCP

Chi nhánh Tây Ban Nha! Bản dịch có sẵn ở đây!

th.png SCP-TH — สถาบัน SCP

Chiến binh Thái! (Xin lỗi, tôi phải nói vậy). Bản dịch có sẵn ở đây!

jp.png SCP-JP — SCP財団

Chi nhánh Nhật! Bản dịch có sẵn ở đây!


Chủ đề Sigma-9 của SCP Foundation wiki do Aelanna thiết kế,
và đươc sử dụng trong trang này theo Giấy phép Creative Commons Ghi công/Chia sẻ tương tự (CC-BY-SA).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License