Giáo hội của Phế Thần


đánh giá: +10+x

Mã Nhóm: GOI-004, "Giáo hội của Phế Thần" (The Church of the Broken God)

Thành viên: Ba giáo phái được biết đến, ~300,000 thành viên toàn cầu

Tài sản: 1-5 tỉ USD hàng năm, khả năng dị thường

Trạng thái: Hoạt động

SPChu.png

Người thợ rèn chỉ trả lời Đức Chúa Trời, vì chính tay ông phục hồi thân xác Ngài.
-Kiến trúc sư Robert Bumaro

Miêu tả: Giáo hội của Phế Thần là một tổ chức tôn giáo dị thường tôn thờ sự cơ giới hóa và tin rằng xác thịt và sự sống đều tiềm ẩn cái ác hoặc "khiếm khuyết". Mặc dù nguồn gốc của tổ chức vẫn chưa được biết, các hiện vật của tổ chức đã được khôi phục từ thời cổ đại Hy Lạp, và giáo điều của Giáo hội khẳng định rằng nó đã tồn tại trước khi sự sông xuất hiện trên Trái đất. Hệ tư tưởng chung của họ cho rằng vị thần của họ đã bị phá vỡ, phân tán hoặc vô hiệu hóa qua một cách nào khác. Thông qua việc sử dụng công nghệ, chủ yếu là dị thường, các tín đồ Giáo hội cố gắng tập hợp các bộ phận của của vị thần, qua đó cho Thần linh cơ thể để sử dụng và khởi tạo một cuộc Phong thần cơ-hóa. Một số vật thể SCP đã được quy cho nhóm này kể từ khi nó được phát hiện. Nhân sự có thể tham khảo các mục được gắn nhãn "broken_god" cho một danh sách đầy đủ.

Vị lãnh đạo hiện tại của giáo phái lâu đời nhất "Khuyết hội" (GOI-004A) là một cá nhân được xác minh trong các hồ sơ là "Đức Cha Robert Bumaro, Người phục hồi Phế thần", được phong danh hiệu này vào khoảng năm 1946.1 Trong khi giáo phái này tiếp tục nỗ lực để tái tạo lại vị thần của họ, thì tôn giáo của họ nhìn chung đã trải qua một cuộc phân ly lớn trong thế kỷ vừa qua. Hai chủ nghĩa rời rạc bắt nguồn từ Giáo hội ban đầu đã rơi vào một cuộc bất đồng tư tưởng.

SPOrth.png

Đúc kết từ thiết kế của Thánh Thần, Chúng tôi Trung thành.
-Đề án của Giáo trưởng

"Cơ phái Chính thống" (GOI-004B) tán dương một tư tưởng tôn giáo được gọi là "Tiêu chuẩn hoá", theo đó các tín đồ tự nguyện cơ khí hóa bản thân với mục tiêu đã đề ra là tái tạo hình ảnh hoặc thiết kế của Thần linh. Do biến đổi cơ khí hóa phức tạp, các thành viên của giáo phái này thường phát ra tiếng kim loại, và được thành viên của hai phái còn lại gọi là "Tích tắc".

Cơ phái Chính thống tuân thủ các tiêu chuẩn công nghệ của cuộc Cách mạng Công nghiệp và coi việc sản xuất hàng loạt máy móc cơ khí, hơi nước và hệ bánh răng như một hình thức cầu nguyện. Học thuyết chính của giáo phái được tập trung và điều chỉnh bởi một nhóm các thành viên chưa biết, gọi là Giáo trưởng. Bộ phận này xuất hành các lệnh sản xuất chi tiết và các tài liệu thiết kế, tạo thành cốt lõi của bộ văn kiện vô cùng sâu rộng của phái. Hệ tư tưởng chính thống coi việc sử dụng thiết bị điện tử hoặc kỹ thuật số để chia sẻ thông tin đồng nghĩa với việc phân tán kiến thức Thần linh.

SPMax.png

Tính cá nhân là hệ thống thông tin mà qua đó Vị Thần của chúng ta được xử lý.
-Lời_Tiên_Tri.txt

"Nhà thờ Maxwell" (GOI-004C) đại diện cho các phương pháp tôn thờ được hiện đại hóa, vi tính hóa và định hướng qua mạng lưới. Không có cơ quan lãnh đạo trung tâm nào được biết đến. Tuy nhiên, các cuộc phỏng vấn và giám sát bí mật đã xác định rằng tất cả các tín đồ được biết thường xuyên liên lạc với nhau, và có khả năng phối hợp qua mạng lưới. Thuyết Maxwell thiên về việc biến đổi cơ thể ở quy mô nhỏ thông qua việc sử dụng các bộ xử lý tiên tiến và nâng cấp cơ quan. Trong khi chân tay nhân tạo hoặc gia cố xương cũng được sử dụng, những cấy ghép của tín đồ Maxwell tập trung chủ yếu vào mục đích truyền thông, lưu trữ dữ liệu, khả năng kết nối, và nâng cấp giác quan.

Học thuyết Maxwelli cho rằng Phế Thần là một vị thần đã bị "phân tán", tồn tại dưới dạng dữ liệu khác nhau trong công nghệ liên kết và văn hoá tâm linh của thời đại kỹ thuật số. Các tín đồ tiếp cận thần thánh bằng cách chấp nhận sự khác biệt của họ và chia sẻ kiến ​​thức, năng lực của họ cho lợi ích của Giáo hội. Bằng cách kết nối tất cả tâm trí thông qua mạng lưới, họ tin rằng vị thần của họ có thể được "tái lập" dưới hình thức là ý chí tổng hợp của nhân loại. Do sử dụng tiếng quạt máy tính của họ để hỗ trợ việc thiền, các thành viên thường được gọi là "Vù vù" bởi các thành viên của hai phái khác.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License