Tăng Cường Hiệu Quả


đánh giá: +3+x

12/02/███
Gửi tới Hội đồng O5:
Tôi rất vui khi được thông báo với các vị rằng tôi, Ts. Franklin M. Mercy, Giám đốc điểm █████, đã nâng cao hiệu quả của điểm do tôi phụ trách lên đến 80%, tất cả là nhờ việc sử dụng SCP-█████, và tôi phải cảm ơn các vị vì đã cho tôi cơ hội thực tế để sử dụng dị thể này.

Như các vị đã biết, SCP-████ có khả năng tạo ra nhiều loại máy khác nhau dựa trên các lệnh được nhập vào bàn phím của nó. Ban đầu, chúng tôi sử dụng những cỗ máy này cho các nhiệm vụ như vệ sinh, bảo trì và khai trừ nhân sự Cấp-D. Nhưng bây giờ, điểm dưới sự giám sát của tôi gần như hoàn toàn tự động, chỉ còn lại hai nhân sự không phải là máy móc, tôi và Jim █████.

Tôi đã phải giữ anh ta lại vì robot không có khả năng viết báo cáo, chúng tôi vẫn đang tìm giải pháp cho việc này. Nó đã được chứng minh liên tục rằng các cỗ máy được tạo ra bởi SCP-████ mang lại hiệu quả hơn nhiều so với bất kỳ nhân sự nào được Tổ Chức tuyển dụng. Theo ý kiến ​​của tôi, tôi muốn giới thiệu việc sử dụng SCP-████ cho giám đốc của tất cả các điểm nhằm gia tăng nhân sự. Nó hiệu quả, nhanh chóng, sử dụng ít tài nguyên và không giống như SCP-222, nó sẽ không gây ra sự cố nổi loạn hoặc xung đột nội bộ. Thực sự đấy, các quý ông, những cỗ máy mà SCP-████ tạo ra đều trung thành 100% với mục đích tạo ra của chúng và sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì gây hại cho Tổ Chức. Chúng sẽ chỉ tiếp tục cải thiện hoạt động của điểm.

Chúng sẽ tự nâng cấp sau mỗi lần thất bại, mặc dù tôi đã thấy rằng một số trong số chúng tiếp tục phát nổ mà không có lý do rõ ràng. Nhưng đó chỉ là tiểu tiết. Về cơ bản: SCP-████ là một tài sản lớn của Tổ Chức và tôi muốn khuyên các vị nên sử dụng nó ngay lập tức.1

Ts. Franklin Morris Mercy,
Giám đốc Điểm-████

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License