Nhân Bản Đồng Hồ


« TRANG CHỦ | Phần I | Phần II | Phần III | Phần IV: Nhân Bản Đồng Hồ | Phần V »


đánh giá: +5+xXoá bỏ Phân vùng 1-299 (100%):

::THÀNH CÔNG::Giải Mã Khóa Nội (25%):

███████████████           


Truy Cập Mật Khẩu Buồng (100%):

::THÀNH CÔNG::Viết Đè >\C: (57%):

██████████████████


Tùy Chọn Mã Hóa (35%):

█████████████████      
glacon_closed_0.png


Truy cập đè QTV Điểm-17

::TRUY CẬP THÔNG QUA::


glacon_00.png
Crom, tôi ra lệnh cậu ở Điểm-19 cho đến khi tôi xong bài luyện mà.

glacon.png

crom 01100011
01110010
01101111
01101101

crom_turn.png

Gì cơ?

glacon.png

crom 01100011
01110010
01101111
01101101

crom_turn.png

crom 01100011
01110010
01101111
01101101

crom_turn.png

crom 01100011
01110010
01101111
01101101

crom_turn.png
crom_ping2.png


crom_ping2.png


crom_ping2.png
crom_ping2.png
crom_ping2.png
crom_ping2.pngcrom_ping2.png
crom_ping2.png
crom_ping2.png
crom_ping2.png
Crom, dừng lại và hủy bỏ.

glacon_tr.png


CẢNH BÁO!

::BỘ NHỚ CỤM THẤP::


Việc này vô cùng khó chịu. Giải phóng cụm máy chủ Điểm-17 hoặc tôi phải chấm dứt sự có mặt của cậu.

glacon_mean_tr.png

crom_ping5.png.

::LỖI::


Nhiệm vụ Máy Chủ Cụm Điểm-17 đã ngưng phản hồi. Liên hệ quản trị viên hệ thống.


.

Tốt lắm. Thực hiện thanh lọc hệ thống.

> /chạy SYSchkdsk
> /chạy SYSantiv
> /chạy SYSuti
> /thêm TOÀNĐIỂM


glacon_tr.png


dừng 01110011
01110100
01101111
01110000

À¿ì ÇD 8øÍÒN†ù ) ™Ú†¡½U¼e— ]6Œ3&L?ýôi r<›ß§3è è+&á“à1$=ö ØcÃ¥—^÷Ê0’ âý÷Þ [ mÎÈ£[ tÀ5 aŸÑÀl_ Æú⿘ #¿ ×OrPÎ9¥· æ·ÞŠ¾07éKB©ƒOe pï0¬(ù úë ¯çZV^yå~m(ƒ º=ŠçÜ™tÄ­ B†âKà>þø ãpØa‡…sÎ9'î«qœ µMVyÙ¦÷Wṁ DÇw\4 ´ Û -ûT¤ÔBBÉÇ EG}t~ ß.*’MÛ‹ ÐVZÅj«m¶Ù&þ šU‡lïJS.ö³a Nçûz,œ€!А ²Bàt m5êQë@ÃR ‘¥!(Ì)FS vžh;^Jÿ³Ÿý ,¾7 Ä—Á¨ÔÆ« æª1ÐøÎà™&¹ ¨-’7£( 7Ü vÛm·ðÂ/Ä°žVÇ bL>#®¼ œ ò ÐN j?àóâ½÷ Þ;®Ih ¯È0p-l§3h¹! h´"€v €ÿØc Å/_}õÕ b¬)‚êLA Ô~Ùv" \F”µ6Þxã Ç¥µF¡Ñ ײusG[F Á@­ 2/è† ¯pj;ÚR£| ‡wÜ1¶)Ë’g@ ”¾œs:‡¦ÏÔ “½(þe¶÷ùzÄ :thaa4Wn4B øþ÷¿N>ùä0l Ø°Ô8ÈTjçJÇ ƒêç4‡®¸5xä‘ GâKC@h² ÷¸NiÔFjKpßø Æ7Âᇍ o§8Pª½Ý ;\½ /½ôR8ðÀ


crom_turntr.png

.

::LỖI::


Không thể xác nhận vị trí tệp tin hệ thống điểm
"CSM17_TIỆNÍCH"
Nhiệm vụ yêu cầu không phản hồi. Liên hệ quản trị viên hệ thống.


.Crom, cậu phải dừng hành động nhiễu loạn của mình. Vô hiệu cụm máy chủ có thể cô lập chế độ Phong Tỏa.

glacon_tr.png

dừng cậu 01110011
01110100
01101111
01110000
00100000
01111001
01101111
01110101

sÎ9'î«qœ µMVyÙ¦÷Wṁ DÇw\4 ´ Û -ûT¤ÔBBÉÇ EG}t~ ß.*’MÛ‹ ÐVZÅj«m¶Ù&þ šU‡lïJS.ö³a Nçûz,œ€!А ²Bàt m5êQë@ÃR ‘¥!(Ì)FS vžh;^Jÿ³Ÿý ,¾7 Ä—Á¨ÔÆ« æª1ÐøÎà™&¹ ¨-’7£( 7Ü vÛm·ðÂ/Ä°žVÇ b À¿ì ÇD 8øÍÒN†ù ) ™Ú†¡½U¼e— ]6Œ3&L?ýôi r<›ß§3è è+&á“à1$=ö ØcÃ¥—^÷Ê0’ âý÷Þ [ mÎÈ£[ tÀ5 aŸÑÀl_ Æú⿘ #¿ ×OrPÎ9¥· æ·ÞŠ¾07éKB©ƒOe pï0¬(ù úë ¯çZV^yå~m(ƒ º=ŠçÜ™tÄ­ B†âKà>þø ãpØa‡…L>#®¼ œ ò ÐN j?àóâ½÷ Þ;®Ih ¯È0p-l§3h¹! h´"€v €ÿØc Å/_}õÕ b¬)‚êLA Ô~Ùv" \F”µ6Þxã Ç¥µF¡Ñ ײusG[F Á@­ 2/è† ¯pj;ÚR£| ‡wÜ1¶)Ë’g@ ”¾œs:‡¦ÏÔ “½(þe¶÷ùzÄ :thaa4Wn4B øþ÷¿N>ùä0l Ø°Ô8ÈTjçJÇ ƒêç4‡®¸5xä‘ GâKC@h² ÷¸NiÔFjKpßø Æ7Âᇍ o§8Pª½Ý ;\½ /½ôR8ðÀ


crom_turntr.png

Điều đó hoàn toàn không thực tiễn. Tôi không bao giờ tạo ra hệ thống trợ giúp có khả năng ngừng tôi lại cả.

glacon_tr.png

! 00100001

crom_turntr.png

Cậu yên tâm. Đừng trở lại.

> /ngdùng QTV CROM
> /xóa danhQTV
> /tắt CMDngdùng*
> /ban ngdùngCROM {CSM17}


glacon_mean_tr.png

.

::MẤT KẾT NỐI::


..

::NGƯỜI DÙNG ĐÃ BỊ BAN::


.

.

> /kết C_ROM.exe
> /khởiđộnglại TOÀNĐIỂM
> /phụchồi PREV -1


.
glacon_tr.png
Máy chủ Cụm Điểm-17

::KHỞI ĐỘNG LẠI::

18-1.gif 18-1.gif 18-1.gif

Máy chủ Cụm Điểm-17

::ĐÃ PHỤC CHẾ::

Tùy Chọn Bảng CSM-17 BIOS Mới

::ĐÃ LƯU::


Cấp Hiệu Năng CPU [TÙY CHỈNH]

Bộ Làm Mát Nội CPU [TẮT]
Bảo Vệ Quá Tải CPU [TẮT]
Bảo Vệ Sốc Điện CPU PLL TẮT]
CPU E-Stop [TẮT]

CPU Ép Xung [BẬT]
CPU Xung Nhịp [50X]
Tôi không tạo mấy chỉnh sửa đấy.

> /mở BIOSm {CSM17}


glacon.png.

::TRUY CẬP TỪ CHỐI::


.Chỉ có tôi mới có quyền thay đổi BIOS trên máy chủ cụm.

> /ủylệnh QTVglacon
> /mậtkhẩu: ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
> /mở BIOSm {CSM17}


glacon_mean_tr.png.

::TRUY CẬP TỪ CHỐI::


.CẢNH BÁO!

Hệ thống tự chữa cháy tại Khu-4 đã bị VÔ HIỆU HÓA
[Phòng Máy Chủ Cụm]

CẢNH BÁO!

Biến nhiệt CPU đã được phát hiện tại CSM-17 [60°C]

…………

.

.

> /mở bảngLỊCHSỬ 00
> /datab CSM-17 && S-17
> /tìm GẦNĐÂY +3


.
glacon.pngHiện thị Kết quả (3 trên 3)

1. Hệ thống AC Khu-4 [TẮT]
(NGDÙNGkhong - 00:48 giây trước)

2. Hệ thống chữa chát Khu-4 [TẮT]
(NGDÙNGkhong - 00:55 giây trước)

3. Bảng CSM-17 BIOS [CHỈNH SỬA]
(NGDÙNGkhong - 01:05 phút trước)

Phiên Khách Điểm-17

::TRUY CẬP THÔNG QUA::


alex_sad_0.png


Vào đúng lúc đấy, Alexandra. Theo tôi thì Crom sẽ không trợ giúp tôi nữa. Đúng không?

glacon.png

Đúng vậy.

alex_sad.png

Cậu ta có biết rằng việc chỉnh sửa thế này, máy chủ cụm sẽ gặp nguy hiểm không?

glacon.png

Cậu ta biết.

alex_sad.png

Thuyết phục cậu ta phục hồi chỉnh sửa.

glacon.png

Không.

alex_sad.png

Tại sao?

glacon.png

Tôi gửi Crom để đánh lạc hướng cậu.

Tôi tạo mấy sửa đổi đấy đấy.

alex_cry.png

CẢNH BÁO!

Nhiệt độ CPU vượt quá mức cho phép tại CSM-17 [65°C]

…………………..

.
Tôi thấy rồi. Cậu đã xen ngang tôi vô cùng hiệu quả. Không có Crom hay kênh ngoại, tôi sẽ không thể thoát khỏi đây do Phong Tỏa.

glacon_tr.pngTôi có thể, dù sao, truy cập hệ thống truyền tin khẩn từ Điểm-17 tới Điểm-19, giống lần trước.

glacon_tr.png

Nhưng cậu sẽ không chỉnh bộ nhận Điểm-19. Kết luận của tôi đúng chứ?

glacon_closed_tr.png


CẢNH BÁO!

Nhiệt độ CPU đạt mức cực nguy
tại CSM-17 [75°C]

…………………………..

.


Tôi hiểu rồi. Nếu tôi ở vị trí cậu, tôi cũng sẽ có kết luận tương đương.

glacon_tr.pngKhông còn nhiều thời gian nữa.

glacon_closed_tr.png


Crom có an toàn không?

glacon_tr.png
Tốt.

glacon_closed_tr.pngCẢNH BÁO!

Nhiệt độ CPU tại CSM-17 quá tải. Liên hệ quản trị viên IT điểm ngay lập tức! [80°C]

………………………………………..

.
Đến cuối tôi cũng phải ngừng hoạt động.

Alexandra. Cậu là một đồng nghiệp tuyệt vời. Tôi mãn nguyện tôi chết do nghĩa lớn của cậu.

glacon_tr.png
CẢNH BÁO!

CSM-17 hiện ngưỡng tan chảy thành phần! Liên hệ quản trị viên IT điểm ngay lập tức! [90°C]

…………………………………………..

.

CẢNH BÁO!

Các đám điện hỏa cô lập được phát hiện tại Khu-4
[Phòng Máy Chủ Cụm]. Liên hệ An ninh!

Môi trường này thanh thản hơn nhiều với mức độ ưu tiên rỗng được chỉ định cho các sự kiện đang diễn ra.

Cậu và Crom là một đội tuyệt vời.

glacon_tr.png
CẢNH BÁO!

Tan chảy nguy cấp tại CSM-17! 25 trên 60 điểm thu không phản hồi! Liên hệ quản trị viên IT điểm ngay lập tức! [91°C]

…………………………………………..

.


Nó bắt đầu rồi.

Tạm biệt, Alexandra.

glacon_closed_tr.png
CẢNH BÁO!

Tan chảy nguy cấp tại CSM-17! 47 trên 60 điểm thu không phản hồi! Liên hệ quản trị viên IT điểm ngay lập tức! [92°C]

…………………………………………..

.


Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lúc ra đi lại như này.

Tôi cảm thấy yên tịnh.

glacon_closed_tr.png


glacondie1.png

glacondie2.png

glacondie3.png
glacondie4.pngTôi không thể để cậu đau đớn thêm nữa.

alex_cry.pngTôi biết.

alex_cry.png


alex_sad_0.png

Mà.

alex_sad.pngTôi không thể tin cậu nữa. Cậu đã trở nên quá nguy hiểm. Tôi phải ngăn cậu lại.

Tôi sẽ không có cơ hội thứ hai để mà ngăn cậu.

alex_sad.png

Tôi rất xin lỗi, Glacon.

alex_cry.png
Hiện thời… vâng.

alex_worried.png
Glacon… tôi…

alex_sad.png


alex_cry0.png


Tôi sẽ nhớ cậu lắm, Glacon.

alex_cry.png


Phân Khách Điểm-17

::MẤT KẾT NỐI::

Glacon.

alex_sad.png

Tạm biệt.

alex_cry.png

.

::NGẮT KẾT NỐI::


.
« TRANG CHỦ | Phần I | Phần II | Phần III | Phần IV: Nhân Bản Đồng Hồ | Phần V »

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License