Thuyết Minh


đánh giá: +7+x

Hiển thị các thuyết minh chính thức từ kênh SCP Foundation Vietnam cho Tổ Chức SCP và Thư Viện của Lãng Khách.

Lưu chú: Biểu tượng "•" đánh dấu các video chuyển thể không hoàn toàn đúng so với tài liệu gốc (ví dụ như chỉnh sửa câu từ), hay thiếu các trang bổ sung hoặc một phần chính trong bài viết gốc (ví dụ như lược qua Quy trình Quản thúc Đặc biệt).

SCP Series 8

Tra cứu bằng mã số: 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900

7000 tới 7099 Dẫn Thanh
7100 tới 7199 Dẫn Thanh
SCP-7179 - E tượng trưng cho Eternity (Vĩnh Hằng) • SCP Foundation Vietnam
7200 tới 7299 Dẫn Thanh
7300 tới 7399 Dẫn Thanh
SCP-7340 - I tượng trưng cho Incision (Cắt Mổ) • SCP Foundation Vietnam
7400 tới 7499 Dẫn Thanh
SCP-7450 - L tượng trưng cho Lamentations (Ai Ca) • SCP Foundation Vietnam
7500 tới 7599 Dẫn Thanh
SCP-7559 - O tượng trưng cho Organs (Nội Tạng) • SCP Foundation Vietnam
7600 tới 7699 Dẫn Thanh
7700 tới 7799 Dẫn Thanh
7800 tới 7899 Dẫn Thanh
7900 tới 7999 Dẫn Thanh

SCP Series 7

Tra cứu bằng mã số: 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900

6000 tới 6099 Dẫn Thanh
SCP-6000 - Mãng Xà, Nai Sừng Tấm và Thư Viện của Lãng Khách • SCP Foundation Vietnam
SCP-6004 - Mãng Xà Cầu Vồng • SCP Foundation Vietnam
6100 tới 6199 Dẫn Thanh
6200 tới 6299 Dẫn Thanh
6300 tới 6399 Dẫn Thanh
SCP-6373 - Giai Đoạn Lụi Tàn • SCP Foundation Vietnam
6400 tới 6499 Dẫn Thanh
SCP-6448 - Không Phải Nai • SCP Foundation Vietnam
6500 tới 6599 Dẫn Thanh
SCP-6511 - Truy Cập Hư Vô • SCP Foundation Vietnam
6600 tới 6699 Dẫn Thanh
6700 tới 6799 Dẫn Thanh
6800 tới 6899 Dẫn Thanh
SCP-6820 - THỬ NGHIỆM TIÊU HỦY • SCP Foundation Vietnam
6900 tới 6999 Dẫn Thanh
SCP-6959 - Một Con Fumo Vô Cùng Kỳ Lạ • SCP Foundation Vietnam

SCP Series 6

Tra cứu bằng mã số: 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900

5100 tới 5199 Dẫn Thanh
5200 tới 5299 Dẫn Thanh
5300 tới 5399 Dẫn Thanh
SCP-5322 - Con Đường Trải Dài Mãi • SCP Foundation Vietnam
5400 tới 5499 Dẫn Thanh
5500 tới 5599 Dẫn Thanh
5600 tới 5699 Dẫn Thanh
5700 tới 5799 Dẫn Thanh
5800 tới 5899 Dẫn Thanh
5900 tới 5999 Dẫn Thanh

SCP Series 5

Tra cứu bằng mã số: 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900

4000 tới 4099 Dẫn Thanh
SCP-4007 - Ẩn Sĩ • SCP Foundation Vietnam
4100 tới 4199 Dẫn Thanh
SCP-4158 - Big Charlie Chú Bò Bự • SCP Foundation Vietnam
4200 tới 4299 Dẫn Thanh
SCP-4231 - Ngôi Nhà Montauk • SCP Foundation Vietnam
SCP-4290 - Đứa Trẻ Đói • SCP Foundation Vietnam
4300 tới 4399 Dẫn Thanh
4400 tới 4499 Dẫn Thanh
4500 tới 4599 Dẫn Thanh
4600 tới 4699 Dẫn Thanh
SCP-4666 - Gã Đàn Ông Giáng Sinh • SCP Foundation Vietnam
4700 tới 4799 Dẫn Thanh
4800 tới 4899 Dẫn Thanh
SCP-4833 - Giao Hưởng Syncope • SCP Foundation Vietnam
4900 tới 4999 Dẫn Thanh

SCP Series 4

Tra cứu bằng mã số: 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900

3000 tới 3099 Dẫn Thanh
3100 tới 3199 Dẫn Thanh
SCP-3199 - Nhân Loại, Bị Ruồng Rẫy • SCP Foundation Vietnam
SCP-3125 - Kẻ Đào Tẩu • SCP Foundation Vietnam
3200 tới 3299 Dẫn Thanh
3300 tới 3399 Dẫn Thanh
3400 tới 3499 Dẫn Thanh
3500 tới 3599 Dẫn Thanh
SCP-3507 - Thưa Cha, Ngày Hôm Nay, Con Sẽ Mang Về Cho Cha Danh Dự Thật Sự • SCP Foundation Vietnam
3600 tới 3699 Dẫn Thanh
3700 tới 3799 Dẫn Thanh
3800 tới 3899 Dẫn Thanh
SCP-3812 - Giọng Nói Đằng Sau Ta • SCP Foundation Vietnam
SCP-3844 - Án Mạng Của Loài Rồng • SCP Foundation Vietnam
3900 tới 3999 Dẫn Thanh
SCP-3930 - Tiếng Thét Khuôn Mẫu • SCP Foundation Vietnam

SCP Series 3

Tra cứu bằng mã số: 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900

2000 tới 2099 Dẫn Thanh
SCP-2000 - Thánh Sự Máy Móc • SCP Foundation Vietnam
2100 tới 2199 Dẫn Thanh
2200 tới 2299 Dẫn Thanh
SCP-2264 - Trong Cung Điện của Alagadda • SCP Foundation Vietnam
SCP-2273 - Thiếu Tá Alexei Belitrov • SCP Foundation Vietnam
2300 tới 2399 Dẫn Thanh
SCP-2301 - Khúc Ca Của Dũng Sĩ • SCP Foundation Vietnam
2400 tới 2499 Dẫn Thanh
SCP-2408 - Orok Bại Binh • SCP Foundation Vietnam
SCP-2439 - [CHỖ TRỐNG CHƯA ĐƯỢC PHÂN ĐỊNH] • SCP Foundation Vietnam
2500 tới 2599 Dẫn Thanh
2600 tới 2699 Dẫn Thanh
SCP-2682 - Thằng Khờ Mù • SCP Foundation Vietnam
2700 tới 2799 Dẫn Thanh
SCP-2718 - Chuyện Gì Xảy Ra Sau Đó • SCP Foundation Vietnam
2800 tới 2899 Dẫn Thanh
2900 tới 2999 Dẫn Thanh
SCP-2935 - Trò Chuyện Với Cái Chết • SCP Foundation Vietnam

SCP Series 2

Tra cứu bằng mã số: 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900

1000 tới 1099 Dẫn Thanh
1100 tới 1199 Dẫn Thanh
1200 tới 1299 Dẫn Thanh
1300 tới 1399 Dẫn Thanh
1400 tới 1499 Dẫn Thanh
1500 tới 1599 Dẫn Thanh
1600 tới 1699 Dẫn Thanh
1700 tới 1799 Dẫn Thanh
SCP-1795 - Dạ Con của Hằng Tinh • SCP Foundation Vietnam
1800 tới 1899 Dẫn Thanh
SCP-1875 - Bộ Cờ Vua Cổ Đại • SCP Foundation Vietnam
1900 tới 1999 Dẫn Thanh

SCP Series 1

Tra cứu bằng mã số: 001 | 002 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900

002 tới 099 Dẫn Thanh
SCP-008 - Dịch Bệnh Thây Ma • SCP Foundation Vietnam
SCP-049 - Bác Sĩ Dịch Hạch • SCP Foundation Vietnam
SCP-076 - Able • SCP Foundation Vietnam
100 tới 199 Dẫn Thanh
SCP-140 - Một Trang Sử Dở Dang • SCP Foundation Vietnam
SCP-184 - Kiến Trúc Sư • SCP Foundation Vietnam
200 tới 299 Dẫn Thanh
300 tới 399 Dẫn Thanh
400 tới 499 Dẫn Thanh
500 tới 599 Dẫn Thanh
600 tới 699 Dẫn Thanh
SCP-610 - Xác Thịt Căm Phẫn • SCP Foundation Vietnam
700 tới 799 Dẫn Thanh
SCP-701 - Bi Kịch của Vua Treo Cổ • SCP Foundation Vietnam
800 tới 899 Dẫn Thanh
SCP-823 - Công Viên Kinh Hoàng • SCP Foundation Vietnam
900 tới 999 Dẫn Thanh
SCP-963 - Bất Tử • SCP Foundation Vietnam

Các SCP Khác (-J, -EX, v.v.)


Truyện

Tài Liệu GoI

Thế Lực Đáng Lưu Tâm Dẫn Thanh

Trang Khác

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License