Hướng Dẫn Chat

Hiện tại Chi Nhánh dịch thuật Tiếng Việt của Tổ Chức SCP chỉ hoạt động chat trên nền tảng Discord. Nếu bạn muốn tham gia chat IRC của SCP Foundation, xem hướng dẫn tại đây.

Đường dẫn tham gia máy chủ Discord Cộng Đồng SCP Việt Nam: https://discord.gg/mqVdQAMTyX

Giới Thiệu

Tại máy chủ Discord của Cộng Đồng SCP Việt Nam, bạn có thể:

  • Tham gia giao lưu với thành viên của cộng đồng
  • Bàn luận về các tác phẩm, vũ trụ Tổ Chức SCP
  • Tham gia đánh giá các ý tưởng, tác phẩm hiện đang được phát triển
  • Nhận hỗ trợ trong việc đóng góp cho trang
  • Role-play tại chính máy chủ của cộng đồng

Bạn không nhất thiết phải tham gia wiki mới được tham gia máy chủ Discord.
Chỉ cần bạn có tài khoản Discord, bạn được phép gia nhập Cộng Đồng SCP Việt Nam.


WIDGET THAM GIA NHANH

Trong trường hợp widget phía dưới không hoạt động, thành viên hãy dùng đường dẫn phía trên


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License