Vị Trí Cơ Sở An Ninh 2

TRANG NÀY ĐÃ BỊ LƯU TRỮ

Thông tin trên trang này hiện chưa được cập nhật, và/hoặc đã bị thay thế bởi nội dung khác.

Hiện được bảo lưu vì mục đích lịch sử.

Truy cập Các Trang Lưu Trữ để có thông tin giải thích chi tiết về việc lưu trữ.

Định Danh Cơ Sở

Tổ Chức duy trì và điều hành một lượng lớn các cơ sở trên khắp thế giới, từ các tiền đồn nhỏ với một vài nhân viên tới các Điểm lớn có hàng ngàn nhân sự.

Điểm

Các cơ sở thuộc Tổ chức được định danh Điểm là các cơ sở ngụy trang, có nghĩa là trong khi công chúng biết đến sự tồn tại của cơ sở, cơ sở này thường được trá hình dưới các vỏ bọc là của chính phủ hoặc tập đoàn. Các Điểm thường được xây dựng tại các địa điểm tương đối gần với khu vực dân sự, vì vậy các cơ sở này cần phải có yếu tố ngụy trang nói trên.

Khu Vực

Các cơ sở thuộc Tổ chức được định danh Khu Vực là các cơ sở bí mật, có nghĩa là thường dân hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của chúng. Các cơ sở này thường được xây dựng cách xa khỏi khu vực dân sự và có thể chứa những dị thường rất nguy hiểm; phần lớn các Khu Vực có biện pháp bảo đảm cuối cùng như là đầu đạn hạt nhân tại chỗ.

Phân Chia Cơ Sở

Khu

Khu là các khu vực thuộc Điểm hoặc Khu Vực được chỉ định cho các mục đích cụ thể, như là quản thúc, nghiên cứu, hay lưu trữ. Các dùng chính xác của Khu thay đổi từ cơ sở này đến cơ sở khác và tùy thuộc vào mục đích ban đầu và kích thước của cơ sở đó.

Đơn Vị

Đơn Vị là các khu vực tự quản thúc thuộc Điểm hoặc Khu Vực như là quản thúc những dị thường Sinh Học và Không Gian và được thiết kế nhằm tự định đoạt trong trường hợp vi phạm hay các sự kiện thảm họa khác. Tất cả nhân sự gia nhập hay rời khỏi một Đơn Vị thường phải trải qua quy trình khử nhiễm hoàn toàn.

Tiền Tố

Các tiền tố này thường được sử dụng nhằm thể hiện chuyên khoa của các cơ sở hay các khu vực của cơ sở và gần như chỉ được sử dụng trong giao tiếp nội bộ.

Vũ Trang

Vũ Trang biểu thị một cơ sở hay khu vực cơ sở với bảo đảm an ninh vật lý cao bất thường, do bởi việc quản thúc các thực thể bạo lực thù địch hoặc đe dọa tấn công bên ngoài. Các cơ sở như vậy thường có một lượng lớn vũ khí và phương tiện cấp bậc quân sự cũng như một lượng lớn nhân viên an ninh thường trực bất tương xứng; trong trường hợp là một cơ sở đầy đủ, nó thường đòi hỏi một phân đội với số quân của ít nhất một tiểu đoàn hoặc trung đoàn.

Sinh Học (Bio)

Các cơ sở hay khu vực cơ sở quản thúc sinh học đối phó với những dị thường lây nhiễm hoặc nguy hại sinh học và cả hai đều được cách ly và tự quản thúc nhằm ngăn ngừa khả năng trốn thoát của các dị thường đó.

Quản Thúc

Các cơ sở hay khu vực cơ sở quản thúc chủ yếu được trang bị và dành cho việc quản thúc các vật thể, thực thể, hay hiện tượng dị thường.

Không Gian (Dim)

Các cơ sở hay khu vực cơ sở không gian đối phó với các lỗ hổng ngoại không gian hay các dị thường thể hiện biến động hoặc bẻ cong không-thời gian.

Dạng Người

Các cơ sở hay khu vực cơ sở quản thúc dạng người chủ yếu đối phó với các thực thể con người hoặc cận-người có tri giác, trí khôn có khả năng hiểu biết và tuân theo chỉ thị. Về bản chất chúng tương tự như một cơ sở nhà tù dành cho thực thể dị thường.

Được Bảo Vệ

Các cơ sở hay khu vực cơ sở được bảo vệ là các "khu vực an toàn" được giữ tự do khỏi ảnh hưởng dị thường. Không dị thường nào được cho phép trong các cơ sở này tại bất cứ lúc nào.

Lâm Thời

Các cơ sở lâm thời là những cơ sở được thiết lập hay xây dựng xung quanh một dị thường bất động. Các cơ sở lâm thời thường thường quản thúc một dị thường độc lập.

Thánh Tích

Các cơ sở hay khu vực cơ sở thánh tích được thiết kế nhằm xử lý các tạo tác và vật thể mang tính tôn giáo hoặc lịch sử.

Nghiên Cứu

Các cơ sở hay khu vực cơ sở nghiên cứu được thiết kế nhằm xử lý và tìm hiểu dị thường hay vật chất dị thường hoặc nghiên cứu và phát triển kế hoạch và phương thức quản thúc mới.

Lưu Trữ

Các cơ sở hay khu vực cơ sở lưu trữ được dành cho việc lưu trữ lâu dài các vật thể không dị thường hay trơ dị thường không có nguy cơ tác động tự trị.

Hỗn Hợp

Đây là các cơ sở hay địa điểm Tổ chức không bị kiểm soát dưới cấu trúc tổ chức tiêu chuẩn.

Bốt Quan Sát

Các Bốt Quan Sát là những cơ sở nhỏ được thành lập tại vô số địa điểm trên toàn cầu. Thường giới hạn ở các toà nhà độc lập nhỏ hoặc các đơn vị đơn trong các tòa nhà lớn hơn, Bốt Quan Sát thường được sử dụng để giám sát truyền thông vùng đối với nội dung bị gắn cờ, cũng như giám sát gần các cơ sở Tổ Chức. Nhiều Bốt Quan Sát cũng được sử dụng nhằm bảo đảm trung tâm thông tin hay chốn an toàn của các đặc vụ ngầm của Tổ Chức.

Danh Sách Các Cơ Sở (Được Rút Gọn)

Sau đây là danh sách cục bộ các cơ sở đáng chú ý của Tổ Chức. Xin vui lòng lưu ý rằng danh sách này hiện chưa đầy đủ, nhiều cơ sở của Tổ Chức không được liệt kê dưới đây do yêu cầu hoạt động an ninh hay bởi vì mục đích và/hoặc địa điểm của chúng là tối mật. Nhiều định danh cơ sở cũng đã được phục hồi theo thời gian vì các cơ sở ban đầu đã ngừng hoạt động hoặc không còn được sử dụng.

Điểm

facility-texture.png01 Điểm-01 (Điểm Được Bảo Vệ-01, Tổng Cục Giám Sát)

Điểm-01 là một khu vực an toàn hoạt động như một cơ sở dữ liệu dự phòng cho tất cả các cơ sở lớn của Tổ Chức trên toàn thế giới cũng như là một cơ sở bảo đảm hội nghị cho các thành viên Hội Đồng O5 và các nhân sự cấp cao khác của Tổ Chức. Cùng với tất cả các Điểm Được Bảo Vệ, không có bất kỳ loại dị thường nào được phép gần Điểm-01. Vị trí của Điểm-01 hoàn toàn tuyệt mật.

facility-texture.png06 Điểm-06-3 (Điểm Quản Thúc Dạng Người-06-3)

Điểm-06-3 là một cơ sở quản thúc hiện tọa lạc tại vùng Lorraine thuộc Pháp. Trước đây tọa lạc tại Hoa Kỳ (Điểm-06) và Đức (Điểm-06-2), cơ sở này đã được di chuyển đến vị trí hiện tại sau sự ngừng hoạt động và bị phá hủy của các cơ sở trước đây đã được nói trên. Điểm-06-3 sử dụng một đội ngũ nhân viên đa quốc gia và chứa nhiều thực thể người và dạng người có mức độ rủi ro thấp, đặc biệt là một vài cựu nhân sự của Tổ Chức. Các vật thể được quản thúc tại cơ sở này bao gồm: SCP-069, SCP-706, SCP-1669, SCP-1702

facility-texture.png11 Điểm-11

Điểm-11 là một cơ sở quy mô lớn của Tổ Chức toạ lạc tại trung tâm miền tây Hoa Kỳ bao gồm toàn bộ cộng đồng tự duy trì gồm có nhà ở, kinh doanh thương mại, và các cơ sở công nghiệp/chế tạo cũng như khu liên hợp nghiên cứu và quản thúc rộng rãi dưới lòng đất. Tổ Chức duy trì theo dõi nghiêm ngặt tất cả nhân sự và dân sự trong Điểm-11 và do đó, cơ sở này thường được sử dụng như là một địa điểm an toàn cho cho nhân sự yêu cầu bổ sung an ninh và bảo hộ. Các vật thể được quản thúc tại cơ sở này bao gồm: SCP-986

facility-texture.png15 Điểm-15

Điểm-15 là một cơ sở của Tổ Chức tọa lạc tại bờ tây Hoa Kỳ chuyên về quản thúc và tìm hiểu các dị thường điện, điện tử, và máy tính. Các cánh lưu trữ và quản thúc của Điểm-15 được cô lập điện tử nhằm ngăn trở bất kỳ tương tác nào giữa các dị thường điện tử với thế giới bên ngoài. Các vật thể được quản thúc tại cơ sở này bao gồm: SCP-079, SCP-719, SCP-896

facility-texture.png17 Điểm-17

Điểm-17 là một cơ sở lớn của Tổ Chức chủ yếu tập trung vào việc quản thúc và tìm hiểu các thực thể dạng người có mối rủi ro thấp. Theo tiêu điểm này, nhân viên thường trực Điểm-17 gồm có một lượng lớn các chuyên gia y tế và tâm thần. Các vật thể được quản thúc tại cơ sở này bao gồm: SCP-073, SCP-105, SCP-343

facility-texture.png19 Điểm-19

Điểm-19 là cơ sở lớn nhất của Tổ Chức hiện đang hoạt động, chứa hàng ngàn dị thường loại Safe và Euclid. Các vật thể được quản thúc tại cơ sở này bao gồm: SCP-055, SCP-131, SCP-173, SCP-387, SCP-668, SCP-931

facility-texture.png23 Điểm-23

Điểm-23 chứa một số thực thể và vật thể sinh học biến hóa và thay đổi hình dạng. Các vật thể được quản thúc tại cơ sở này bao gồm: SCP-038, SCP-113

facility-texture.png28 Điểm-28 (Điểm Quản Thúc Lâm Thời-28)

Điểm-28 toạ lạc tại khu SoHo, vùng lân cận ở Thành phố New York, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ, và ban đầu được thành lập nhằm quản thúc SCP-602. Kể từ đó, cơ sở này đã được mở rộng thành một cơ sở quản thúc đầy đủ của Tổ Chức chuyên về dị thường tạo tác và hội họa. Các vật thể được quản thúc tại cơ sở này bao gồm: SCP-1229, SCP-1388

facility-texture.png36 Điểm-36

Trước đây là Điểm Lâm Thời-36, cơ sở này tọa lạc tại Ấn Độ và đóng vai trò là điểm quản thúc vùng cũng như cơ sở hỗ trợ cho nhân sự thực địa hoạt động trong khu vực. Các vật thể được quản thúc tại cơ sở này bao gồm: SCP-089, SCP-1135

facility-texture.png38 Điểm-38

Điểm-38 là một điểm quản thúc tại vùng nông thôn Tennessee, Hoa Kỳ, chủ yếu tập trung vào việc tìm hiểu Các Nhóm Đáng Quan Tâm 388-Alpha, "Đại Học Alexylva". Các vật thể được quản thúc tại cơ sở này bao gồm: SCP-961, SCP-1080, SCP-1893, SCP-1082

facility-texture.png45 Điểm-45 (Điểm Nghiên Cứu-45)

Điểm-45 là một cơ sở nghiên cứu vũ trang bí mật tọa lạc ngoài khơi miền Tây Úc bên dưới Ấn Độ Dương. Tại đây, việc nghiên cứu và quản thúc tạm thời các vật thể dị thường được tiến hành dưới sự bảo vệ và tránh xa khỏi quần chúng dân sự. Điểm-45 cũng đóng vai trò là điểm dừng cho các hoạt động của ĐĐNCĐ trong vùng biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Các vật thể được quản thúc tại cơ sở này bao gồm: SCP-321, SCP-2401, SCP-466, SCP-127, SCP-2424, và SCP-1577

facility-texture.png54 Điểm-54 (Điểm Quản Thúc Mở Rộng-54)

Điểm-54 là một điểm quản thúc tọa lạc tại, xung quanh, và bên dưới thành phố Leipzig, Đức. Chuyên về quản thúc các dị thường được xem là 'không thể quản thúc cục bộ', nhân viên Điểm được vũ trang hạng nặng, được đào tạo chuyên sâu, và thường trực trong các tình huống hiểm nghèo. Với việc sở hữu nhà chứa phương tiện phản ứng nhanh rộng rãi (cùng với cả phương tiện vận chuyển bình thường và dị thường) và hệ thống xà lim giam giữ mở rộng, Điểm-54 thường được coi là điểm Tổ Chức được chuẩn bị tốt nhất cho các tình huống xấu xảy ra, và tọa lạc tại nơi đồn tình huống xấu hoàn toàn có thể xảy ra. Các vật thể được quản thúc tại cơ sở này bao gồm: SCP-265, SCP-1911, SCP-2668, SCP-2790, SCP-2856, SCP-3663, và SCP-4856.

facility-texture.png62 Điểm-62 (Điểm Không Gian-62)

Trước đây là Điểm Lâm Thời-62, cơ sở này ban đầu được xây dựng xung quanh SCP-004. Cơ sở cuối cùng được mở rộng để chứa các vật thể khác bao gồm SCP-579.

facility-texture.png64 Điểm-64 (Điểm Lưu Trữ-64)

Nằm cách khu phố Forest Park khoảng 0,5 km, phía tây bắc của Portland, Oregon, Điểm-64 chủ yếu là cơ sở lưu trữ với mức an ninh thấp đến trung bình, và chủ yếu được sử dụng để chứa các vật thể dị thường thứ yếu, và các vật thể loại Safe/Euclid bị tịch thu từ cộng đồng nghệ thuật dị thường và công nghiệp điện tử dị thường có gốc từ Portland và Vancouver. Các vật thể được quản thúc tại cơ sở này bao gồm: SCP-2106, SCP-2306, SCP-2608, SCP-2806, và SCP-2960.

facility-texture.png66 Điểm-66 (Điểm Quản Thúc Sinh Học-66, Điểm-Sinh-Học-66)

Đầu tiên được xây dựng như là Điểm Lâm Thời-66 xung quanh SCP-1479, cơ sở này cuối cùng được mở rộng để quản thúc và nghiên cứu các dị thường sinh học và hữu cơ. Các vật thể được quản thúc tại cơ sở này bao gồm: SCP-478, SCP-569, SCP-646, SCP-806, SCP-886

facility-texture.png73 Điểm-73

Điểm-73 là một cơ sở được cải tạo từ một toà nhà văn phòng tại Texas, được thiết kế nhằm quản thúc và nghiên cứu các vật thể dị thường trơ, loại Safe, hoặc hiền lành. Các vật thể được quản thúc tại cơ sở này bao gồm: SCP-1454, SCP-1156, SCP-1176, SCP-1520

facility-texture.png76 Điểm-76 (Điểm Nghiên Cứu, Thánh Tích và Quản Thúc-76)

Điểm-76 là một điểm quản thúc lớn tọa lạc tại Hoa Kỳ và chứa một lượng lớn các vật thể dị thường được cho là nhân tạo. Các vật thể được quản thúc tại cơ sở này bao gồm: SCP-140, SCP-1883

facility-texture.png77 Điểm-77 (Điểm Lưu Trữ-77)

Là một trong số các điểm lưu trữ lớn nhất của Tổ Chức, Điểm-77 ban đầu được xây dựng vào năm 1924 tại miền nam nước Ý và đóng vai trò là một cơ sở của Ý cho đến khi nó bị thiệt hại bởi các đợt ném bom của quân Đồng Minh trong Thế Chiến Thế Giới Thứ Hai và sau đó bị phá hủy bởi một vụ vi phạm quản thúc. Điểm-77 được tái đảm nhiệm bởi Tổ chức và được xây dựng lại vào năm 1944. Các vật thể hiện được quản thúc tại cơ sở này bao gồm: SCP-703, SCP-1837, SCP-2322

facility-texture.png81 Điểm-81 (Điểm Nghiên Cứu và Quản Thúc-81)

Tọa lạc bên dưới Hồ Monroe tại Bloomington, Indiana, Điểm-81 là trung tâm hoạt động dị thường đầu tiên tại Trung Tây Hoa Kỳ. Ban đầu được thành lập như là điểm viễn chinh nhằm giám sát SCP-2812, Điểm-81 kể từ đó đã phát triển thành một trong các điểm lớn nhất trong vùng. Nằm bên trong là Ủy Ban Phân Loại của Tổ Chức, cũng như tiền đồn triển khai Đội Đặc Nhiệm Cơ Động đồ sộ. Các vật thể được quản thúc tại cơ sở này bao gồm: SCP-715, SCP-2080, SCP-2151, SCP-2270, SCP-2445, SCP-2496, SCP-2540, SCP-2564, SCP-2996.

facility-texture.png88 Điểm-88 (Điểm Quản Thúc Dạng Người-88)

Điểm Quản Thúc Dạng Người-88 tọa lạc tại trung tâm quận Baldwin, Alabama. Điểm chứa nhiều vật thể SCP dạng người, cùng với một vài vật thể dị thường giá trị cao. Trong khi nghiên cứu không phải là trọng tâm chủ yếu của điểm, điểm có khả năng, và đã cho thấy nhiều dự án nghiên cứu liên quan tới những người ở trong nó. Các vật thể được quản thúc tại cơ sở này bao gồm: SCP-245, SCP-1774, SCP-1868, SCP-2065, SCP-2067, SCP-2251, SCP-2725, SCP-2343, SCP-2632, SCP-2714, SCP-2968, SCP-2987

facility-texture.png98 Điểm-98 (Điểm Nghiên Cứu Không Gian-98)

Điểm-98 đóng vai trò là tiên phong trong lĩnh vực công nghệ của Tổ Chức. Đóng vị trí tại thành phố Philadelphia, Điểm-98 chịu trách nhiệm cho việc phát triển và sáng kiến công nghệ hiện đại giúp Tổ Chức quản thúc, phân tích, và nghiên cứu các mối đe dọa dị thường khác nhau gây nguy hiểm cho thế giới. Điểm-98 thường được xem như là cơ sở nghiên cứu công nghệ tiên tiến nhất trong Tổ Chức. Các vật thể hiện được tài liệu tại cơ sở này bao gồm: SCP-179, SCP-1152, SCP-1287, SCP-2009, SCP-2115, SCP-2703, SCP-2716, SCP-4156, SCP-4192, SCP-4366, SCP-4797, và SCP-4880.

facility-texture.png103 Điểm-103 (Điểm Quản Thúc Sinh Học-103)

Điểm-103 có các cơ sở rộng lớn nhằm quản thúc và nghiên cứu dị thường thực vật hoặc gốc thực vật. Các vật thể được quản thúc tại cơ sở này bao gồm: SCP-757, SCP-822, SCP-1001

facility-texture.png104 Điểm-104 (Điểm Nghiên Cứu Sinh Học-104)

Trước đây là Điểm Lâm Thời-104, cơ sở này hoạt động dưới lốt một khu bảo tồn thiên nhiên và được thiết kế nhằm nghiên cứu và thí nghiệm trên các dị thường sinh học với phạm vi tác động rộng rãi. Các vật thể được quản thúc tại cơ sở này bao gồm: SCP-628, SCP-936, SCP-1104

Khu Vực

facility-texture.png02 Khu Vực-02 (Khu Vực Thánh Tích Vũ Trang và Quản Thúc-02)

Khu Vực-02 là một cơ sở biệt lập với mục đích chính nhằm quản thúc các dị thường nguy hiểm, thù địch, hay mức độ rủi ro cao, bao gồm cả nhiều vật thể cấp Keter. Ngoài phân đội an ninh cấp tiểu đoàn, Khu Vực-02 cũng được trang bị nhiều hạt nhân bảo đảm dự phòng như là lựa chọn cuối cùng trong trường hợp vi phạm thảm họa hay thiệt hại quản thúc. Các vật thể được quản thúc tại cơ sở này bao gồm: SCP-122, SCP-743

facility-texture.png12 Khu Vực-12 (Khu Vực Nghiên Cứu Sinh Học-12)

Khu Vực-12 là một cơ sở quản thúc và nghiên cứu tọa lạc trên vùng đất liên bang hẻo lánh tại Trung Tây Hoa Kỳ. Khu Vực-02 quản thúc cả các mẫu vật sống của các thực thể sinh học dị thường cũng như các mẫu nguy hại sinh học hoặc các dị thường sinh học nguy hiểm nhằm nghiên cứu. Các vật thể được quản thúc tại cơ sở này bao gồm: SCP-143, SCP-153, SCP-214, SCP-811, SCP-939

facility-texture.png14 Khu Vực-14 (Khu Vực Quản Thúc Sinh Học Vũ Trang-14)

Khu Vực-14 là một cơ sở quản thúc chuyên dụng tọa lạc trong Dãy Núi Ruby thuộc Nevada, Hoa Kỳ. Khu Vực-14 chủ yếu được sử dụng cho các thực thể dị thường cỡ lớn, nguy hiểm, và/hoặc thù địch và do vậy được bố trí với một phân đội an ninh cấp trung đoàn cũng như vũ khí hạng nặng, phương tiện bọc thép, và không kích hỗ trợ. Các vật thể được quản thúc tại cơ sở này bao gồm: SCP-058, SCP-082, SCP-165, SCP-939, SCP-940

facility-texture.png27 Khu Vực-27 (Khu Vực Cổ Vật Tôn Giáo-27)

Khu Vực-27 là một cơ sở dưới lòng đất hoạt động bên dưới Vương Cung Thánh Đường Nhà Thờ Đức Bà ở Ontario, Canada. Khu Vực-27 đóng vai trò chính vừa là trụ sở cho Phân Khu Thần Học Chiến Lược và là nơi trú ẩn khẩn cấp trong trường hợp diễn ra Viễn Cảnh Cấp-K quy mô lớn. Cơ sở này cũng được sử dụng để quản thúc các dị thể theo hướng tôn giáo chủ yếu và phát triển các vũ khí thần học. Các vật thể được quản thúc tại cơ sở này bao gồm: SCP-5502, SCP-5993

facility-texture.png32 Khu Vực-32 (Khu Vực Mặt Trăng-32)

Bao gồm một số tầng bên dưới bề mặt Lưu Vực Imbrium, Khu Vực Mặt Trăng-32 là một cơ sở được sử dụng để quản thúc các dị thường bất động hiện diện trên bề mặt mặt trăng, hoặc các dị thường ít nguy hại đáng kể khi quản thúc bên ngoài khí quyển Trái Đất. Các vật thể được quản thúc tại cơ sở này bao gồm: SCP-2493, SCP-2686, và SCP-2821.

facility-texture.png179 Khu Vực-179

Trước đây là Khu Vực Quản Thúc Lâm Thời-179, cơ sở này tọa lạc tại bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Các vật thể được quản thúc tại cơ sở này bao gồm: SCP-1050, SCP-1179luật djkaktus
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License