Hồ Sơ Nhân Sự của Đặc Vụ Clay


Hồ sơ nhân sự

Cat

"The cat is such a perfect symbol of beauty and superiority that is seems scarcely possible for any true aesthete and civilized cynic to do other than to worship it."

Định Danh: ███ ███ ███
Mật Danh: "Clay Novafort"1
Quyền Hạn: III
Chỉ Định: Phiên dịch tài liệu


Các hoạt động tại chi nhánh SCP Việt Nam

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License