ADMONITION

admo-thumbnail.png

ADMONITION

đánh giá: +5+x

ADMONITION


Sức mạnh thường biến tướng, thứ vô song thường biến dạng.

PLACEHOLDER

TẬP I
THỬ NGHIỆM

TIÊU HỦY

RALLISTON

TẬP II
THUYẾT HỖN MANG

DODODEVIL

TẬP III
BAN TUỆ

JACK IKE

TẬP IV
LỜI RĂN

THỨ TÁM

THÔNG TIN

ADMONITION là một tuyển tập hợp tác, chủ yếu tạo bởi các tác phẩm SCP, phác họa một Tổ Chức đầy tài năng, đầy tự tin, cố gắng quản thúc những thứ không thể bị quản thúc, để đạt được những thứ không thể với tới, dưới danh nghĩa vụ và lòng kiêu căng dâng trào của con người.

Mỗi tập truyện mới sẽ được góp mặt bởi một tác giả tự nguyện đặc biệt, hướng tới việc tìm hiểu Vũ Trụ SCP với góc nhìn hoàn toàn mới qua phong cách viết của series này. Các tập truyện được đăng tải lần lượt dựa trên một kế hoạch dài hạn; series sẽ kết thúc với mười tập truyện cùng một vài bài đăng kèm.

Series được đặt trong bối cảnh của một nhánh thời gian tại canon Deepwell Điểm-17; nhân vật, SCP và các yếu tố khác cũng có thể được sử dụng dù không tương thích hợp lý với bản gốc tương tự.

Bảo quản và thuộc quyền sở hữu của Liryn và Placeholder McD

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License