Anderson Robotics Hub


đánh giá: +5+x

Nhóm #: TLĐLT-1115, "Anderson Robotics"

Thành viên: ~200 Công nhân khắp toàn cầu1

Tài nguyên: USD$750 triệu/năm, khả năng dị thường

Trạng thái: Hoạt động

AndersonLogo1.jpg

Logo thương mại của Anderson Robotics, khoảng những năm 1998.

Mô tả: Anderson Robotics là một công ty công nghệ bất thường chuyên về buôn bán người máy dị thường, ngành android, trí tuệ nhân tạo, các chương trình máy tính, và điều khiển học. Mặc dù phần lớn cho rằng Anderson Robotics đã hoạt động từ những năm 1990s, nhưng công ty lần đầu tiên được Tổ Chức để ý vào năm 2007, sau khi bắt giữ SCP-1360 trong cuộc khám xét một nhà kho buôn bán công nghệ dị thường ở Seattle. Kể từ lần tiếp xúc ban đầu này, Anderson Robotics được công nhận là công ty đứng đầu buôn bán về kỹ thuật người máy bất thường.

anderson_robotics_by_sunnyclockwork.png

Logo thương hiệu của Anderson Robotics, vào năm 2014.

Trong khi Anderson Robotics đã xuất hiện trên toàn thế giới, đặc biệt sau khi hợp tác phân phối với Marshall, Carter, and Dark Ltd năm 2014, cơ sở hoạt động hiện tại của nó là ở lục địa Hoa Kì, đặc biệt là ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Các cơ sở sản xuất, phân phối và quản lý lớn đã bị phát hiện ở Oregon, Washington, và California, cùng với những sự mở rộng gần đây vào New Mexico, Arizona, và Louisiana.

Nhiều thực thể SCP đã được quy vào nhóm này kể từ sự phát hiện của nó. Nhân sự có thể tham khảo mục lục dưới thẻ tên "anderson" cho một danh sách đầy đủ.

Các cuộc điều tra hiện tại về cơ cấu tổ chức nội bộ của Anderson Robotics bởi MTF Gamma-132 vạch trần rằng các quản trị viên trung tâm ban đầu của công ty gồm có sáu cá nhân được liệt kê dưới đây:

  • Vincent Anderson: Chủ tịch Giám đốc Điều hành. Kiểu Dạng người Dị thường Xanh Dương.
  • Albert “Phineas” Frostman: Chủ tịch Giám đốc Thi hành. Kiểu Dạng người Dị thường Xanh Dương.
  • Tiến sĩ Medea Contos: Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển.
  • Jason Contos: Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển.
  • Tiến sĩ Jeffery Wilson: Giám đốc Nhóm Trí tuệ Bậc Cao.
  • Isaac Dillard: Giám đốc Điều hành.

Mọi nỗ lực bắt giữ các cá nhân trên bị cản trở bởi hoạt động tình báo phi thường của công ty, cũng như các tính năng dị thường trong cơ sở của họ, và sự hỗ trợ to lớn từ Các Nhóm Đáng Quan Tâm bên ngoài .3

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License