Báo Cáo AARS538


đánh giá: +3+x

>TRUY CẬP BÁO CÁO THÀNH CÔNG

BÁO CÁO ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU CỦA CON NGƯỜI

ĐỐI TƯỢNG: Hệ thống Phân tích và Phản hồi Tự động 538 (AARS538)
NHÂN SỰ BÁO CÁO: Mật Vụ. ███████████
NGÀY: 17 tháng 6, 2011
ĐỊA ĐIỂM: ██████████████, ███████████████████

CHI TIẾT BÁO CÁO: Các chi tiết mâu thuẫn trong báo cáo của AARS538 đã được đội điều tra đưa đến kết luận rằng AARS538 không còn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Tổ Chức. Nguyên nhân cho sự mâu thuẫn thông tin này hiện tại vẫn chưa rõ, và có khả năng là do sự tác động từ bên ngoài hoặc do lỗi lập trình của hệ thống.
Các chi tiết mâu thuẫn được ghi lại như sau:

  • Chỉ có 17% trong số tất cả những máy bay không người lái đã triển khai được ghi lại trong các báo cáo. Trong số này bao gồm cả 29% từ sự kiện kiểu phụ A và 5% từ sự kiện kiểu phụ T.
  • Chỉ có 35% trong tổng số các cuộc thủ tiêu được ghi lại trong báo cáo. Trong số này bao gồm 12% các đợt thủ tiêu liên quan tới sự kiện kiểu phụ A và 68% liên quan đến sự Kiện kiểu phụ T.
  • Tất cả 98 cuộc thủ tiêu nhân sự của Tổ Chức đều không được đề cập đến trong các báo cáo. Trong số này bao gồm 75 đối tượng đã tiếp xúc các chủng loại của SCP-3281, và 23 đối tượng liên quan tới cuộc điều tra. Số này không bao gồm 113 nhân sự Cấp D được dùng trong các thử nghiệm thường nhật trên các chủng loại của SCP-3281.
  • Chủng loại được đề cập đến là SCP-3281-A-e không cho thấy bất kì nhân tố lan truyền nhận thức độc hay các dị tính nào. SCP-3281-A-e miêu tả một đối tượng đang di chuyển tới một đại lý buôn bán du thuyền gần nhất, nhằm tìm người đại diện dịch vụ khách hàng và yêu cầu một số ắc quy cho xe ô tô khoảng 12 cái.
  • Chủng loại được đề cập đến là SCP-3281-T-c không cho thấy bất kì nhân tố lan truyền nhận thức độc hay dị tính nào. SCp-3281-T-c được miêu tả là một đối tượng đang tìm kiếm một động cơ máy và một đối tượng chênh lệch với bản thân trong độ tuổi 25 tháng, và đem họ tới một khu vực hẻo lánh rồi sát hại và chặt tay chân họ, biến họ thành các thiết bị xăm hình cầm tay được kết hợp với một động cơ máy. Sau khi hoàn tất, đối tượng sẽ dùng thiết bị này để tự xăm một hình xăm lên bản thân mình và thông thường sẽ xăm lên luôn cả đối tượng đã tử vong.//

KẾT LUẬN TỪ CUỘC ĐIỀU TRA: Vì những biện pháp bảo mật thông tin đã được lập trình sẵn trong hệ thống AARS538, việc tái lập trình hệ thống hay thu hồi dữ liệu từ hệ thống này hiện tại đều không khả thi, và việc tắt hệ thống AARS538 không phải là lựa chọn tốt nhất. Ưu tiên hiện tại của Tổ Chức là tạo ra một hệ thống dự phòng cho Hệ Thống Phân Tích Tự Động để thu hồi các thông tin liên quan đến SCP-3281. Bất kỳ các cuộc điều tra độc lập nào của AARS538, hoặc SCP-3281 phải được thực hiện qua một kênh an ninh của Tổ Chức, để tránh việc AARS538 phản ứng lại với cuộc điều tra, và để ngăn chặn việc rò rỉ thông tin khỏi Tổ Chức.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License