Tổ Chức SCP
250_logo.png

CẢNH BÁO: CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA TỔ CHỨC LÀ

TUYỆT MẬT

TRUY CẬP BỞI NHÂN SỰ KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN HOÀN TOÀN BỊ NGHIÊM CẤM
NGƯỜI VI PHẠM SẼ BỊ THEO DÕI, ĐỊNH VỊ VÀ GIAM GIỮ


NHÂN SỰ CHÚ Ý!

Cuộc Tổng Chỉnh Sửa lần I đã kết thúc. Các bài viết
không đủ chất lượng bị loại bỏ có thể được tìm thấy tại đây.HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI/DỊCH BÀI.


Quá trình xây dựng trang đã và đang tiếp tục! Hãy tham gia đóng góp bản dịch cho wiki để đưa SCP đến với các đọc giả Việt Nam! Một số đường link có thể sẽ bị hỏng, hoặc tạm thời liên kết sang nội dung SCP tiếng Anh trong khi chờ có bản dịch tiếng Việt. Hãy lưu ý rằng các hồ sơ sai, không hợp lệ sẽ bị xóa sau 07 ngày, tính từ ngày phát hiện.


Wiki SCP Tiếng Anh

symbol3.png SCP Foundation — Cơ Sở Dữ Liệu Chính Thức

Cơ quan đầu não của Tổ Chức, nơi khởi nguồn của SCP!


Các Trang Chị Em Chính Thức

SerpHand.png Thư Viện Của Lãng Khách — Văn Học Từ Một Thế Giới Khác.

Thư Viện Của Lãng Khách là trang chị em lâu đời nhất của Tổ Chức và hé mở bí mật về các câu chuyện vô tận nằm trong những góc sâu thẳm nhất của Thư Viện, ngôi nhà của Xà Thủ và độc giả thuộc mọi hình thù và kích cỡ.

VR.png Bộ Sưu tầm Hình ảnh — Hình vẽ và Ảnh chụp

Bộ sưu tầm thu thập những bức ảnh và hình vẽ tương thích với giấy phép CC-BY-SA 3.0 để tạo cảm hứng và để sử dụng trong các bài viết.


SCP Quốc tế

int.png SCP-INT — Tài Liệu Lưu Trữ Dịch Thuật Quốc Tế

Một nơi tụ họp dành cho Cộng Đồng Quốc Tế thuộc Tổ Chức SCP

Các Trang Quốc Tế

ru.png SCP-RU — SCP Foundation

Phiên bản tiếng Nga! Bản dịch có sẵn ở đây.
Trang tiếng Nga là trang dịch lâu đời nhất đang hoạt động trên mạng.

kr.png SCP-KO — SCP 재단

Các bạn đồng nghiệp Hàn Quốc của chúng ta! Bản dịch có sẵn ở đây.

cn.png SCP-CN — SCP基金会

Chi nhánh Trung Quốc của chúng ta! Bản dịch có sẵn ở đây.

fr.png SCP-FR — Fondation SCP

Nước Pháp đã tham gia! Bản dịch có sẵn ở đây.

pl.png SCP-PL — SCP Polska Filia

Chi nhánh Ba Lan của trang! Bản dịch có sẵn ở đây!

es.png SCP-ES — La Fundación SCP

Chi nhánh Tây Ban Nha! Bản dịch có sẵn ở đây!

th.png SCP-TH — สถาบัน SCP

Các Dịch giả Thái Lan! Bản dịch có sẵn ở đây!

jp.png SCP-JP — SCP財団

Chi nhánh Nhật Bản! Bản dịch có sẵn ở đây!

de.png SCP-DE — SCP Deutschland

Chi nhánh nước Đức! Bản dịch có sẵn ở đây!

it.png SCP-IT — Fondazione SCP

Những người lính Ý! Bản dịch có sẵn ở đây!

ua.png SCP-UA — Tổ Chức SCP(Фонд SCP)

Các cộng sự xứ Ukraina! Bản dịch có sẵn ở đây!

pt.png SCP-PT/BR — Chi Nhánh Lusófona

Những bằng hữu Bồ Đào Nha! Bản dịch có sẵn ở đây!

cz.png SCP-CZ — SCP Nadace

Những người bạn đồng hành nước Séc của chúng ta! Bản dịch có sẵn ở đây!Chủ tố và phong cách Sigma-9 của Wiki Tổ Chức SCP được thiết kế bởi Aelanna,
và xuất hành dưới giấy phép Ghi Công/Chia Sẻ Tương Tự Sáng Tạo Chung 3.0 (CC-BY-SA).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License