Black Queen Hub
rating: 0+x

Tới Alison Chao (Theta),
Còn được biết đến trong thế giới của cô là Hắc Hậu,

Em hi vọng lá thư này sẽ sớm đến với chị. Em muốn xin lỗi vì hành động của bọn em vào ngày kia. Mặc dù chị là một người mạnh mẽ, đang khám phá bản chất thật sự của mình, cũng như của Xà Thủ, có thể làm mất phương hướng. Đã quá lâu kể từ lần em được giới thiệu với các Em Gái Bé Nhỏ khác mà em đã quên mất nó như thế nào. Cảm giác bất lực không bao giờ là một cảm giác dễ chịu, đặc biệt là khi chị đã quen với cảm giác đi trước năm bước so với những người trong thế giới của chị. Đột nhiên trở nên bạo lực trên con đường chị gây dựng là điều dễ hiểu, nếu không may. Em hi vọng chị sẽ tìm thấy nó trong chính mình để tái tham gia với bọn em trong Thư Viện vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Hy vọng rằng bức thư này sẽ giúp ích với một vài câu hỏi đáng lẽ được trả lời tại Thư Viện. Đầu tiên, luôn luôn có một Gears. Ông ấy luôn bỏ vợ vì một vài tổ chức bất bình thường. Ông ấy luôn mất khả năng cảm nhận. Đôi lúc điều này có thể sửa lại, đôi lúc không. Đôi lúc Gears sẽ bị cuốn vào thứ gì đó để rồi phá hủy vũ trụ của ông ấy.

Thứ hai, Gears này sẽ thường xuyên có một đứa con gái. Cô luôn bị định hình bởi sự ra đi của ông ấy. Sau một vài năm nhất định, cô bắt đầu tìm kiếm cha của mình. Đôi khi cô trở thành một con quái vật, phần con người chỉ trong ý thức lung lay nhất. Lần khác, cô giữ lại thứ gì đó của lương tâm. Đôi khi cô thành công và giải thoát cha mình, chỉ để tìm ông một chiếc vỏ vỡ. Lần khác, cô cứu ông ấy và xây dựng lại gia đình như xưa. Nhiều lần cô là một người phụ nữ không hoàn toàn nổi bật, nếu bị tổn thương. Lần khác cô chết trước khi đặt ra các kế hoạch của mình. Và đôi khi, rất ít lần, cô học về Thư Viện.

Biết rằng hoàn cảnh của chị không phải duy nhất, rằng sự đau khổ của chị chỉ là một lần lặp đi lặp lại vô số những đau khổ giống hệt nhau, hoặc quyền lực mà chị nghĩ là chị có là không tồn tại, không dễ chịu tẹo nào. Đừng tuyệt vọng. Ảnh hưởng của chị đối với các thế giởi (không phải thế giới. Các Thế Giới.) lớn hơn nhiều so với chị nghĩ. Một vài cô con gái đã tự giới hạn trong thế giới của mình, sử dụng Thư Viện như làm nơi an toàn và nguồn tài nguyên. Những người khác đã đi trên những con đường, tìm kiếm các thế giới cổ xưa và tăm tối. Một số bỏ qua Gears, một số ám ảnh tìm kiếm ông ấy. Một số đã quyết định tất cả sự hội tụ này là công việc của chúa hoặc các chúa. Đôi khi mọi người xảy ra xung đột.

Để gọi nó là một nhóm có lẽ quá là độ lượng. Giống như tập hợp của các cá nhân có hoàn cảnh tương đồng.

Bất cứ điều gì cuối cùng trở thành dự định của chị, Em hi vọng chị sẽ cố gắng tìm lại bọn em lần nữa. Chị sợ hãi và bối rối, và có lẽ tức giận. Tại một thời điểm, em cũng đã từng như vậy. Nhưng bọn em biết chị tốt hơn bất kỳ ai khác có thể. Nếu chị chọn trở lại, không có giới hạn cho những gì chúng ta có thể làm.

Em Gái Bé Nhỏ của Chị,
Alison Chao (Epsilon)
Còn được biết đến trong thế giới của cô là Hắc Hậu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License