Trang Trống


đánh giá: +5+x

Ôi không! Có vẻ như bạn đã vô tình truy cập phải một trang trống! Nếu từng có bất kỳ trang nào ở đây, rất có thể trang đó đã bị chuyển đi hoặc xoá bỏ. Nếu bạn hoàn toàn chắc chắn rằng đã từng có một trang tại đây, vui lòng liên hệ với cấp trên của bạn hoặc phòng ban Công nghệ Thông tin. -Scippy

Ta tựa tinh tú chưa từng vụt sáng

Ta biết phận mình là vết sẹo của thế gian

Ta chưa từng sống, chết, chưa bao giờ

có nổi một định dạng

Thân kiếp ta thấp hèn tựa con sâu chết quằn

Dẫu ta biết, lòng nên đầy căm hận

Nhưng chao ôi, sao ta quá tò mò

Như sao giờ đây lòng ta vui thấy lạ?

Dẫu ngàn năm chưa bao giờ thấu nổi

Cho dù vậy, thế gian kia, ta vẫn yêu.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License