Chronicle Profile

Ts. Chronicle

Han_River_Bridge_in_Vietnam_Night_View.jpg
Thành Phố Nơi Anh Đang Sống

Làm việc từ năm 2000

Địa Chỉ Liên Lạc
Discord Kronikle#0375
Wikidot King of ChronicleKing of Chronicle


Tiến sĩ Chronicle làm việc tại Điểm-29-VN. Thông tin về lai lịch và tiểu sử của tiến sĩ vẫn đang là một dấu hỏi lớn đối với Tổ Chức.

Các Tài Liệu Của Ts

SCP Đánh giá Bình luận Ngày đăng Số kí tự
SCP-2060 + 3 1 23 Nov 2021 09:50 7349
SCP-3068 + 1 1 28 Nov 2021 09:27 13573
SCP-2065 + 2 1 06 Dec 2021 13:04 9082
SCP-2086 + 2 1 09 Dec 2021 12:20 4608
SCP-5664 + 5 1 13 Dec 2021 02:13 4464
SCP-4119 + 4 1 18 Dec 2021 02:32 8309
SCP-152 + 3 1 20 Dec 2021 10:47 6800
SCP-140 + 4 2 28 Dec 2021 15:12 11193
SCP-2986 + 2 1 31 Dec 2021 10:33 4563
SCP-2558 + 2 1 04 Jan 2022 13:54 6707
SCP-2272 + 2 1 08 Jan 2022 12:54 6346
SCP-2072 + 2 1 27 Jan 2022 08:51 7753
SCP-2472 + 1 1 29 Jan 2022 02:46 4821
SCP-2475 + 2 1 30 Jan 2022 02:30 3166
SCP-6603 + 4 1 08 Mar 2022 15:07 4159
SCP-1285 + 3 1 18 Mar 2022 13:03 7099
SCP-4031 + 4 1 27 Mar 2022 14:23 8616
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License