Dept Artist Page
Binary_Star_Loop_Blink.gif

Look at him go!

đánh giá: +12+x

Tại đáy của chiếc Giếng Sâu Thực Tại…
Con ếch nhỏ vẽ tuyệt phẩm của mình.

Tác phẩm của ếch trôi ra ngoài giếng.
Và rớt xuống buồng quản thúc trắng tinh


Chào mọi người, chào mừng đến với cái giếng của tôi dưới đáy của thực tại. Dưới đây là fanart SCP của tôi. Hiện tại chưa có nhiều tranh lắm cơ mà tôi sẽ đăng đầy trang sớm thôi. Cứ thoải mái đề xuất bất kì SCP hoặc nhân vật nào tôi nên vẽ tiếp theo (Tôi sẽ cố gắng hết sức dù tôi vẽ như hạch). Xem tranh vui vẻ!


Fanart SCP

Tôi sẽ ở dưới giếng thêm một thời gian và vẽ thêm. Cảm ơn bạn đã bỏ thời gian thăm giếng. Tạm biệt.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License