Một Tool Siêu Dễ Dùng Cho Mấy Tác Giả Quá Lười Tạo Trang Tác Giả Của Mình

đánh giá: +9+x

TL;DR:1

Dán lệnh sau vào trang tác giả của bạn:

[[include component:author-page order=created_at]]

Component sẽ tự động liệt kê ra một danh sách các tác phẩm của bạn, theo thứ tự thời gian. Chúng sẽ tự động xếp lại theo năm mục: Các SCP-VN, bản dịch SCP, bản dịch truyện, bản dịch tài liệu GoI và Khác.2

Hộp sập dưới đây là ví dụ về component. Bản ví dụ dưới sẽ hiển thị 5 trang mới được tạo trên wiki — bản trong trang tác giả của bạn sẽ hiển thị toàn bộ các tác phẩm mà bạn tạo.

Các Chỉnh Sửa Tùy Chọn

Hiện có 5 chỉnh sửa tùy chọn bạn có thể sửa đổi. Dưới đây là 5 tùy chỉnh ấy được đặt mặc định.

[[include component:author-page
order=created_at |
perpage=100 |
background=yes |
image=yes |
sortbar=yes |
]]

Tôi sẽ giải thích từng cái một.

Thứ tự: Lệnh đặt đằng sau order= sẽ quyết định thứ tự các trang được xếp. Bạn có thể tùy chỉnh thành ngày đăng, ngày chỉnh sửa, bởi đánh giá, hay gì đó khác. Dưới đây là một số lựa chọn:
Lệnh Nghĩa
name Thứ tự tên URL, theo bảng chữ cái
title Thứ tự theo tiêu đề trang, theo bảng chữ cái
rating desc Thứ tự đánh giá
random Ngẫu nhiên (trộn lại theo từng phút)
created_at Thứ tự ngày tạo
updated_at Thứ tự ngày cập nhật cuối

Bạn cũng có thể đảo thứ tự từ dưới lên trên — để làm rõ đảo lên trên theo định xếp nào, gắn "desc" sau định xếp ấy như sau: "created_at desc"
Truy cập đây để xem danh sách lệnh.

Số bài trên trang: Sẽ có bao nhiêu thẻ trên một trang - có thể hữu dụng nếu bạn có nhiều tác phẩm. Mặc định là 20, tối đa là 250.

Nền: Xuất hiện logo SCP sang chảnh mỗi khi bạn di chuột qua. Mặc định là "no".
Di chuột qua ví dụ dưới đây để xem thử.

Một Tool Siêu Dễ Dùng Cho Mấy Tác Giả Quá Lười Tạo Trang Tác Giả Của Mình
+9 1
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 31 Aug 2021 16:46

Bật nền bằng cách gắn background=yes.

Một Tool Siêu Dễ Dùng Cho Mấy Tác Giả Quá Lười Tạo Trang Tác Giả Của Mình
+9 1
Sửa đổi cuối: StupifPotato lúc 31 Aug 2021 16:49

Tắt nền bằng cách sử dụng background=no hoặc bỏ qua mục này.

Ảnh: Có hiện ảnh đầu tiên của tác phẩm khi di chuột qua không. Vui lòng lưu ý rằng trang tác giả của bạn sẽ tải lâu hơn nếu bật tùy chọn này, quyết định là ở bạn.

SCP-105
+8 3
Bật ảnh bằng cách sử dụng image=yes hoặc image=true.


SCP-105-B Mã vật thể: SCP-105 Phân loại: Safe Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-105 được gắn một thiết bị định vị và hiện đang được đặt tại Điểm-17. Mọi thao tác trên SCP-105 chỉ dành riêng cho nhân...
các tag: alpha-9 còn-sống di-thuật dạng-người iris-thompson nhiếp-ảnh safe scp trí-khôn viết-lại đồng-tác-giả

SCP-105
+8 3
Ảnh bị tắt mặc định - bạn có thể xóa dòng code ghi "image" trong code gốc.

SCP-105-B Mã vật thể: SCP-105 Phân loại: Safe Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-105 được gắn một thiết bị định vị và hiện đang được đặt tại Điểm-17. Mọi thao tác trên SCP-105 chỉ dành riêng cho nhân...
tags: alpha-9 còn-sống di-thuật dạng-người iris-thompson nhiếp-ảnh safe scp trí-khôn viết-lại đồng-tác-giả

Thanh Xếp: Hiển thị thanh xếp ghi "Thứ Tự Thời Gian | Mới Được Đăng | Đánh Giá Cao | Mới Được Cập Nhật" trên đầu trang. Mặc định là "yes". Bạn có thể dùng sortbat=no để tắt chúng.

Hợp Tác

Dành cho các tác phẩm hợp tác, trang wiki chính gốc có thể không được đăng bởi bạn, nhưng bạn vẫn muốn tác phẩm ấy hiển thị trên trang của mình! Component thường không thể hiển thị chúng được — để thêm bài bạn muốn hiện thị, thêm đoạn sau đây ở dưới đoạn gốc.

[[include component:author-page-collab
name=Tên của tác phẩm hợp tác |
written_by=Tác giả của tác phẩm (Tùy chọn)|
note=Vài thứ bạn muốn nói về tác phẩm (Tùy chọn)|
background=yes |
image=yes |
]]

Thứ viết sau name= nên là tên của URL thay vì tên tiêu đề. Ví dụ, nhập scp-309-j thay vì "cách tui xóa các bài viết".

Mỗi bài viết hợp tác bạn phải thêm một component hợp tác riêng cho chúng.

Vài Gợi Ý

1. Tool này sẽ hiển thị toàn bộ bài viết bởi người tạo trang tác giả này từ đầu. Thường thì sẽ không có vấn đề gì mấy, nhưng nếu bạn từng đăng hộ tác phẩm cho người dùng khác, đổi tên tài khoản wiki, nhờ người khác đăng hộ trang tác giả của bạn lên, v.v… module có thể sẽ không hoạt động chuẩn xác.
2. Khi sử dụng component hợp tác, vui lòng lưu ý rằng ký tự " hoặc | không được phép xuất hiện trong written_by=note=. Phần nhập cũng không được phép có dấu xuống dòng.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License