Tổ Chức SCP
250_logo.png

CẢNH BÁO: CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA TỔ CHỨC LÀ

TUYỆT MẬT

TRUY CẬP BỞI NHÂN SỰ KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN HOÀN TOÀN BỊ NGHIÊM CẤM
NGƯỜI VI PHẠM SẼ BỊ THEO DÕI, ĐỊNH VỊ VÀ GIAM GIỮ


NHÂN SỰ CHÚ Ý!

Tổng Kiểm Duyệt Năm 2020 đã kết thúc. Các bài viết
không đủ chất lượng bị loại bỏ có thể được tìm thấy tại đây.HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI/DỊCH BÀI.


Quá trình xây dựng trang đã và đang tiếp tục! Hãy tham gia đóng góp bản dịch cho wiki để đưa SCP đến với các đọc giả Việt Nam! Một số đường link có thể sẽ bị hỏng, hoặc tạm thời liên kết sang nội dung SCP tiếng Anh trong khi chờ có bản dịch tiếng Việt. Hãy lưu ý rằng các hồ sơ sai, không hợp lệ sẽ bị xóa sau 07 ngày, tính từ ngày phát hiện.Các Trang Chị Em Chính Thức
↬ Thư Viện của Lãng Khách ↫
Thư Viện của Lãng Khách là trang chị em lâu đời nhất của Tổ Chức và hé mở bí mật về các câu chuyện vô tận nằm trong những góc sâu thẳm nhất của Thư Viện, ngôi nhà của Xà Thủ và độc giả thuộc mọi hình thù và kích cỡ. Những câu truyện truyền cảm hứng cho Wonder - một cảm giác rằng tồn tại một thế giới rộng lớn hơn nơi chúng ta biết đến.

Các Trang Quốc Tế

SCP-INT
Tài Liệu Lưu Trữ Dịch Thuật Quốc Tế

SCP 재단
Hàn Quốc

SCP基金会
Trung Quốc

Fundacja SCP
Ba Lan

La Fundación SCP
Tây Ban Nha

SCP財団
Nhật Bản

Фонд SCP
Ukraina

Fundação SCP
Bồ Đào Nha

SCP Nadace
Séc

SCP基金會
Hán (Phồn Thể)


Chủ tố và phong cách Sigma-9 của Wiki Tổ Chức SCP được thiết kế bởi Aelanna,
và xuất hành dưới giấy phép Ghi Công/Chia Sẻ Tương Tự Sáng Tạo Chung 3.0 (CC-BY-SA).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License