SCP-241 Bản Ghi Chép Thử Nghiệm Bổ Sung


đánh giá: 0+x

Giống như trong thử nghiệm ban đầu, tất cả các thử nghiệm về SCP-241 đều được thực hiện trong Nhà Bếp Thử Nghiệm tại Khu-19, sử dụng các nhân viên cấp D làm đối tượng thử nghiệm, trừ khi có người khác được chỉ định.

Thử nghiệm 241-21, ██/██/20██
Đối tượng: Đối tượng 241-J được chọn bình thường. Khám sức khỏe cho thấy đối tượng dị ứng với đậu phộng. Mức độ dị ứng nghiêm trọng của đối tượng được xác định bằng cách sử dụng Thử nghiệm [DỮ LIỆU BỊ XÓA].

Quy trình: Đối tượng đã được yêu cầu đóng và mở SCP-241 vài lần trong khoảng thời gian bắt buộc. Mỗi lần SCP-241 được mở, nội dung đầy đủ của SCP-241 được ghi lại và sao chép, trong khi đối tượng phải trải qua xét nghiệm [DỮ LIỆU BỊ XÓA].

Kết quả: Kết quả xét nghiệm [DỮ LIỆU BỊ XÓA] cho thấy bệnh dị ứng của đối tượng ngày càng trở nên nặng hơn mỗi khi đối tượng mở SCP-241. Bệnh dị ứng của đối tượng đã bị ảnh hưởng nhất khi anh mở SCP-241 lần đầu tiên, và với mỗi lần mở SCP-241 tiếp theo thì xem ra hiệu lực đó ngày càng giảm đi. Tuy nhiên, bệnh dị ứng của đối tượng từ “nhẹ” thành “nặng” theo mức độ [DỮ LIỆU BỊ XÓA].
Hầu hết các công thức làm món ăn trong SCP-241 xuất hiện lại khi đối tượng đóng và mở lại SCP-241. Khoảng 11 và 17 (bao gồm cả 2) công thức làm món ăn mới xuất hiện mỗi lần SCP-241 được mở lại. Những công thức được thay thế không xuất hiện trở lại. Chỉ một công thức "lạ" được thay thế sau khi đối tượng mở SCP-241 lần thứ tư. Toàn bộ ghi chép các công thức của SCP-241 trong quá trình thử nghiệm này có thể được tìm thấy [DỮ LIỆU BỊ XÓA].

Phân tích: Hiệu ứng của SCP-241 có vẻ theo Quy Luật Lợi Tức Giảm Dần, đồng thời SCP-241 cũng có vẻ như biến đổi công thức của nó theo từng điều kiện đặc trưng của Mục tiêu, dù vậy nhiều xét nghiệm cần phải được thực hiện để chứng minh giả thiết. Đề nghị đưa ra những cuộc xét nghiệm về công thức của SCP-241.


Thử nghiệm 241-22, ██/██/20██
Đối tượng: Đối tượng 241-K là một con khỉ nâu. Khám sức khỏe cho thấy không hề dị ứng với thức ăn hay có vấn đề gì khác về sức khỏe.

Quy trình: Đối tượng được đưa đến chỗ SCP-241 và được những người huấn luyện yêu cầu mở nó ra. Những người huấn luyện đã được yêu cầu giữ đối tượng không đóng SCP-241 lại.

Kết quả: Đối tượng đã mở SCP-241 và những người huấn luyện đã giữ nó mở để phân tích. Nội dung của SCP-241 nhất quán với những kết quả trước cho một Mục Tiêu có bệnh dị ứng loài động vật có vỏ, mặc dù với Mục Tiêu này vẫn khác biệt. Thử nghiệm cho thấy đối tượng bắt đầu có bệnh dị ứng với động vật có vỏ. Một món ăn được chuẩn bị từ SCP-241 bởi đối tượng 241-F và bày ra cho đối tượng 241-K. Đối tượng 241-K không một chút do dự ăn món ăn và 9 phút sau chết vì sốc phản vệ, tương tự như những thử nghiệm trước.

Phân tích: SCP-241 cũng gây ảnh hưởng tới cả những sinh vật sống (nhất định) không phải người giống như với con người. Giả thiết đang được thử nghiệm là SCP-241 có hiệu quả trên bất kì thứ gì có khả năng bị dị ứng đồ ăn mà có thể mở SCP-241 ra.


Thử nghiệm 241-23, ██/██/20██
Đối tượng : Đối tượng 241-L là một con robot được thiết kế cho việc thao tác các vật liệu nguy hiểm.
Quy trình: Đối tượng được điều khiển từ xa bởi [DỮ LIỆU BỊ XÓA], người này đã được yêu cầu cho đối tượng mở SCP-241.

Kết quả: Đối tượng mở SCP-241 bằng điều khiển từ xa. Nội dung của SCP-241 giống hệt với lần gần nhất nó được đóng lại.

Phân tích: SCP-241 có vẻ không phản ứng với Mục Tiêu vô cơ.


Thử nghiệm 241-24, ██/██/20██
Đối tượng: Đối tượng 241-M/859-E được chọn bình thường. Khám sức khỏe không cho thấy bất cứ bệnh dị ứng gì.

Quy trình: Đối tượng tiếp xúc với SCP-859 bằng cách chạm. Đối tượng sau đó được mặc một bộ đồ quản thúc MOPP-4. Đối tượng được đưa SCP-241 và được yêu cầu mở nó, và để mở.
Kết quả: Thủ nghiệm trên mẫu da được lấy từ đối tượng xác nhận sự phát triển dị ứng nặng nề với nọc độc nhện, như thường lệ khi tiếp xúc với SCP-859. [DỮ LIỆU BỊ XÓA] gây ra một vết bỏng nhẹ. SCP-241 vẫn giữ nguyên trọn bộ công thức như trước.

Phân tích: SCP-241 có vẻ cần tiếp xúc vật lí với Đối Tượng.


Thử nghiệm 241-25, ██/██/20██

Đối tượng: Đối Tượng 241-M/859-E

Quy trình: Đối Tượng đã được đưa một bộ đồng phục Cấp D tiêu chuẩn. Đối tượng đã được đưa SCP-241 và được yêu cầu mở nó.

Kết quả: Đối tượng làm rơi SCP-241 xuống sàn và bắt đầu hét lên. SCP-241 được đặt dựa trên [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. Đối tượng được cho thuốc giảm đau nhẹ. SCP-241 chứa một bộ công thức có chủ đề về lớp nhện. "Món nhện ăn nhẹ Halloween của ngài Bộ Xương" đã được chọn lựa và chuẩn bị từ SCP-241 bởi Đối Tượng 241-F. Do Đối Tượng 241-M/859-E có chứng sợ nhện nặng, [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. Trong vòng hai phút, đối tượng bắt đầu gặp khó khăn trong việc thở và tê liệt một phần. Sau đó là những triệu chứng sốc phản vệ điển hình. Việc nhanh chóng tiêm epinefrin không cứu sống được Đối Tượng.

Phân tích: Mặc dù hình ảnh tìm thấy trong SCP-241 thường được xem là ngon miệng hoặc đẹp mắt, nó dường như không có khả năng tri giác. Xét nghiệm tử thi xác nhận sự tồn tại của nọc độc và độc tố thần kinh được tạo ra bởi loài Nhện Lang thang Brazil. Xem xét kĩ lưỡng lại thùng chuối dùng cho món ăn được chọn [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. Trực thăng ███████ ██████. Nông dân địa phương đã [DỮ LIỆU BỊ XÓA].


Quay về SCP-241.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License