Hub Nhà hàng Ambrose

đánh giá: +3+x


NHỮNG TÀI LIỆU PHỎNG VẤN CỦA λ-14

ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN:
GOI-116: Nhà hàng Ambrose
TRẠNG THÁI: HOẠT ĐỘNG
CẤP ĐỘ HIỂM HỌA: VÀNG (KHÔNG THÙ ĐỊCH, ĐE DỌA ĐẾN SỰ BÌNH THƯỜNG)

Bs0O0C1%20-%20Imgur.png
Đội Đặc nhiệm Cơ động Lambda-14 ("Những Người Đánh Giá Một Sao") là đội đặc nhiệm chuyên phụ trách các địa điểm và dị thể liên quan đến chiến lược bán lẻ, có thể là một nhà hàng hoặc cả một khu trung tâm mua sắm biểu hiện dị tính.

Từ sau khi bắt đầu điều tra về Nhà hàng Ambrose, ĐĐNCĐ Lambda-14 đã tập trung vào giải quyết thế lực này, dù cho họ ở dạng nào.

Lambda-14 bao gồm hai đội quản thúc, năm mươi đặc vụ cơ động, mười chuyên gia huyền thuật học và hai mươi chuyên gia dị thuật. Họ có căn cứ tại Điểm-34 ở Nam California, mặc dù bản chất của một ĐĐNCĐ có thể khiến họ được điều đi nơi khác.

Những căn cứ hoạt động đã ghi nhận:

  • Portlands
  • Backdoor Soho
  • London

Quy tắc giao chiến:
TLĐLT-116 liên quan đến những đối tượng không có thái độ thù địch và sẽ cố gắng chạy trốn khi bị phát hiện bởi nhân sự Tổ Chức. Một vài đối tượng có sở hữu dị tính nên được coi như mối đe dọa.

Thận trọng khi tiếp cận và không được giao chiến trừ khi bắt buộc.

Cá nhân đáng lưu tâm:

  • Chaz Ambrose: Nam, không rõ tuổi. Được tin là nhà sáng lập của TLĐLT-116. Loài người nguyên bản, nhưng có dị tính Cấp-5 quy mô nhỏ.
  • Marius: Không rõ họ. Đồng sáng lập và kiểm soát mặt kinh doanh của TLĐLT-116.
3KNuBvH%20-%20Imgur.png
"Đã nấu xong!" - Ambrose GoI Ball bởi DrAnnoyingDogDrAnnoyingDog

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License