Siêu Dữ Liệu Ghi Công

Giới Thiệu

Chào mừng đến với trang Siêu Dữ Liệu Ghi Công. Trang này được tạo nhằm lưu trữ thông tin ghi công người dùng trong trường hợp phần mềm trang không thể lưu trữ bằng thuật toán, hoặc viết đè nguồn nếu chúng bị lưu trữ sai. Điều này bao gồm thông tin về tác giả, đồng tác giả, viết lại và những thông tin khác tương tự.

Vui lòng lưu ý rằng trang này chỉ được dùng để ghi công các thành viên trước đây và hiện thời trên trang. Ghi công dành cho các trang bên ngoài hoặc nhân sự không tham gia làm thành viên của trang, như ghi công ảnh, sẽ được lưu trữ tại khu vực khác.

Điều này có nghĩa là bạn chỉ được ghi công các tác phẩm và bản dịch VN! Không có EN/PL/EL/CN/… gì hết!

Hướng Dẫn Sử Dụng

Không được phép chỉnh sửa trang này nếu bạn không phải là nhân viên. Nếu muốn được thêm ghi công vào trang, hãy liên hệ StupifPotatoStupifPotato hoặc nhân viên của trang.

Nhân sự chỉnh sửa trang không có thẩm quyền SẼ BỊ XỬ LÝ KỶ LUẬT

Nếu bạn thấy bất cứ thông tin nào bị sai lệch trong danh sách, vui lòng liên hệ nhân viên.


Cột "tên" buộc phải trùng với tên url của trang ấy. Nghĩa là tất cả các ký tự sau dấu gạch chéo ("/"). Nếu có, phần chia mục cũng phải được ghi rõ (Ví dụ: Để ghi fragment của SCP-XXX, bạn phải ghi fragment:scp-xxx-y). Nhớ rằng tiêu đề trang khác với tên trang.


Ở thời điểm hiện tại, chỉ có các hệ sau được chấp nhận tại cột "loại":

  • tác-giả - để viết đè tác giả gốc/người đăng gốc của trang, hoặc chỉ thị đồng tác giả/dịch giả.
  • viết-lại - dành cho các bài viết lại lớn. Việc ghi rõ ngày viết lại là cần thiết để phân loại.
  • lưu-giữ - dành cho các trang bị bỏ, nếu như quyền lưu giữ bài được chính tác giả chuyển giao cho ai đó.

Cột "ngày" nhằm chỉ ngày mà thành viên đó có liên hệ với trang ấy. Với tác giả, đây trùng với ngày đăng tác phẩm và có thể bỏ qua. Dành cho các bài viết lại, đây là ngày mà bản viết lại được đăng tải.


Chỉ số trong cột "ngày" cần phải theo định dạng "YYYY-MM-DD" - hay 4 chữ số chỉ năm, sau đó là 2 chữ số chỉ tháng, và cuối cùng là 2 chữ số chỉ ngày. Trong trường hợp số điền chỉ có một chữ số, nó cần thêm số "0" để lấp chữ số còn lại, v.d. 2016-01-05 nghĩa ngày 5 tháng 1 năm 2016.


Các khoảng trống cần phải có một dấu cách (" ") để hiển thị cho đúng. Thông thường, chỉ có cột ngày mới được phép để trống.


Thứ tự bảng nhập:

  • Các tác phẩm SCP chính, trong đó các bài quốc tế cần phải xếp theo thứ tự liệt kê của INT. (Các trang adult:fragment: cũng cần liệt kê sau trang mẹ của chúng.)
  • Các tác phẩm SCP khác như 001, -J, -EX, -INT, v.v. (Bảo lưu sắp xếp INT.)
  • Các trang — truyện, hub, luận v.v. — được sắp xếp theo bảng chữ cái như một thể thống nhất.
  • Các mục trang đặc biệt khác như theme:, component:, v.v. được xếp ở phía cuối bảng.

Vui lòng nhập trang mới theo thứ tự.


Sau khi chỉnh sửa xong, vui lòng xem kỹ lại xem bảng có hiển thị đúng không - không mất dòng nào, không có khoảng cách hay các hộp vỡ.

Siêu Dữ Liệu

Tên Thành Viên Loại Ngày
scp-014-vn KirQ tác-giả
scp-014-vn StupifPotato tác-giả
scp-022-vn KirQ tác-giả
scp-022-vn RedEyeMikeyy tác-giả
scp-036-vn Tutel tác-giả
scp-036-vn RedEyeMikeyy tác-giả
scp-069-vn KirQ tác-giả
scp-069-vn Nya Piece tác-giả
scp-075-vn Tutel tác-giả
scp-075-vn Dept tác-giả
scp-076-2 KirQ tác-giả
scp-076-2 RedEyeMikeyy tác-giả
scp-077-vn King Pigeon tác-giả
scp-077-vn Suzu-Hitsuji tác-giả
scp-078-vn KirQ tác-giả
scp-078-vn King Pigeon tác-giả
scp-082-vn Agent MTD08 tác-giả
scp-082-vn Doctor NHMP tác-giả
scp-111-vn Nya Piece tác-giả
scp-111-vn KH Nam tác-giả
scp-111-vn Ronin (TIme Samurai) tác-giả
scp-115-vn KH Nam tác-giả
scp-115-vn Irina Bougainvillea tác-giả
scp-173-vn KirQ tác-giả
scp-173-vn King Pigeon tác-giả
scp-183-vn Dept tác-giả
scp-183-vn Welpermander tác-giả
scp-404-vn Tutel tác-giả
scp-404-vn Dept tác-giả
scp-420-vn KH Nam tác-giả
scp-420-vn Irina Bougainvillea tác-giả
scp-420-vn Goose of the Pool tác-giả
scp-1230 K0mOd0 tác-giả
scp-1286 K0mOd0 tác-giả
scp-1400 K0mOd0 tác-giả
scp-1472 K0mOd0 tác-giả
scp-1742 K0mOd0 tác-giả
scp-1807 K0mOd0 tác-giả
scp-1808 K0mOd0 tác-giả
scp-1933 K0mOd0 tác-giả
scp-2021 K0mOd0 tác-giả
scp-2080 K0mOd0 tác-giả
scp-2092 K0mOd0 tác-giả
scp-2115 K0mOd0 tác-giả
scp-2172 K0mOd0 tác-giả
scp-2191 K0mOd0 tác-giả
scp-2200 K0mOd0 tác-giả
scp-2207 K0mOd0 tác-giả
scp-2445 K0mOd0 tác-giả
scp-2682 K0mOd0 tác-giả
scp-2950 K0mOd0 tác-giả
scp-3838 Irina Bougainvillea tác-giả
scp-3838 Dept tác-giả
scp-4319 Irina Bougainvillea tác-giả
scp-4319 King Pigeon tác-giả
scp-4736 Welpermander tác-giả
scp-4736 Dept tác-giả
scp-6222 Irina Bougainvillea tác-giả
scp-6222 KirQ tác-giả
lostwhat-s-proposal Irina Bougainvillea tác-giả
lostwhat-s-proposal KH Nam tác-giả
the-things-dr-bright-is-not-allowed-to-do-at-the-foundation Nhân viên Wiki tác-giả
chuong-su-ngam-khuc KH Nam tác-giả
chuong-su-ngam-khuc Dept tác-giả
days-gone-by Mosin Nagant tác-giả
days-gone-by Suzu-Hitsuji tác-giả
diep-ton-hub KH Nam tác-giả
diep-ton-hub jackkiller tác-giả
extra-shift Ronin (TIme Samurai) tác-giả
extra-shift Nya Piece tác-giả
khuc-dong-dao-phan-su King Pigeon tác-giả
khuc-dong-dao-phan-su BaDang tác-giả
log-of-anomalous-ducks KirQ tác-giả
log-of-anomalous-ducks Nya Piece tác-giả
log-of-anomalous-ducks King Pigeon tác-giả
log-of-anomalous-ducks Irina Bougainvillea tác-giả
log-of-anomalous-ducks StupifPotato tác-giả
log-of-anomalous-ducks PieceOfNyan tác-giả
log-of-anomalous-items KirQ tác-giả
log-of-anomalous-items Ronin (TIme Samurai) tác-giả
log-of-anomalous-items Nya Piece tác-giả
log-of-anomalous-items StupifPotato tác-giả
log-of-anomalous-items King Pigeon tác-giả
log-of-anomalous-items PieceOfNyan tác-giả
log-of-anomalous-items Hieutran2004 tác-giả
log-of-anomalous-items JackZaHaremKing tác-giả
log-of-anomalous-items Dr B2 tác-giả
log-of-anomalous-items wolf20482 tác-giả
log-of-anomalous-items Irina Bougainvillea tác-giả
log-of-unexplained-locations KirQ tác-giả
log-of-unexplained-locations Ronin (TIme Samurai) tác-giả
log-of-unexplained-locations Nya Piece tác-giả
log-of-unexplained-locations StupifPotato tác-giả
log-of-unexplained-locations King Pigeon tác-giả
log-of-unexplained-locations Hieutran2004 tác-giả
log-of-unexplained-locations JackZaHaremKing tác-giả
log-of-unexplained-locations Dr B2 tác-giả
log-of-unexplained-locations wolf20482 tác-giả
log-of-unexplained-locations Irina Bougainvillea tác-giả
nx-59-vn KH Nam tác-giả
nx-59-vn MarkNguyen tác-giả
nx-59-vn Goose of the Pool tác-giả
personnel-and-character-dossier Irina Bougainvillea tác-giả
personnel-and-character-dossier KirQ tác-giả
personnel-and-character-dossier DamonGallagher tác-giả
rate-my-director Irina Bougainvillea tác-giả
rate-my-director Jasian_Nguyen tác-giả
rate-my-director KH Nam tác-giả
rate-my-director Nya Piece tác-giả
rate-my-director RedEyeMikeyy tác-giả
rate-my-director Rigball tác-giả
rate-my-director Suzu-Hitsuji tác-giả
scp-2273-f Irina Bougainvillea tác-giả
scp-2273-f Flawed tác-giả
scp-6222-collab Irina Bougainvillea tác-giả
scp-6222-collab KirQ tác-giả
scp-6222-collab Ronin (TIme Samurai) tác-giả
scp-6222-collab KH Nam tác-giả
scp-6222-collab King of Chronicle tác-giả
scp-6222-collab King Pigeon tác-giả
scp-6222-collab WPthai tác-giả
scp-6222-collab DamonGallagher tác-giả
scp-6222-collab wolf20482 tác-giả
scph-to BaDang tác-giả
scph-to King Pigeon tác-giả
scpoems BaDang tác-giả
scpoems Irina Bougainvillea tác-giả
scpoems King Pigeon tác-giả
secure-facilities-locations King of Chronicle tác-giả
secure-facilities-locations StupifPotato tác-giả
slipping-away Dept tác-giả
slipping-away Welpermander tác-giả
so-tay-dich-thuat-scp-vn Irina Bougainvillea tác-giả
so-tay-dich-thuat-scp-vn RedEyeMikeyy tác-giả
so-tay-dich-thuat-scp-vn Dept tác-giả
so-tay-dich-thuat-scp-vn t4nku tác-giả
so-tay-dich-thuat-scp-vn Tutel tác-giả
so-tay-dich-thuat-scp-vn Jasian_Nguyen tác-giả
so-tay-dich-thuat-scp-vn Rigball tác-giả
so-tay-dich-thuat-scp-vn KirQ tác-giả
so-tay-dich-thuat-scp-vn Suzu-Hitsuji tác-giả
so-tay-dich-thuat-scp-vn Nya Piece tác-giả
so-tay-dich-thuat-scp-vn Ronin (TIme Samurai) tác-giả
spider-song Dept tác-giả
spider-song Jasian_Nguyen tác-giả
spider-song RedEyeMikeyy tác-giả
tet-tung-bung-mung-to-chuc Irina Bougainvillea tác-giả
tet-tung-bung-mung-to-chuc King Pigeon tác-giả
tet-tung-bung-mung-to-chuc KirQ tác-giả
tet-tung-bung-mung-to-chuc Tutel tác-giả
tet-tung-bung-mung-to-chuc KH Nam tác-giả
tet-tung-bung-mung-to-chuc Nya Piece tác-giả
tet-tung-bung-mung-to-chuc Welpermander tác-giả
tet-tung-bung-mung-to-chuc Dept tác-giả
tet-tung-bung-mung-to-chuc BaDang tác-giả
tet-tung-bung-mung-to-chuc Rigball tác-giả
tet-tung-bung-mung-to-chuc MI SA tác-giả
the-adventure-of-white-duck-and-pigeon KirQ tác-giả
the-adventure-of-white-duck-and-pigeon King Pigeon tác-giả
the-bathrooms-wiki Irina Bougainvillea tác-giả
the-bathrooms-wiki Dept tác-giả
the-bathrooms-wiki Jasian_Nguyen tác-giả
the-bathrooms-wiki KH Nam tác-giả
the-bathrooms-wiki Nya Piece tác-giả
the-bathrooms-wiki RedEyeMikeyy tác-giả
the-bathrooms-wiki Rigball tác-giả
the-bathrooms-wiki Ronin (TIme Samurai) tác-giả
the-bathrooms-wiki Tutel tác-giả
the-eschaton Dept tác-giả
the-eschaton Welpermander tác-giả
the-merchants-of-district-zero Nya Piece tác-giả
the-merchants-of-district-zero Ronin (TIme Samurai) tác-giả
theme:flower-garden RedEyeMikeyy tác-giả
theme:flower-garden thd-glasses tác-giả
theme:flower-garden KirQ tác-giả
theme:khan-quang-do RedEyeMikeyy tác-giả
theme:khan-quang-do wolf20482 tác-giả
thi-si-chung-kien-mat-troi-suy-tan BaDang tác-giả
tho-thu-hoi-tu-vuc-marianas BaDang tác-giả
xac-thit-giao-phoi BaDang tác-giả
xac-thit-giao-phoi King Pigeon tác-giả
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License