Trung Tâm Họa Phẩm

Danh sách Họa sĩ Tổng


YÊU CẦU THAM GIA

Nếu như bạn muốn đăng tải họa phẩm của bạn lên trang, vui lòng xem qua bài hướng dẫn này. Hướng dẫn bao gồm lưu trữ hình ảnh, thiết kế CSS cơ bản, tùy biến, và yêu cầu đăng tải. Bạn được phép tùy chỉnh tùy ý, tuy nhiên bài bạn vẫn phải tuân theo quy trình Xóa bài như các trang khác.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License