8. Mr. Moon
rating: 0+x

Tôi tên là Mr. Moon.

Bạn có thể nghĩ tôi là người kém may mắn nhất trong bộ hub này, nhưng bạn đã nhầm. Tôi được chăm sóc chu đáo bởi Tổ chức, người sẽ chăm sóc các nhu cầu của tôi khi tôi phải đối mặt và thấy rằng tôi bị bỏ lại một mình khi thị giác thực sự của tôi trở lại. Như bây giờ vậy.

Đôi mắt của tôi bây giờ ở trong những cái hố va chạm ở trên mặt trăng, tinh tường hơn bất kỳ người nào. Tôi nhìn xuống nơi khuôn mặt của tôi trôi qua. Tôi sẽ tìm Mr.Redd, làm sao ông ấy có thể trốn khỏi mặt trăng?

Ở đó, tôi thấy một người đàn ông chạy qua các con hẻm với những tên côn đồ với dao. Anh ấy không phải là Mr.Redd. Sự chú ý của tôi chuyển sang chỗ khác. Tôi thấy một cuộc diễu hành, và người dẫn dắt nó có vẻ là một người chị của tôi. Nhưng Ms.Charm không phải là Mr.Redd. Có một người đàn ông nhảy từ một tòa nhà. Mặc dù tôi mong điều đó là khác, nhưng anh ấy không phải là Mr.Redd. Có một doanh nhân. Anh ấy không phải là Mr.Redd. Có một em bé. Đó không phải là Mr.Redd. Có một con voi. Đó không phải là Mr.Redd. Có một người đàn ông. Có một người đàn ông. Có một người phụ nữ. Có một chiếc ghế dài. Có một người phụ nữ. Có một người đàn ông. Có ở đó có ở đó có ở đó có

Tôi không thấy Mr.Redd

Thời gian của tôi sẽ hết sớm. Một con mắt đã di chuyển trở lại khuôn mặt bằng xương bằng thịt của tôi. Tôi nhắm nó lại, nhưng thị lực của tôi vẫn bị giảm đi. Bây giờ,tôi không thể tìm kiếm nữa. Không vấn đề. Mặt trăng vẫn còn. Tôi kiên nhẫn.

Trước: 7. Mr. ███████████ của DrMann

Tiếp thep: 9. Mr. Clumsy của Tanhony

Quay lại Hub

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License