Hồ Sơ Tác Giả

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TỔ CHỨC SCP
KHO LƯU TRỮ TRANG TÁC GIẢ

Trang này bao gồm các trang tác/dịch giả được tạo ra bởi những người viết cho SCP Wiki nhằm tôn vinh công việc của họ. Trang tác giả bao gồm một danh sách các trang được tạo bởi tác giả nói trên, và hoạt động như một con cách cho độc giả dễ dàng tìm thấy công việc của họ hơn. Các trang của tác giả có thể được đánh giá, nhưng không thể xóa và có thể chứa bất cứ điều gì mà họ thích ngoài danh sách các tác phẩm của họ.

Các Trang Tác Giả

Điều Hướng Nhanh

#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z


-#-

-A-

Agent MTD08Agent MTD08 Hồ Sơ Nhân Sự của Đặc Vụ MTD08

-B-

BaDangBaDang Thư Phòng

-C-

CallMeClayCallMeClay Hồ Sơ Nhân Sự của Đặc Vụ Clay

-D-

DaLil$tickDaLil$tick Hồ Sơ Nhân Sự của DaLil$tick
Doctor NHMPDoctor NHMP Profile của Ts.NHMP
Dragon Vietnam Hồ Sơ Nhân Sự của Đặc vụ Dragon

-E-

Ezko OhtoEzko Ohto Hồ Sơ Nhân Sự của Ts. Ezko Ohto

-F-

FREEFIREFREEFIRE Hồ sơ Nhân sự của đặc vụ FREEFIRE
food_still_herefood_still_here Hồ sơ của FOODS

-G-

-H-

Hieutran2004Hieutran2004 Hồ sơ Nhân sự O5-2 (Ts.Bright 2.0)

-I-

Irina BougainvilleaIrina Bougainvillea Hồ sơ Nhân sự của Giám đốc Irina Vũ (phiên bản đặc biệt)

-J-

-K-

K0mOd0K0mOd0 Bạn nhìn thấy tôi sao ?
KEQUIOSKEQUIOS Hồ Sơ Nhân Sự Của Kequios
KH NamKH Nam Hồ Sơ Nhân Sự của KH Nam
KirQKirQ Trang Cá Nhân của Ts. ██████ Kir
King of ChronicleKing of Chronicle Chronicle Profile

-L-

-M-

MI SAMI SA Hồ sơ chưa hoàn chỉnh của MiSa

-N-

Narumi SoukichiNarumi Soukichi Hồ sơ của Thám tử Narumi
Nya PieceNya Piece Hồ Sơ Nhân Sự của Ts. Nya Piece

-O-

-P-

-Q-

-R-

Ronin (TIme Samurai)Ronin (TIme Samurai) Hồ Sơ Nhân Sự của NCV. Ronin

-S-

Shuu not ShouShuu not Shou Hồ Sơ Nhân Sự của Đặc Vụ D-PAP
StupifPotatoStupifPotato SCPotato
Suzu-HitsujiSuzu-Hitsuji Hồ Sơ Nhân Sự của Ts.Hitsuji

-T-

TheLegendaryAnimalsTheLegendaryAnimals Hồ Sơ Nhân Sự của Ts. Cwappy Penguin
Ts StreetBoiiTs StreetBoii Hồ Sơ Nhân Sự của Ts.StreetBoii
TzuoaenTzuoaen Hồ Sơ Nhân Sự Tzuoaen

-U-

-V-

-W-

wolf20482wolf20482 Hồ Sơ Nhân Sự của Wolf
WPthaiWPthai Hồ Sơ Nhân Sự Của WPthai

-X-

-Y-

-Z-

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License