Hồ Sơ Nhân Sự của Đặc Vụ Clay

"Đón nhận sự hỗn loạn có thể là con đường dẫn tới sự bình yên"
Racheal Holis

Hồ sơ nhân sự

Clay

Năm 19██

Định Danh: ███ ███ ███
Mật Danh: "Clay Novafort"1
Quyền Hạn: III
Chỉ Định: Phiên dịch tài liệu và báo cáo


Các hoạt động tại chi nhánh SCP Việt Nam

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License