Claire


đánh giá: +2+x
c

Claire không oán giận anh trai mình khi cô ấy chết đi. Nếu Jack biết điều này, họ có thể đã thân thiết hơn; nhưng anh ta coi bản thân như một người bảo vệ kém cỏi và một kẻ cung cấp tệ hại, những điều này được phản chiếu bên trong chai whisky và những đêm thức trắng xếp hàng trên cơ thể bởi ánh đèn pha và đáp lại đội chiếu đèn trong đất bụi của trần nhà sụp xuống và miếng lót sàn vỡ. Giá như họ có cách để nói rằng những điều sẽ xảy ra trước khi họ làm vậy…

Nhưng đây không phải là câu truyện của Jack để kể lại, và cũng chả phải là vấn đề gì to tát cả.

trở về

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License