Cá Tháng Tư 2020

250_logo.png

CẢNH BÁO: CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA TỔ CHỨC LÀ

TUYỆT MẬT

TRUY CẬP BỞI NHÂN SỰ KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN HOÀN TOÀN BỊ NGHIÊM CẤM
NGƯỜI VI PHẠM SẼ BỊ THEO DÕI, ĐỊNH VỊ VÀ GIAM GIỮ

Cuộc thi 144-Hour Jam đã kết thúc! Xem qua người chiến thắng và Giải thưởng của Giám khảo, và cảm ơn tất cả những người đã tham gia!

Hội thảo tiếp theo: Phát biểu Tốt: Hội thảo Đối thoại được tổ chức bởi taylor_itkin does not match any existing user name - 11 tháng Tư, 2020 @ 2 giờ chiều Múi giờ miền Đông

Giải thưởng Lớn JamCon: Rounderhouse

bởi Rounderhouse

SCP-4161 là một thực thể dạng người bị sấy khô cao 165cm, cân nặng 47.7 kg. Nó được an tọa trong tư thế bắt chéo chân, và mặc một chiếc áo choàng màu cam.

Giải thưởng Lớn JamCon: Uncle Nicolini

Look, you have a show coming up, right? Let me loan you my private collection for one, and for two, U of SoHo loves the place.

JamCon Third Day Prize: Rounderhouse

SCP-5140 refers to a number of frozen corpses scattered across Mt. Everest, located in the Himalayas of Tibet.

Reviewers' Spotlight: Zoobeeny

SCP-5908 was designed with thaumaturgic runes along the barrel capable of triggering a ritual upon firing of the weapon.

News

February 14, 2020

The Community Survey is live! Please take a few moments to fill it out!

February 8, 2020

The SCP-5000 Contest is over! Congratulations to TanhonyTanhony for winning the SCP-5000 slot!

February 1, 2020

Check out Underread and Underrated for a deep dive into the hidden gems of SCP, complete with writing prompts and lore overviews!

August 6, 2019

The Collab Contest has closed. Congratulations to all who entered!

May 6, 2019

Please see the following announcement regarding an ongoing license violation in Russia: Announcement Thread Here.


đánh giá: +1+x

What in tarnation is this?

This was the front page of the SCP Wiki on 1 April 2020, as part of the Super Cool Plants April Fool's joke, and it has been immortalized for all time. We did a similar thing in 2014, you know.

SCP-CO Articles

These joke articles were inspired by the Super Cool Plants prank, and have their own section in Joke SCPs now:

Modified Articles

The following articles were modified for April Fool's 2020:

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License