Phương Pháp Thông Tin Nâng Cao

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

đánh giá: 0+x

AIM là gì:


AIM là một hệ thống header và thông tin mới, lấy cảm hứng từ các hệ thống phân loại khác. Nó được thiết kế nhằm bố trí dữ liệu một cách rõ ràng và ngắn gọn, dễ sử dụng cho cả độc giả và tác giả.

Nếu có bất kỳ vấn đề gì, hãy liên hệ tôi (Dr Moned) qua IRC hoặc wikidot pms.
Cảm ơn EstrellaYoshteEstrellaYoshte vì đã giúp phần header và CroquemboucheCroquembouche vì đã giúp tôi code lại component này, và bổ sung thêm chế độ tối! Tôi đã không thể làm được chuyện này nếu không có hai người họ.

Cách dùng:


Sử dụng AIM khá đơn giản; tuy nhiên, có vài lựa chọn. Để sử dụng nó, chèn code dưới đây:

[[include component:advanced-information-methodology
|XXXX=XXXX
|lv=một
|cc=THAUMIEL
|dc=DARK
|site=Điểm-0
|dir=Ts Thống đốc
|head=Ts Tiến sĩ
|mtf=Alpha-1
]]

Code sẽ xuất hiện ra sau:

AIMexample.png

AIMexample

Variables:


"XXXX" chỉ đơn thuần là số hiệu SCP của bạn, "XXXX" thứ hai được hiển thị ở trên có thể được thay thế bằng một sô hiệu như "5241".

"lvl" là quyền hạn an ninh của nhân sự trong vũ trụ SCP để truy cập được tài liệu này. Lựa chọn từ "một" tới "sáu" (không phải số đâu, từ hẳn ấy).

"cc" là phân loại quản thúc. Hiện tại có thể dùng: "SAFE", "EUCLID", "KETER", "NEUTRALIZED", và "THAUMIEL" (Chúng cần được viết hoa). Phân loại bổ sung sẽ được thêm nếu được yêu cầu.

"dc" liên quan đến phân loại quy mô. Được giới thiệu trong ACS và được liệt kê dưới đây theo mức độ: "DARK", "VLAM", "KENEQ", "EKHI", and "AMIDA" (Chúng cần được viết hoa). Để biết thêm thông tin hãy ghé thăm hướng dẫn sử dụng ACS.

"Điểm" khá là tự giải thích luôn rồi, là khu vực mà SCP đó được quản thúc, hoặc điểm chịu trách nhiệm nghiên cứu nó. Nếu không liên quan. Bạn có thử đặt "N/A", nhưng trong hộp cũng sẽ hiện chữ "N/A".

"dir" liên quan đến thống đốc trong điểm mà bạn sử dụng.

"head" liên quan đến trưởng ban nghiên cứu SCP.

"MTF" liên quan đến ĐĐNCĐ chịu trách nhiệm cho SCP đó. Giống như các phần khác, nếu không cần đến ĐĐNCĐ, có thể để là "N/A".

AIM - Chỉ ở phần đầu:


Nếu bạn muốn phần đầu của AIM, sử dụng code:

[[include :scp-vn:component:advanced-information-methodology blocks=-
|XXXX=XXXX
|lv=one
|cc=THAUMIEL
|dc=DARK
]]

Nó sẽ như thế này:

AIMexample2.png

AIMexample chỉ ở phần đầu.

AIM - Chỉ ở phần dưới:


Nếu bạn chỉ muốn sử dụng phần dưới của AIM (nói cách khác, bạn có thể sử dụng điều này để đặt một cái gì đó chẳng hạn như hình ảnh giữa phần trên cùng và phần dưới cùng), sử dụng code:

[[include :scp-vn:component:advanced-information-methodology blocks=!
|site=Site-0
|dir=Dr Director
|head=Dr Doctor
|mtf=Alpha-1
]]

Nó sẽ như thế này:

AIMexample3.png

AIMexample chỉ ở phần dưới.

AIM - *MỚI!* Chế độ tối:


Bạn có thể dễ dàng sử dụng AIM cho các theme tối màu như theme siêu đen tô đậm hoặc basalt onyx. Chỉ cần thêm |darkmode=a ở phía dưới block, ví dụ như ở dưới đây:

[[include :scp-vn:component:advanced-information-methodology blocks=-
|XXXX=6032
|lv=one
|cc=KETER
|dc=NOTICE
|darkmode=a
]]

Nó sẽ như thế này:

AIMexample4.png

AIMexample chế độ tối

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License