Chronicle Profile


The SCP wiki contains a number of collaboration pages that are, or were previously, open to contributions from any site member. Staff (specifically the MAST Collab Log Pruning Team) and the original author reserve the right to modify or delete entries found to be subpar, create new pages for listing additional entries, or close entries entirely.

Various collaboration pages are collected and categorised below, listed by latest contribution.

Collaboration Page List

Bạn biết đấy, Tổ Chức SCP đang nhanh chóng trở thành, nếu không muốn nói là một "thế lực" ở trên internet, dù vậy chúng ta còn thiếu một bước nữa để trở thành một "thế lực" đầy đủ và phong phú.

Crossover Fanfiction kinh hoàng.

Đây là thử thách của bạn: viết ra một crossover fanfiction giữa Tổ chức SCP với bất kỳ vũ trụ hư cấu nào bạn muốn. Nó có thể mỉa mai, hài hước, hoặc cực kỳ nghiêm túc. Miễn là viết tốt thì không thành có vấn đề. Điểm phụ sẽ được trao cho những pha crossover "điên rồ nhất".

Đó là tất cả.
~Clef

Page Date Created Author

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License