Nguồn Trình Chạy Âm Thanh của Woed

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

[[module css]]
.audio_iframe.{$unique-name} {
  position: relative;
  margin-top: 1em;
  padding-bottom: 1em;
  display: -webkit-box;
  display: -webkit-flex;
  display: -moz-box;
  display: -ms-flexbox;
  display: flex;
}

.audio_iframe.{$unique-name} iframe {
  position: relative;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  border: 0;
}
[[/module]]

[[div_ class="audio_iframe {$unique-name}"]]
[[html]]
<html>

<head>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.6.10/dist/vue.min.js"></script>
  <style type="text/css">
@import url("https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,900");

body {
  font-family: 'Lato', sans-serif;
  -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  text-rendering: optimizeLegibility;
}

.player-wrapper {
  -webkit-box-align: center;
  -webkit-align-items: center;
    -moz-box-align: center;
    -ms-flex-align: center;
      align-items: center;
  display: -webkit-box;
  display: -webkit-flex;
  display: -moz-box;
  display: -ms-flexbox;
  display: flex;
  -webkit-box-pack: center;
  -webkit-justify-content: center;
    -moz-box-pack: center;
    -ms-flex-pack: center;
      justify-content: center;
  height: auto;
  font-size: 3vw;
}

.player {
  background-color: {$background-color};
  border: 0.0625rem solid {$border-color};
  -webkit-border-radius: {$border-radius};
    -moz-border-radius: {$border-radius};
      border-radius: {$border-radius};
  -webkit-box-shadow: 0 0.313rem 0.5rem {$dropshadow-color};
    -moz-box-shadow: 0 0.313rem 0.5rem {$dropshadow-color};
      box-shadow: 0 0.313rem 0.5rem {$dropshadow-color};
  color: {$text-color};
  display: inline-block;
  line-height: 1.5625;
  height: auto;
}

.player-controls {
  display: -webkit-box;
  display: -webkit-flex;
  display: -moz-box;
  display: -ms-flexbox;
  display: flex;
}

.player-controls>div {
  border-right: 0.0625rem solid {$border-color};
}

.player-controls>div:last-child {
  border-right: none;
  position: relative;
  width: 10vw;
  min-width: 10vw;
  min-height: 10vw;
}

.player-controls>div a {
  color: {$icons-color};
  display: block;
  line-height: 0;
  padding: 3vw;
  text-decoration: none;
  min-height: 2vw;
}

.player-progress {
  background-color: {$player-color};
  cursor: pointer;
  height: 50%;
  min-width: 30vw;
  position: relative;
}

.player-progress .player-seeker {
  background-color: {$progress-color};
  bottom: 0;
  left: 0;
  position: absolute;
  top: 0;
}

.player-time {
  display: -webkit-box;
  display: -webkit-flex;
  display: -moz-box;
  display: -ms-flexbox;
  display: flex;
  -webkit-box-pack: justify;
  -webkit-justify-content: space-between;
    -moz-box-pack: justify;
    -ms-flex-pack: justify;
      justify-content: space-between;
}

.player-time .player-time-current {
  font-weight: 700;
  padding-left: 1vw;
}

.player-time .player-time-total {
  opacity: 0.5;
  padding-right: 1vw;
}

.player-controls>div a[title="Volume"] {
  display: -webkit-box !important;
  display: -webkit-flex !important;
  display: -moz-box !important;
  display: -ms-flexbox !important;
  display: flex !important;
  padding: 0.5vw !important;
  -webkit-align-content: center;
    -ms-flex-line-pack: center;
      align-content: center;
  -webkit-box-align: center;
  -webkit-align-items: center;
    -moz-box-align: center;
    -ms-flex-align: center;
      align-items: center;
  justify-items: center;
  min-height: 100%;
  min-width: 10vw;
  max-width: 10vw;
  -webkit-flex-wrap: nowrap;
    -ms-flex-wrap: nowrap;
      flex-wrap: nowrap;
  -webkit-box-sizing: border-box;
    -moz-box-sizing: border-box;
      box-sizing: border-box;
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
}

.player-controls>div a[title="Volume"] svg {
  -webkit-flex-basis: 50%;
    -ms-flex-preferred-size: 50%;
      flex-basis: 50%;
  padding-left: 0.5vw;
  max-width: 50%;
}

.player-controls>div a[title="Volume"] div.slider-container {
  display: -webkit-box;
  display: -webkit-flex;
  display: -moz-box;
  display: -ms-flexbox;
  display: flex;
  width: 2vw;
  height: 2vw;
}

.player-controls>div a[title="Volume"] input[type="range"] {
  -webkit-appearance: none;
  background: transparent;
  height: 2vw;
  width: 6vw;
  margin: 0 0 0 -1vw;
  padding: 0;
  -webkit-transform: rotate(-90deg);
    -moz-transform: rotate(-90deg);
    -ms-transform: rotate(-90deg);
     -o-transform: rotate(-90deg);
      transform: rotate(-90deg);
}

.player-controls>div a[title="Volume"] input[type="range"]::-moz-focus-outer {
  border: 0;
}

.player-controls>div a[title="Volume"] input[type="range"]:focus {
  outline: 0;
}

.player-controls>div a[title="Volume"] input[type="range"]:focus::-webkit-slider-runnable-track {
  background: {$border-color};
}

.player-controls>div a[title="Volume"] input[type="range"]:focus::-ms-fill-lower {
  background: {$player-color};
}

.player-controls>div a[title="Volume"] input[type="range"]:focus::-ms-fill-upper {
  background: {$border-color};
}

.player-controls>div a[title="Volume"] input[type="range"]::-webkit-slider-runnable-track {
  cursor: default;
  height: 2vw;
  -webkit-transition: all 0.2s ease;
  -o-transition: all 0.2s ease;
  -moz-transition: all 0.2s ease;
  transition: all 0.2s ease;
  width: 100%;
  -webkit-box-shadow: 0.0625rem 0.0625rem 0.0625rem {$dropshadow-color}, 0 0 0.0625rem {$dropshadow-color};
      box-shadow: 0.0625rem 0.0625rem 0.0625rem {$dropshadow-color}, 0 0 0.0625rem {$dropshadow-color};
  background: {$player-color};
  border: 0.15vw solid {$border-color};
  -webkit-border-radius: 1vw;
      border-radius: 1vw;
}

.player-controls>div a[title="Volume"] input[type="range"]::-webkit-slider-thumb {
  -webkit-box-shadow: 0.0125rem 0.0125rem 0.0125rem {$dropshadow-color}, 0 0 0.0125rem {$dropshadow-color};
      box-shadow: 0.0125rem 0.0125rem 0.0125rem {$dropshadow-color}, 0 0 0.0125rem {$dropshadow-color};
  background: {$icons-color};
  border: 0.15vw solid {$border-color};
  -webkit-border-radius: 50%;
      border-radius: 50%;
  cursor: default;
  height: 3vw;
  width: 3vw;
  -webkit-appearance: none;
  margin-top: -0.5vw;
  pointer-events: auto;
}

.player-controls>div a[title="Volume"] input[type="range"]::-moz-range-track {
  -moz-box-shadow: 0.0625rem 0.0625rem 0.0625rem {$dropshadow-color}, 0 0 0.0625rem {$dropshadow-color};
     box-shadow: 0.0625rem 0.0625rem 0.0625rem {$dropshadow-color}, 0 0 0.0625rem {$dropshadow-color};
  cursor: default;
  height: 0.5vw;
  -webkit-transition: all 0.2s ease;
  -o-transition: all 0.2s ease;
  -moz-transition: all 0.2s ease;
  transition: all 0.2s ease;
  width: 100%;
  background: {$player-color};
  border: 0.15vw solid {$border-color};
  -moz-border-radius: 1vw;
     border-radius: 1vw;
  height: 2vw;
}

.player-controls>div a[title="Volume"] input[type="range"]::-moz-range-thumb {
  -moz-box-shadow: 0.0125rem 0.0125rem 0.0125rem {$dropshadow-color}, 0 0 0.0125rem {$dropshadow-color};
     box-shadow: 0.0125rem 0.0125rem 0.0125rem {$dropshadow-color}, 0 0 0.0125rem {$dropshadow-color};
  background: {$icons-color};
  border: 0.15vw solid {$border-color};
  -moz-border-radius: 50%;
     border-radius: 50%;
  cursor: default;
  height: 3vw;
  width: 3vw;
  pointer-events: auto;
}

.player-controls>div a[title="Volume"] input[type="range"]::-ms-track {
  cursor: default;
  height: 1vw;
  -webkit-transition: all 0.2s ease;
  -o-transition: all 0.2s ease;
  -moz-transition: all 0.2s ease;
  transition: all 0.2s ease;
  width: 100%;
  background: transparent;
  border-color: transparent;
  border-width: 1vw 0;
  color: transparent;
}

.player-controls>div a[title="Volume"] input[type="range"]::-ms-fill-lower {
  box-shadow: 0.0625rem 0.0625rem 0.0625rem {$dropshadow-color}, 0 0 0.0625rem {$dropshadow-color};
  background: {$icons-color};
  border: 0.15vw solid {$border-color};
  border-radius: 2vw;
}

.player-controls>div a[title="Volume"] input[type="range"]::-ms-fill-upper {
  box-shadow: 0.0625rem 0.0625rem 0.0625rem {$dropshadow-color}, 0 0 0.0625rem {$dropshadow-color};
  background: {$icons-color};
  border: 0.15vw solid {$border-color};
  border-radius: 2vw;
}

.player-controls>div a[title="Volume"] input[type="range"]::-ms-thumb {
  box-shadow: 0.0125rem 0.0125rem 0.0125rem {$dropshadow-color}, 0 0 0.0125rem {$dropshadow-color};
  background: {$icons-color};
  border: 0.15vw solid {$icons-color};
  border-radius: 50%;
  cursor: default;
  height: 4vw;
  width: 4vw;
  margin-top: 0.125rem;
  pointer-events: auto;
}

.player-controls>div a[title="Volume"] input[type="range"]:disabled::-webkit-slider-thumb {
  cursor: not-allowed;
}

.player-controls>div a[title="Volume"] input[type="range"]:disabled::-moz-range-thumb {
  cursor: not-allowed;
}

.player-controls>div a[title="Volume"] input[type="range"]:disabled::-ms-thumb {
  cursor: not-allowed;
}

.player-controls>div a[title="Volume"] input[type="range"]:disabled::-webkit-slider-runnable-track {
  cursor: not-allowed;
}

.player-controls>div a[title="Volume"] input[type="range"]:disabled::-ms-fill-lower {
  cursor: not-allowed;
}

.player-controls>div a[title="Volume"] input[type="range"]:disabled::-ms-fill-upper {
  cursor: not-allowed;
}
  </style>
</head>

<body>
  <div id="audio" class="player-wrapper">
   <audio-player file="{$audio-file}"></audio-player>
  </div>

  <script type="text/javascript">
   const convertTimeHHMMSS = val => {
   let hhmmss = new Date(val * 1000).toISOString().substr(11, 8);

   return hhmmss.indexOf("00:") === 0 ? hhmmss.substr(3) : hhmmss;
   };

   const AudioPlayer = {
   template: `
    <div class="player">
      <div class="player-controls">
        <div>
          <a v-on:click.prevent="stop" title="Stop" href="#">
            <svg width="4vw" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 20 20">
               <path fill="currentColor" d="M16,4.995v9.808C16,15.464,15.464,16,14.804,16H4.997C4.446,16,4,15.554,4,15.003V5.196C4,4.536,4.536,4,5.196,4h9.808C15.554,4,16,4.446,16,4.995z"/>
            </svg>
          </a>
        </div>
        <div>
          <a v-on:click.prevent="playing = !playing" title="Play/Pause" href="#">
            <svg width="4vw" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 20 20">
              <path v-if="!playing" fill="currentColor" d="M15,10.001c0,0.299-0.305,0.514-0.305,0.514l-8.561,5.303C5.51,16.227,5,15.924,5,15.149V4.852c0-0.777,0.51-1.078,1.135-0.67l8.561,5.305C14.695,9.487,15,9.702,15,10.001z"/>
              <path v-else fill="currentColor" d="M15,3h-2c-0.553,0-1,0.048-1,0.6v12.8c0,0.552,0.447,0.6,1,0.6h2c0.553,0,1-0.048,1-0.6V3.6C16,3.048,15.553,3,15,3z M7,3H5C4.447,3,4,3.048,4,3.6v12.8C4,16.952,4.447,17,5,17h2c0.553,0,1-0.048,1-0.6V3.6C8,3.048,7.553,3,7,3z"/>
            </svg>
          </a>
        </div>
        <div>
          <div v-on:click="seek" class="player-progress" title="Time played : Total time">
            <div :style="{ width: this.percentComplete + '%' }" class="player-seeker"></div>
          </div>
          <div class="player-time">
            <div class="player-time-current">{{ currentTime }}</div>
            <div class="player-time-total">{{ durationTime }}</div>
          </div>
        </div>
        <div>
          <a v-on:click.prevent="download" href="#">
            <svg width="4vw" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 20 20">
              <path fill="currentColor" d="M15,7h-3V1H8v6H5l5,5L15,7z M19.338,13.532c-0.21-0.224-1.611-1.723-2.011-2.114C17.062,11.159,16.683,11,16.285,11h-1.757l3.064,2.994h-3.544c-0.102,0-0.194,0.052-0.24,0.133L12.992,16H7.008l-0.816-1.873c-0.046-0.081-0.139-0.133-0.24-0.133H2.408L5.471,11H3.715c-0.397,0-0.776,0.159-1.042,0.418c-0.4,0.392-1.801,1.891-2.011,2.114c-0.489,0.521-0.758,0.936-0.63,1.449l0.561,3.074c0.128,0.514,0.691,0.936,1.252,0.936h16.312c0.561,0,1.124-0.422,1.252-0.936l0.561-3.074C20.096,14.468,19.828,14.053,19.338,13.532z"/>
            </svg>
          </a>
        </div>
        <div>
          <a v-on:click.prevent="innerLoop = !innerLoop" href="#">
            <svg width="4vw" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 20 20">
              <path v-if="!innerLoop" fill="currentColor" d="M1,12V5h3v6h10V8l5,4.5L14,17v-3H3C1.895,14,1,13.104,1,12z"/>
              <path v-else fill="currentColor" d="M20,7v7c0,1.103-0.896,2-2,2H2c-1.104,0-2-0.897-2-2V7c0-1.104,0.896-2,2-2h7V3l4,3.5L9,10V8H3v5h14V8h-3V5h4C19.104,5,20,5.896,20,7z"/>
            </svg>
          </a>
        </div>
        <div>
          <a v-on:click.prevent="mute" title="Mute" href="#">
            <svg width="4vw" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 20 20">
              <path v-if="!muted" fill="currentColor" d="M5.312,4.566C4.19,5.685-0.715,12.681,3.523,16.918c4.236,4.238,11.23-0.668,12.354-1.789c1.121-1.119-0.335-4.395-3.252-7.312C9.706,4.898,6.434,3.441,5.312,4.566z M14.576,14.156c-0.332,0.328-2.895-0.457-5.364-2.928C6.745,8.759,5.956,6.195,6.288,5.865c0.328-0.332,2.894,0.457,5.36,2.926C14.119,11.258,14.906,13.824,14.576,14.156zM15.434,5.982l1.904-1.906c0.391-0.391,0.391-1.023,0-1.414c-0.39-0.391-1.023-0.391-1.414,0L14.02,4.568c-0.391,0.391-0.391,1.024,0,1.414C14.41,6.372,15.043,6.372,15.434,5.982z M11.124,3.8c0.483,0.268,1.091,0.095,1.36-0.388l1.087-1.926c0.268-0.483,0.095-1.091-0.388-1.36c-0.482-0.269-1.091-0.095-1.36,0.388L10.736,2.44C10.468,2.924,10.642,3.533,11.124,3.8z M19.872,6.816c-0.267-0.483-0.877-0.657-1.36-0.388l-1.94,1.061c-0.483,0.268-0.657,0.878-0.388,1.36c0.268,0.483,0.877,0.657,1.36,0.388l1.94-1.061C19.967,7.907,20.141,7.299,19.872,6.816z"/>
              <path v-else fill="currentColor" d="M14.201,9.194c1.389,1.883,1.818,3.517,1.559,3.777c-0.26,0.258-1.893-0.17-3.778-1.559l-5.526,5.527c4.186,1.838,9.627-2.018,10.605-2.996c0.925-0.922,0.097-3.309-1.856-5.754L14.201,9.194z M8.667,7.941c-1.099-1.658-1.431-3.023-1.194-3.26c0.233-0.234,1.6,0.096,3.257,1.197l1.023-1.025C9.489,3.179,7.358,2.519,6.496,3.384C5.568,4.31,2.048,9.261,3.265,13.341L8.667,7.941z M18.521,1.478c-0.39-0.391-1.023-0.391-1.414,0L1.478,17.108c-0.391,0.391-0.391,1.024,0,1.414c0.391,0.391,1.023,0.391,1.414,0l15.629-15.63C18.912,2.501,18.912,1.868,18.521,1.478z"/>
            </svg>
          </a>
        </div>
        <div>
          <a v-on:click.prevent="" v-on:mouseenter="showVolume = true" title="Volume" href="#">
            <svg width="4vw" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 20 20">
              <path fill="currentColor" d="M19,13.805C19,14.462,18.462,15,17.805,15H1.533c-0.88,0-0.982-0.371-0.229-0.822l16.323-9.055C18.382,4.67,19,5.019,19,5.9V13.805z"/>
            </svg>
            <div class="slider-container">
              <input v-model.lazy.number="volume" v-show="showVolume" type="range" min="0" max="100"/>
            </div>
          </a>
        </div>
      </div>
      <audio :loop="innerLoop" ref="audiofile" :src="file" preload="auto" style="display: none;"></audio>
    </div>
 `,
   props: {
   file: {
   type: String,
   default: null
   },

   autoPlay: {
   type: Boolean,
   default: false
   },

   loop: {
   type: Boolean,
   default: false
   }
   },

   data: () => ({
   audio: undefined,
   currentSeconds: 0,
   durationSeconds: 0,
   innerLoop: false,
   loaded: false,
   playing: false,
   previousVolume: 35,
   showVolume: true,
   volume: 100
   }),

   computed: {
   currentTime() {
   return convertTimeHHMMSS(this.currentSeconds);
   },
   durationTime() {
   return convertTimeHHMMSS(this.durationSeconds);
   },
   percentComplete() {
   return parseInt(this.currentSeconds / this.durationSeconds * 100);
   },
   muted() {
   return this.volume / 100 === 0;
   }
   },

   watch: {
   playing(value) {
   if (value) {
   return this.audio.play();
   }
   this.audio.pause();
   },
   volume(value) {
   this.showVolume = true;
   this.audio.volume = this.volume / 100;
   }
   },

   methods: {
   download() {
   this.stop();
   window.open(this.file, 'download');
   },
   load() {
   if (this.audio.readyState >= 2) {
   this.loaded = true;
   this.durationSeconds = parseInt(this.audio.duration);
   return this.playing = this.autoPlay;
   }

   throw new Error('Failed to load sound file.');
   },
   mute() {
   if (this.muted) {
   return this.volume = this.previousVolume;
   }

   this.previousVolume = this.volume;
   this.volume = 0;
   },
   seek(e) {
   if (!this.playing || e.target.tagName === 'SPAN') {
   return;
   }

   const el = e.target.getBoundingClientRect();
   const seekPos = (e.clientX - el.left) / el.width;

   this.audio.currentTime = parseInt(this.audio.duration * seekPos);
   },
   stop() {
   this.playing = false;
   this.audio.currentTime = 0;
   },
   update(e) {
   this.currentSeconds = parseInt(this.audio.currentTime);
   }
   },

   created() {
   this.innerLoop = this.loop;
   },
   mounted() {
   this.audio = this.$el.querySelectorAll('audio')[0];
   this.audio.addEventListener('timeupdate', this.update);
   this.audio.addEventListener('loadeddata', this.load);
   this.audio.addEventListener('pause', () => {
   this.playing = false;
   });
   this.audio.addEventListener('play', () => {
   this.playing = true;
   });
   }
   };

   new Vue({
   el: "#audio",
   components: {
   AudioPlayer
   }
   });

  </script>
</body>

</html>
[[/html]]
[[/div]]
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License