Trang Chủ
LK22yZY.png

CẢNH BÁO: CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA TỔ CHỨC LÀ

TUYỆT MẬT

TRUY CẬP BỞI NHÂN SỰ KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN HOÀN TOÀN BỊ NGHIÊM CẤM
NGƯỜI VI PHẠM SẼ BỊ THEO DÕI, ĐỊNH VỊ VÀ GIAM GIỮĐÓNG GÓP


Thành viên muốn đóng góp cho trang, vui lòng đọc rõ các hướng dẫn cần đọc tại
Trung Tâm Hướng Dẫn

Để đóng góp bài viết hoặc bản dịch của mình, vui lòng đọc kỹ
Hướng Dẫn Viết Bài | Dịch Bài


Tin Mới

14/06/2022

Chúc mừng bài dự thi Mẹ Ơi? của DeptDept đã là người dành chiến thắng CUỘC THI BLACKOUT!

01/04/2022

Chi nhánh Tiếng Vịt hiện là Chi Nhánh chính thức và là duy nhất của Tổ Chức Cạp Cạp.

Kênh YouTube

SERIES HỒ SƠ SCP

tại YouTube

Truy cập danh sách các tác phẩm đã được lồng tiếng và chế tác bởi kênh YouTube SCP Foundation Vietnam.

Trang Facebook

Trang Cộng Đồng SCP Việt Nam

tại Facebook

Truy cập các bài đăng dịch thuật, tác phẩm của SCP Foundation Vietnam tại trang Facebook của chúng tôi

Nhóm Facebook

Nhóm Cộng Đồng SCP Việt Nam

tại Nhóm Facebook

Trở thành thành viên của Cộng Đồng SCP Việt Nam để giao lưu với các thành viên chung một sở thích.

Máy Chủ Discord

Máy Chủ Cộng Đồng

tại Discord

Tham gia máy chủ của chúng tôi để được giao lưu với nhiều thành viên, cùng như tham gia đóng góp, nhận hỗ trợ từ nhân viên các hệ thống truyền thông, bao gồm cả Wiki.


TÌM KIẾM NGẪU NHIÊN


Bạn không biết mình muốn đọc gì? Dưới đây là các đường dẫn có chức năng dẫn đến bạn đến các trang ngẫu nhiên tương ứng, từ đó bạn không cần phải tự hỏi xem nên đọc gì trên trang nữa vì wiki luôn có tác phẩm cho bạn đọc!

SCP Ngẫu Nhiên | Truyện Ngẫu Nhiên | GOI Ngẫu Nhiên
Trang Ngẫu Nhiên

CSS Include for Wanderers' Library box on Front Page

[[include :scp-wiki:fragment:wl-front-page-box |css=--]]]
[[include :scp-wiki:fragment:wl-front-page-box |div=--]
|extra-class=
|URL=
|URL-Title=
|img-URL=
|top-h4=
|top-h2=
|text=
]]

Classes Included:

 • .library-container - Container box
 • .library - Internal box
 • .library .wl-image - Image Block
 • .library .wl-headers - Headers Block
 • .library .wl-text - Text Block
 • .library .fake-h2 - Mimics H4 Styling from WL
 • .library .fake-h4 - Mimics H2 Styling from WL

Special Classes Included:

 • .library.contest - Contest Block / Places Image on right for Desktop Sizes

EXAMPLES

Wanderers' Library Wandercon 2021
medium.jpg
WANDERCON 2021
↬ The Wanderer's Library ↫
The Wanderer's Library is having its first ever team contest with a simple task: Describe an author who resides in the Library, and show us what works they've created! Sign ups end August 13th! Click for more information.

Wanderers' Library
wl_logo.png
Official Sister Site
↬ The Wanderer's Library ↫
The Wanderer's Library is the Foundation's sister site and features the endless fantastical stories contained within the Library, home to the Serpents Hand and readers of all shapes and sizes. Stories should inspire Wonder - a sense that there is a larger world beyond the one we know.CSS Include for Wanderers' Library box on Front Page

[[include :scp-wiki:fragment:wl-front-page-box |css=--]]]
[[include :scp-wiki:fragment:wl-front-page-box |div=--]
|extra-class=
|URL=
|URL-Title=
|img-URL=
|top-h4=
|top-h2=
|text=
]]

Classes Included:

 • .library-container - Container box
 • .library - Internal box
 • .library .wl-image - Image Block
 • .library .wl-headers - Headers Block
 • .library .wl-text - Text Block
 • .library .fake-h2 - Mimics H4 Styling from WL
 • .library .fake-h4 - Mimics H2 Styling from WL

Special Classes Included:

 • .library.contest - Contest Block / Places Image on right for Desktop Sizes

EXAMPLES

Wanderers' Library Wandercon 2021
medium.jpg
WANDERCON 2021
↬ The Wanderer's Library ↫
The Wanderer's Library is having its first ever team contest with a simple task: Describe an author who resides in the Library, and show us what works they've created! Sign ups end August 13th! Click for more information.

Wanderers' Library
wl_logo.png
Official Sister Site
↬ The Wanderer's Library ↫
The Wanderer's Library is the Foundation's sister site and features the endless fantastical stories contained within the Library, home to the Serpents Hand and readers of all shapes and sizes. Stories should inspire Wonder - a sense that there is a larger world beyond the one we know.Thư Viện của Lãng Khách
wl_logo.png
Trang Chị Em Chính Thức
↬ Thư Viện của Lãng Khách ↫
Thư Viện của Lãng Khách là trang chị em của Tổ Chức, hiện lưu trữ những cuốn truyện màu nhiệm tại Thư Viện, là mái nhà của Xà Thủ và độc giả muôn hình muôn dạng. Các câu chuyện ở đây đều gợi cho ta cái Xúc Cảm Huyền Diệu, xúc cảm về một thế giới rộng lớn hơn mà ta không biết đến.
VN%20BR%201T

Trang Quản Lý Chính Thức

Backrooms Việt Nam

Backrooms Việt Nam là chi nhánh dịch thuật Tiếng Việt của The Backrooms, một wiki truyện giả tưởng hợp tác. Nơi lưu trữ tài liệu về các level, thực thể và vật thể kì bí tại nơi mà những căn phòng trống được phân chia ngẫu nhiên chỉ để giam giữ bạn lại.

scp-logo-int-full-400.png

Hợp tác khắp Thế Giới

Trung tâm Lưu trữ Dịch thuật Quốc tế

Trung tâm Lưu trữ Dịch thuật Quốc tế lưu trữ các SCP, Truyện ngắn và các tác phẩm khác được dịch sang Tiếng Anh - từ các chi nhánh của Tổ Chức SCP với những tác phẩm nguyên bản sử dụng ngôn ngữ của Chi nhánh họ.


by-sa.svg

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License