Hub Phục Hưng

/* ---------------------------------
War on All Fronts (Black Highlighter)
2020 Wikidot Theme
Created by stormbreath
Header image created by EstrellaYoshte
--------------------------------- */
 
/* -------------- ROOT -------------- */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Saira+Stencil+One&display=swap');
 
:root {
  /* S-CSS-P Integration */
  --theme-base: "black-highlighter";
  --theme-id: "woaf-bhl";
  --theme-name: "War on All Fronts Theme (BHL)";
 
  /* Header */
  --logo-image: url("https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Awar-on-all-fronts-bhl/mksjr3.png");
  --header-title: "Chiến Tranh Toàn Diện";
  --header-subtitle: "Chúng Ta Sẽ Cần Một Con Thuyền Lớn Hơn";
 
  /* Typefaces */
  --header-font: 'Saira Stencil One', cursive;
  --title-font: 'Saira Stencil One', cursive;
 
  /* Standard Colors */
  --white-monochrome: 245, 245, 245;
  --pale-gray-monochrome: 235, 235, 235;
  --pale-accent: 60, 40, 230;
  --bright-accent: 5, 0, 133;
  --medium-accent: 44, 46, 100;
  --dark-accent: 15, 3, 100;
  --alt-accent: 17, 102, 221;
  --deepsea: linear-gradient(to bottom,rgb(0,0,101),rgb(23,0,82),rgb(0,0,0));
 
  /* Header Gradients */
  --gradient-header: var(--deepsea);
  --diagonal-stripes: none;
 
  /* Other Variables */
  --rating-module-bg-color: var(--pale-gray-monochrome);
}
 
#side-bar {
  --sidebar-links-text: 173,171,181;
  --sideblock-heading-text-color: var(--white-monochrome);
  --social-icon-hover-color: 173,171,181;
}
 
/* -------------- HEADER -------------- */
#header h1 a:before,
#header h2 span:before {
  color: rgb(173,171,181);
  font-variant: small-caps;
}
 
#top-bar div.top-bar > ul > li > ul,
#top-bar div.mobile-top-bar > ul > li > ul {
   background-image: var(--deepsea);
}
 
/* -------------- SIDE-BAR -------------- */
#side-bar {
  background-image: var(--deepsea);
  background-attachment: fixed;
  background-size: unset;
}
 
#side-bar div.menu-item a:hover {
  background-color: rgba(173,171,181,.15);
  color: white;
}
 
#side-bar div.menu-item a:before,
#side-bar div.menu-item a:hover:before {
  background-color: rgba(173,171,181,.25);
}
 
#side-bar .side-block.media,
#side-bar .side-block.resources {
  background: transparent !important;
}
 
#side-bar .heading p,
#side-bar .side-block > .collapsible-block .collapsible-block-link {
   font-family: var(--header-font);
   font-weight: initial;
}
 
#side-bar div.scpnet-interwiki-wrapper {
  filter: hue-rotate(60deg) invert(1) brightness(0.7);
}
 
#side-bar::-webkit-scrollbar-track {
  background-image: var(--deepsea);
}
 
#side-bar::-webkit-scrollbar,
#side-bar::-webkit-scrollbar-thumb,
#side-bar::-webkit-scrollbar-corner {
  border-color: rgba(71, 79, 107, .6);
}
 
/* -------------- BODY -------------- */
#page-title {
   color: rgb(var(--medium-accent));
   border-color: rgb(var(--medium-accent));
   text-align: center;
}
 
.close-credits,
.credit-back {
   filter: hue-rotate(260deg)
}
 
#page-content .modalbox {
  box-shadow: 0 2px 6px rgba(0, 0, 100,.5);
  background: linear-gradient(
    rgb(200,200,200) 51px,
    rgb(240,240,240) 51px,
    rgb(240,240,240)) !important;
}
 
.info-container {
  --barColour: #336;
}
 
.anom-bar-container {
   --title-font: Poppins, sans-serif;
}
 
blockquote,
div.blockquote {
  background: rgb(var(--pale-gray-monochrome));
}
 
div.woaf-hr {
   height: .3em;
   background: linear-gradient(to right,
     rgb(0,0,0),
     rgb(23,0,82),
     rgb(0,0,101),
     rgb(23,0,82),
     rgb(0,0,0));
   margin: 1em 0;
   border-radius: 5px;
}
 
div.woaf-hr p,
div.woaf-hr ul {
  display: none;
}
 
#footer a,
#footer a:visited {
   color: white;
}

AnAstAsis hub

đánh giá: +9+x


Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại con quái vật đó.

Đánh bại nó là mục đích của tôi, mục tiêu của tôi, và nó đã quay lại sau nhiều năm, hồi sinh và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và cùng với nó là những con quái vật khác, trồi lên từ lòng đất để tham gia với nữ hoàng của chúng. Với nguồn lực của đội đặc nhiệm tôi chỉ huy được dàn trải mỏng, tôi gần như mất hết hy vọng.

Nhưng Tổ Chức đã có một thứ bên trong tay áo của họ. Luôn là vậy.

Chúng tôi sẽ kết thúc cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ của mình một lần và mãi mãi.

-Lời khai của Perseus Rosales, Chỉ huy Đội Đặc Nhiệm Cơ Động Eta-5 ("Những Kẻ Ném Bom Jäeger")

Tái thiết.

Trồi lên.

Đây là một cuộc chiến tranh toàn diện.

Thức tỉnh.

Đây là khởi đầu của một cuộc chiến— Không, là sự thức tỉnh của một thế giới mới.

Tiêu thụ.

Cũng lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, phải không?

Trỗi dậy.

"Ngài Wilson, tôi nghĩ chúng ta vừa kết bạn với một con quái vật khổng lồ"

Học hỏi.

Một vị thần dành hàng thiên niên kỷ để nghỉ ngơi trong ngôi đền của mình.

Quy hồi.

Nhiều bí mật được cất giữ trong sâu thẳm của Thư Viện.

Giết chóc.

Hồi kết của cuộc chiến.

Sau cùng.

Liệu câu truyện đã thực sự kết thúc?


P4.png

Mãng Xà bởi Dr Whitney does not match any existing user name | (Art Page) | (Truyện)

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License