Are We Cool Yet Hub
rating: +1+x
ceci.jpg

"The Treachery of Euclids"

Chúng Ta Ngầu Chưa? là một phong trào nghệ thuật đang tồn tại ngoài rìa của những người tiên phong quốc tế, bắt nguồn từ các phong trào nghệ thuật siêu thực ở cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 cùng với hiểu biết khoa học đang lớn hơn và việc nghiên cứu về các dị thường bắt đầu phát triển tại thời điểm đó. (Với sự lý giải của một người về cách thức phong trào tự phát triển, hãy tham khảo câu chuyện tham gia cuộc thi "Birth of the Cool".) Phong trào này không có lãnh đạo trung ương, không có các căn cứ, có rất ít các truyền thống và quy ước, và không có danh sách các thành viên chính thức hoặc các nhu cầu - điều duy nhất người ta cần làm để tự gọi bản thân là một thành viên là tạo ra nghệ thuật để sử dụng, lợi dụng hoặc xoay quanh các vật thể dị thường, các sinh vật, hoặc hiện tượng.

Sự tổ chức của một AWCY? thay đổi chóng mặt từ nơi này đến nơi khác. Nhiều nhóm được tổ chức thành các cuộc họp mặt nhỏ dẫn đầu bởi vị đạo diễn sáng tạo hoặc một chuyên gia phê bình, trong khi những nhóm khác là các tập thể không có lãnh đạo rõ ràng, và một số thành viên thích tự mình làm việc hoàn toàn. Theo ý kiến của một số người, thậm chí không cần phải biết rằng phong trào này tồn tại để trở thành một phần của nó. Khuynh hướng của một số nhóm như vậy tạo ra các tác phẩm nghệ thuật công cộng rất rõ rệt gây ra cái chết, thương tích, hoặc tổn thương tâm lý lâu dài đã khiến một số người chỉ trích toàn bộ phong trào như là một nhóm của "khủng bố nghệ thuật", một số thành viên của nó tỏ ra tự hào, một số không công nhận hoàn toàn, và một số người tỏ vẻ mỉa mai.

Cuộc hội họp lớn nhất và rõ ràng nhất của các nghệ sĩ AWCY? tổ chức tại bất cứ địa điểm và thời gian nào mà là "Sommes-Nous Devenus Magnifiques?", một triển lãm lớn được tổ chức cứ mười năm một lần kể từ 1874, tại đó những người "trong sự hiểu biết" có thể tụ họp để xem và xem xét một tuyển tập một số tác phẩm hay nhất trong giới nghệ thuật dị thường được tạo ra từ các thập kỉ trước. Để có được tác phẩm được công nhận phải được xem xét (bởi những người quan tâm đến những thứ như vậy) là một trong những thành tựu lớn nhất một người nghệ sĩ chạm tới được trong sự nghiệp của mình, và các thành viên khác trên khắp thế giới thỉnh cầu tác phẩm của mình được trưng bày.Creator Information

"The Treachery of Euclids" is a parody incorporating elements of a photograph by Keisuke Yamamoto of the work "Untitled 2004" by Izumi Kato, and the painting "La trahison des images" by Rene Magritte. All rights are reserved by the artists.

A note of caution: SCP-173 is a secondary use of the image of the art piece "Untitled 2004", which was created by Izumi Kato. The concept of SCP-173 does not have any relationship with the artist's original concept of "Untitled 2004".

The sculpture, its likeness, and the photograph have not been released under any Creative Commons license. Only the text of this article is released under Creative Commons. This sculpture and its likeness may not be used for commercial purposes under any circumstances. Izumi Kato has graciously chosen to allow the use of the image of "Untitled 2004" by the SCP Foundation and its fanbase for non-commercial purposes only.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License