Trang Chủ
LK22yZY.png

CẢNH BÁO: CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA TỔ CHỨC LÀ

TUYỆT MẬT

TRUY CẬP BỞI NHÂN SỰ KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN HOÀN TOÀN BỊ NGHIÊM CẤM
NGƯỜI VI PHẠM SẼ BỊ THEO DÕI, ĐỊNH VỊ VÀ GIAM GIỮ


THÔNG BÁO


SCPFVN-Logo-2

SERIES HỒ SƠ SCP


CSS Include for Wanderers' Library box on Front Page

[[include :scp-wiki:fragment:wl-front-page-box |css=--]]]
[[include :scp-wiki:fragment:wl-front-page-box |div=--]
|extra-class=
|URL=
|URL-Title=
|img-URL=
|top-h4=
|top-h2=
|text=
]]

Classes Included:

 • .library-container - Container box
 • .library - Internal box
 • .library .wl-image - Image Block
 • .library .wl-headers - Headers Block
 • .library .wl-text - Text Block
 • .library .fake-h2 - Mimics H4 Styling from WL
 • .library .fake-h4 - Mimics H2 Styling from WL

Special Classes Included:

 • .library.contest - Contest Block / Places Image on right for Desktop Sizes

EXAMPLES

Wanderers' Library Wandercon 2021
medium.jpg
WANDERCON 2021
↬ The Wanderer's Library ↫
The Wanderer's Library is having its first ever team contest with a simple task: Describe an author who resides in the Library, and show us what works they've created! Sign ups end August 13th! Click for more information.

Wanderers' Library
wl_logo.png
Official Sister Site
↬ The Wanderer's Library ↫
The Wanderer's Library is the Foundation's sister site and features the endless fantastical stories contained within the Library, home to the Serpents Hand and readers of all shapes and sizes. Stories should inspire Wonder - a sense that there is a larger world beyond the one we know.CSS Include for Wanderers' Library box on Front Page

[[include :scp-wiki:fragment:wl-front-page-box |css=--]]]
[[include :scp-wiki:fragment:wl-front-page-box |div=--]
|extra-class=
|URL=
|URL-Title=
|img-URL=
|top-h4=
|top-h2=
|text=
]]

Classes Included:

 • .library-container - Container box
 • .library - Internal box
 • .library .wl-image - Image Block
 • .library .wl-headers - Headers Block
 • .library .wl-text - Text Block
 • .library .fake-h2 - Mimics H4 Styling from WL
 • .library .fake-h4 - Mimics H2 Styling from WL

Special Classes Included:

 • .library.contest - Contest Block / Places Image on right for Desktop Sizes

EXAMPLES

Wanderers' Library Wandercon 2021
medium.jpg
WANDERCON 2021
↬ The Wanderer's Library ↫
The Wanderer's Library is having its first ever team contest with a simple task: Describe an author who resides in the Library, and show us what works they've created! Sign ups end August 13th! Click for more information.

Wanderers' Library
wl_logo.png
Official Sister Site
↬ The Wanderer's Library ↫
The Wanderer's Library is the Foundation's sister site and features the endless fantastical stories contained within the Library, home to the Serpents Hand and readers of all shapes and sizes. Stories should inspire Wonder - a sense that there is a larger world beyond the one we know.Thư Viện của Lãng Khách
wl_logo.png
Trang Chị Em Chính Thức
↬ Thư Viện của Lãng Khách ↫
Thư Viện của Lãng Khách là trang chị em của Tổ Chức, hiện lưu trữ những cuốn truyện màu nhiệm tại Thư Viện, là mái nhà của Xà Thủ và độc giả muôn hình muôn dạng. Các câu chuyện ở đây đều gợi cho ta cái Xúc Cảm Huyền Diệu, xúc cảm về một thế giới rộng lớn hơn mà ta không biết đến.

Chi Nhánh của Tổ Chức SCP

scp-logo-int.png

SCP-INT
Kho Lưu Trữ Bản Dịch Quốc Tế

logo-remade-whiteout.svg

SCP Foundation
Tiếng Anh

scp-logo-ru-400.png

Фонд SCP
Tiếng Nga

scp-logo-ko-400.png

SCP 재단
Tiếng Hàn

scp-logo-cn-400.png

SCP基金会
Tiếng Trung

scp-logo-fr-400.png

Fondation SCP
Tiếng Pháp

scp-logo-pl-400.png

Fundacja SCP
Tiếng Ba Lan

scp-logo-es-400.png

La Fundación SCP
Tiếng Tây Ban Nha

th-logo.png

สถาบัน SCP
Tiếng Thái

scp-logo-jp-400.png

SCP財団
Tiếng Nhật

scp-logo-dach-400.png

SCP auf Deutsch
Tiếng Đức

scp-logo-it-400.png

Fondazione SCP
Tiếng Ý

scp-logo-ua-400.png

Фонд SCP
Tiếng Ukraina

scp-logo-pt-400.png

Fundação SCP
Tiếng Bồ Đào Nha

scp-logo-cs-400.png

SCP Nadace
Tiếng Séc

scp-logo-zh-400.png

SCP基金會
Tiếng Trung (Phồn Thể)

Vườn Ươm Ngôn Ngữ
Nhiều Ngôn Ngữ


un.png Các Chi Nhánh Không Chính Thức
el.png SCP-EL — Tiếng Hy Lạp id.png SCP-ID — Tiếng Indonesia nd.png SCP-ND — Tiếng Bắc Âu
tr.png SCP-TR — Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ


Chủ tố và phong cách Sigma-9 của Wiki Tổ Chức SCP được thiết kế bởi Aelanna,
và xuất hành dưới giấy phép Ghi Công/Chia Sẻ Tương Tự Sáng Tạo Chung 3.0.
| Link Theme (Đã Tùy Biến) |
Logo SCP-VN của Wiki Tổ Chức SCP - Chi Nhánh Việt Nam được thiết kế bởi EstrellaYoshte,
và xuất hành dưới giấy phép Ghi Công/Chia Sẻ Tương Tự Sáng Tạo Chung 3.0.
| Link Logo |
Logo SCP-DE Giáng Sinh của Wiki Tổ Chức SCP - Chi Nhánh Đức được thiết kế bởi Tanija,
và xuất hành dưới giấy phép Ghi Công/Chia Sẻ Tương Tự Sáng Tạo Chung 3.0.
| Link Logo |
Logo SCP-VN Giáng Sinh của Wiki Tổ Chức SCP - Chi Nhánh Việt Nam được chỉnh sửa bởi StupifPotato từ Logo SCP-VNLogo SCP-DE Giáng Sinh,
và xuất hành dưới giấy phép Ghi Công/Chia Sẻ Tương Tự Sáng Tạo Chung 3.0.
| Link Logo |
Chủ tố và phong cách BHL của Wiki Tổ Chức SCP được quản lý bởi Woedenaz cùng Croquembouche,
và xuất hành dưới giấy phép Ghi Công/Chia Sẻ Tương Tự Sáng Tạo Chung 3.0.
| Link Theme (Việt Hóa) |
Phong cách Christmas Theme của Wiki Tổ Chức SCP được thiết kế bởi Dc_Yerko, chuyển đổi qua Wiki Tiếng Anh bởi stormbreath,
và xuất hành dưới giấy phép Ghi Công/Chia Sẻ Tương Tự Sáng Tạo Chung 3.0.
| Link Theme |
Snow Dance của Wiki Tổ Chức SCP - Chi Nhánh Tiếng Trung Phồn Thể được thiết kế bởi Dr V Valentine,
và xuất hành dưới giấy phép Ghi Công/Chia Sẻ Tương Tự Sáng Tạo Chung 3.0.
| Link Kỹ Thuật |

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License