Hướng dẫn đăng tải Trang dành cho người lớn


đánh giá: +2+x

Hướng dẫn này cần được áp dụng cho tất cả các trang có chứa nội dung người lớn, bao gồm các trang khắc họa rõ những tình tiết hoặc cảnh tượng có liên quan tới tình dục, có nội dung khiêu dâm, hoặc có tình tiết, cảnh tượng bạo lực không an toàn đối với người chưa trưởng thành. Những trang này bao gồm tất cả các trang có tag người-lớn và nhiều trang có tag tình-dục.

Thành viên wiki không cần thiết phải nắm rõ và thực hiện theo hướng dẫn này; các tác giả đăng tải nội dung người lớn trên wiki có thể yêu cầu nhân viên làm hộ những thao tác dưới đây.

Khi đăng tải nội dung người lớn, bạn cần lập hai trang:

  • Trang chính chứa nội dung. Trang này phải được đăng trong thể loại adult: (tức là slug URL của trang phải bắt đầu bằng adult:).
  • Trang bìa. Trang bìa này có một cảnh báo về nội dung và một đường link dẫn tới trang chính.

Khi đăng một trang vào thể loại adult:, trang đó sẽ tự động được thêm phần cảnh báo nội dung ở đầu trang, và sẽ được chuyển hướng tới trang bìa trừ khi người dùng tự quyết định xem nội dung trang. Vì vậy, bộ phận Hậu cần của wiki sẽ thêm tag chuyển-hướng vào bài cùng với tag người-lớn.

Trang bìa sẽ có các tag người-lớnbìa, đồng thời phải chứa component:adult-splash để thông báo sau hiện lên trên trang:

[[include component:adult-splash slug=url-trang]]

Nếu là trang của một SCP chính thức, trang đó cũng cần phải có chân trang Wikiwalk ở cuối:

[[include component:adult-splash slug=scp-xxxx]]

[[footnoteblock]]

[[div class="footer-wikiwalk-nav"]]
[[=]]
<< [[[SCP-xxxw]]] | SCP-xxxx | [[[SCP-xxxy]]] >>
[[/=]]
[[/div]]

Tham số slug cần chứa URL hoặc "slug" của trang mà bạn sẽ đăng lên wiki. Ví dụ, trang adult:ngoai-truyen sẽ có tham số slug là "ngoai-truyen".

Khi trang chính và trang bìa đã được đăng, bạn hãy yêu cầu một kiểm duyệt viên hoặc quản trị viên khóa trang, cũng như khóa phần bình luận trên trang. Các chỉnh sửa và bình luận chỉ có thể thực hiện được ở trang chứa nội dung chính thay vì trang bìa.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License