Tool Trang Tác Giả

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.


Các SCP-VN


SCP-100-VN-J
+38 13
Bình luận cuối: Jasian_Nguyen lúc 25 Feb 2023 14:12
Sửa đổi cuối: KH Nam lúc 16 Mar 2023 02:44


Mã vật thể: SCP-100-VN Phân loại: Áppôlyon Mô tả: SCP-100-VN là một SCP không có Quy trình Quản thúc Đặc biệt, khiến cho cả Tổ Chức sụp đổ. Phụ lục: Những chú vịt, củ khoai, mèo và hoa đã chạy tán...
các tag: 100-vn apollyon hài scp-vn

SCP-024-VN
+36 7
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 25 Oct 2021 02:33
Sửa đổi cuối: King of Chronicle lúc 08 Jan 2023 04:40

GeoScan.jpg
Nơi Mọi Thứ Bắt Đầu Bài tham gia SCP-100-VN của StupifPotato ▸ Tác phẩm khác cùng tác giả ◂ {$comments2} C.H.T.G. {$doesthisfixthebug} + Show component code - Hide...
các tag: 100-vn dưới-lòng-đất không-gian safe scp-vn tôn-giáo xác-chết địa-lý địa-điểm

Các Bản Dịch SCP


SCP-5956
+20 15
Bình luận cuối: Irina Bougainvillea lúc 06 Oct 2021 17:17
Sửa đổi cuối: Rigball lúc 17 Nov 2023 03:20


SCP-5162 | Ngôn Từ Quyền Lực và Độc Dược | SCP-5756 SCP-5955 | SCP-5956 | SCP-5957 ‡ Giấy Phép / Ghi Công ‡ Đóng Giấy Phép / Ghi Công Trích dẫn: Để biết thêm thông tin, xem Hướng...
các tag: cổng-không-gian giám-đốc-mcinnis không-gian máy-móc nghịch-lý phân-loại-huyền-bí phòng-cảnh-43 phản-nhận-thức scp thời-gian tiên-đoán tiến-sĩ-blank tiến-sĩ-lillihammer tiến-sĩ-mcdoctorate tiến-sĩ-sokolsky tiến-sĩ-wettle truyền-thanh tương-lai tổ-chức-tạo viễn-cảnh-cấp-k vòng-lặp địa-điểm đồng-tác-giả ảnh-hưởng-ký-ức

SCP-6446
+6 2
Bình luận cuối: Turi Guiliano lúc 03 Jun 2022 03:15
Sửa đổi cuối: WWhite lúc 17 Nov 2023 00:08


Mã vật thể: SCP-6446 Cấp2 Phân loại Quản thúc: safe Phân loại Bổ sung: none Phân loại Quy mô: vlam Phân loại Hiểm họa: notice SCP-6446 vào ngày phát...
các tag: còn-sống dạng-người ngoại-không-gian safe scp trí-khôn tạo-tác

SCP-INTEGER
+18 1
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 26 Feb 2021 10:43
Sửa đổi cuối: WWhite lúc 11 Nov 2023 05:44


+ CODE - CODE FILE SCP-INTEGER A sự bán trừu tượng của sự trừu tượng. Vậy thôi.  close Thông tin X TỆP: SCP-INTEGER A sự bán trừu tượng của sự trừu...
các tag: khuyết-danh meta nghịch-loạn-giao-tiếp phân-loại-huyền-bí scp thông-tin-độc tiến-sĩ-mcdoctorate

SCP-6659
+12 1
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 04 Feb 2023 15:17
Sửa đổi cuối: King of Chronicle lúc 09 Sep 2023 11:51


ADMONITION TẬP III BAN TUỆ Để hỗ trợ nghiên cứu và phản ứng phòng chống viễn cảnh vi phạm quản thúc nguy cấp, toàn bộ nhân sự Siêu hình Áp dụng, Thần học Chiến lược và Phản Khái niệm đã...
các tag: admonition danh-mục-deepwell khái-niệm máy-tính ngũ-giáo phân-loại-huyền-bí scp sinh-học thần-học-chiến-lược thần-kinh tiến-sĩ-mcdoctorate tôn-giáo tổ-chức-tạo vũ-khí xích-vương đồng-tác-giả ảnh-hưởng-tâm-trí

SCP-6820
+29 1
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 31 Jul 2021 11:33
Sửa đổi cuối: King of Chronicle lúc 09 Sep 2023 11:47

6820.png
. Thêm tác phẩm bởi Azamo / Placeholder McD / stephlynch SCP-6819 | SCP-6820 | SCP-6821 ‡ Giấy Phép / Ghi Công ‡ Đóng Giấy Phép / Ghi Công Trích dẫn: Để biết thêm thông tin,...
các tag: admonition bò-sát bò-sát-bất-diệt bẻ-cong-hiện-thực chưa-quản-thúc danh-mục-deepwell khái-niệm không-thể-phá-hủy lan-truyền-nhận-thức memecon2021-unofficial meta máy-tính phân-loại-huyền-bí scp thích-nghi thông-tin-độc thù-địch trí-khôn tổ-chức-tạo viễn-cảnh-cấp-k ánh-sáng đồng-tác-giả ảnh-hưởng-ký-ức

SCP-5756
+5 1
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 14 Jun 2021 10:08
Sửa đổi cuối: RedEyeMikeyy lúc 30 Aug 2023 18:04


+ CODE - CODE Mã vật thể: SCP-5756 Cấp2 Phân loại Quản thúc: safe Phân loại Bổ sung: none Phân loại Quy mô: vlam Phân loại Hiểm họa: notice ...
các tag: jam-con2021 ngoại-không-gian philip-deering phòng-cảnh-43 safe scp tạo-tác

SCP-5479
+11 5
Bình luận cuối: PieceOfNyan lúc 08 May 2021 09:00
Sửa đổi cuối: RedEyeMikeyy lúc 30 Aug 2023 18:03


+ Show component code - Hide component code + Show component code - Hide component code  close Thông tin X Hub Kỹ thuật Điện ảnh Vikander-Kneed Thêm bởi Grigori Karpin ...
các tag: giám-đốc-moose giải-thưởng-đặc-sắc keter phòng-cảnh-43 scp truyền-thông vikander-kneed ủy-ban-đạo-đức

SCP-3081
+6 1
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 25 Feb 2021 15:05
Sửa đổi cuối: King of Chronicle lúc 04 Aug 2023 12:39


SCP-3081: S Ữ A T A Y ™ N G Ư Ơ I L U Ô N N Ó I T A Y M Ề M L Ấ Y V À I T Ô I C Ó T A Y M Ề M T Ô I Đ E O T A Y M Ề M T Ô I S Ẽ L À M Ộ T A N H C H À N G T A Y M Ề M T A Y M Ề M T A Y M Ề M T A...
các tag: còn-sống ngoại-không-gian ngón rừng safe scp địa-điểm

SCP-2011-EX
+8 1
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 14 Jun 2021 13:02
Sửa đổi cuối: Rigball lúc 16 Jul 2023 17:05


Mã vật thể: SCP-2011-EX Cấp5 Phân loại Quản thúc: explained Phân loại Bổ sung: {$secondary-class} Phân loại Quy mô: {$disruption-class} Phân loại Hiểm họa: {$risk-class} ...
các tag: jam-con2021 lịch-sử nhận-thức-độc scp truyền-thông âm-nhạc đã-giải-thích

Chào mừng đến với Tổ Chức SCP!
+27 14
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 21 Oct 2021 16:34
Sửa đổi cuối: King of Chronicle lúc 16 Mar 2023 08:58


Uncle Nicolini Hồ Sơ của tôi nè. Link. Cảm ơn vì đã đọc.
các tag: es liên-minh-huyền-bí-toàn-cầu meta máy-tính phân-loại-huyền-bí quản-trị-viên quốc-tế scp tài-liệu

SCP-002-EL
+5 1
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 11 Sep 2021 09:19
Sửa đổi cuối: King of Chronicle lúc 16 Mar 2023 06:46


Mã vật thể: SCP-002-EL Phân loại: Euclid Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Toàn bộ thực vật chịu tác dụng từ SCP-002-EL đều cần phải quản thúc tại nhà xanh tại điểm Khu-██. Khu vực trên cần phải được giám...
các tag: el euclid quốc-tế scp

SCP-010-EL
+3 1
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 13 Sep 2021 15:46
Sửa đổi cuối: King of Chronicle lúc 16 Mar 2023 06:46


SCP-010-EL Mã vật thể: SCP-010-EL Phân loại: Safe Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Trạm gas nơi mà các bình chứa được thiết lập đã được Tổ Chức mua lại vì lý do an ninh và nhằm ngăn chặn hỗn tranh, do...
các tag: el quốc-tế safe scp

SCP-CN-555-J
+4 1
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 04 Aug 2021 17:50
Sửa đổi cuối: King of Chronicle lúc 11 Mar 2023 18:11


Mã vật thể: SCP-CN-555-J Phân loại: Đau! Đau quá!!! Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Đội Đặc Nhiệm Cơ Động ĐĐNCĐ-CN-TH120 ( Thiên Thần Giá Mệnh ) cần phải kiểm soát sát sao toàn bộ các cá thể liên quan...
các tag: cn hiểm-họa-sinh-học hài nhận-thức-độc phân-loại-huyền-bí quốc-tế scp ảnh-hưởng-tâm-trí

SCP-222-TH-J
+7 3
Bình luận cuối: Irina Bougainvillea lúc 05 Jul 2021 10:20
Sửa đổi cuối: King of Chronicle lúc 11 Mar 2023 18:10


SCP-222-TH-J Mã vật thể: SCP-222-TH-J Phân loại: Safe Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-222-TH-J phải được quản thúc tại Điểm-██. Nó được cho phép di chuyển quanh tự do tại Điểm với yêu cầu có ít...
các tag: hài mèo quốc-tế safe scp th

SCP-008-DE-J
+4 3
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 15 Sep 2021 16:31
Sửa đổi cuối: King of Chronicle lúc 11 Mar 2023 18:06


Mã vật thể: SCP-008-DE-J Phân loại: Safe Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-008-DE-J được quản thúc trong một buồng quản thúc đặc biệt tại tầng thứ █ thuộc nhà kho G24-12-███-T-U-R-D-[BỊ XÓA]-22-D3-[DỮ...
các tag: de hài khứu-giác quốc-tế safe scp ảnh-hưởng-tâm-trí

SCP-610-IT-J
+4 1
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 15 Sep 2021 02:44
Sửa đổi cuối: King of Chronicle lúc 11 Mar 2023 18:06


Mã vật thể: SCP-610-IT-J Phân loại: Safe (?) Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Một hộp sắt, bảo lưu tại Điểm Plutone; hiện chờ lưu chuyển tới Điểm Mania. Cập Nhật: Theo như nghiên cứu được ghi chép tại Sổ...
các tag: hài it phi-vật-thể quốc-tế safe scp trọng-lực vũ-khí

SCP-ZH-999-J
+3 3
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 11 Jan 2022 11:41
Sửa đổi cuối: King of Chronicle lúc 11 Mar 2023 17:45


 close Thông tin X SCP-ZH-999-J: Làm việc Tác giả: Pao Mian Góp mặt: SamScript Ảnh tự thiết kế. 1 Lạy Chúa hôm nay mới là ngày thứ ba của cuộc thi thôi mà. — CH. Shaman...
các tag: hài meta phân-loại-huyền-bí quốc-tế scp tiến-sĩ-surge zh

SCP-027-PT
+3 1
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 28 Nov 2021 05:16
Sửa đổi cuối: King of Chronicle lúc 11 Mar 2023 15:34


SCP-027-PT Mã vật thể: Không cần thiết vì nó không nên tồn tại. Mã vật thể: SCP-027-PT Phân loại: Không có Phân loại: Keter Mức độ hiểm họa: ● Không tồn tại Mức độ hiểm họa: ● Lục Quy trình Quản thúc...
các tag: keter lục meta pt quốc-tế scp thông-tin-độc

SCP-1442
+3 1
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 14 May 2021 12:20
Sửa đổi cuối: King of Chronicle lúc 14 Feb 2023 17:22


Mã vật thể: SCP-1442 Phân loại: Euclid Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Do tính chất công khai của SCP-1442 và số lượng lớn những người làm việc cho nó mà không biết về bản chất dị thường của nó, việc...
các tag: euclid scp tiền-tệ truyền-thanh trí-khôn tập-đoàn đọc-cảm-xúc

SCP-5485
+6 2
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 16 Jun 2021 15:27
Sửa đổi cuối: Tutel lúc 09 Feb 2023 06:11


What this is A bunch of miscellaneous CSS 'improvements' that I, Croquembouche, use on a bunch of pages because I think it makes them easier to deal with. The changes this component makes are bunch of...
các tag: công-trình jam-con2021 không-gian lan-truyền-nhận-thức nhận-thức-độc nước phân-loại-huyền-bí scp thông-tin-độc thị-giác tài-liệu ảnh-hưởng-tâm-trí
page 1 of 3123next »

Các Bản Dịch Truyện


Xác Thịt Giao Hợp
+11 9
Bình luận cuối: D3mni lúc 30 Oct 2021 09:30
Sửa đổi cuối: RedEyeMikeyy lúc 23 Jun 2023 14:38


NỘI DUNG NGƯỜI LỚN Tác phẩm này có chứa nội dung người lớn, có thể không phù hợp với một số độc giả. Miêu tả về máu, yếu tố ghê rợn hoặc phân tách bộ phận cơ thể Có chủ đề hoặc ngôn ngữ khiêu gợi,...
các tag: truyện

Buổi Hẹn Hò Thứ Ba
+8 3
Bình luận cuối: KirQ lúc 30 Oct 2021 13:26
Sửa đổi cuối: RedEyeMikeyy lúc 23 Jun 2023 14:34


NỘI DUNG NGƯỜI LỚN Tác phẩm này có chứa nội dung người lớn, có thể không phù hợp với một số độc giả. Miêu tả về máu, yếu tố ghê rợn hoặc phân tách bộ phận cơ thể Có chủ đề hoặc ngôn ngữ khiêu gợi,...
các tag: con-thuyền-trong-chai draven-kondraki tiến-sĩ-clef tiến-sĩ-kondraki truyện

Nguyên Mẫu
+3 3
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 15 Feb 2022 04:05
Sửa đổi cuối: King of Chronicle lúc 26 Feb 2023 10:17


Khuôn gá đã lên. Đâu đó đã gặp vấn đề và Tổ Chức cũng thế không thể hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của họ. Có thể 343 đã quá mệt mỏi với đống hỗn loạn này và quyết định xóa sổ trách móc phiền muộn bay...
các tag: 173fest bức-tượng truyện

Hư Hại
+6 1
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 14 Jun 2021 08:26
Sửa đổi cuối: King of Chronicle lúc 21 Jan 2023 06:55


 close Info X COREuption Viết bởi Pedagon dưới danh, và hỗ trợ từ, Team .AIC cho 2020 Canon Renaissance Contest. Nocturne Op. 9 No. 2 phối khí bởi Frédéric Chopin thực...
các tag: aiad canon2020 học-thuyết-maxwell phế-thần thánh-hedwig truyện tệp-âm-thanh

SCP-2
+8 3
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 13 Jun 2021 09:13
Sửa đổi cuối: King of Chronicle lúc 09 Jan 2023 15:12


Tôi sẽ uống một liều Tylenol cho cơn đau đầu dai dẳng này, uống chút trà, và tiếp tục với cái công việc không bao giờ dứt này thứ đang kêu gào trong hộp tin của tôi. ...
các tag: aiad nghiên-cứu-viên-rosen tiếng-thét-khuôn-mẫu truyện

?-!-!-?-!-?-?-?
+8 2
Bình luận cuối: KH Nam lúc 28 Mar 2022 04:46
Sửa đổi cuối: StupifPotato lúc 27 Mar 2022 02:44


 close Thông tin X ?-!-!-?-!-?-?-? Tác giả: thd-glasses Thêm bởi thd-glasses Bản ghi Phỏng vấn ████KO-AXX-5 Ngày phỏng vấn: 02/10/2020 Phỏng vấn viên: Nghiên cứu viên...
các tag: ko quốc-tế truyện

O5-GOC
+5 2
Bình luận cuối: KirQ lúc 01 Mar 2022 11:33
Sửa đổi cuối: StupifPotato lúc 01 Mar 2022 07:46


Một phần lưu ghi từ dữ liệu video bị xoá. Đặc vụ ██ ██: Hey! Lính mới! Đặc vụ Luthor Chameleon: Huh? T-tôi không biết gì về GOC hết! Đặc vụ ██ ██: Gì cơ? Mình chỉ định cho cậu một vị trí mới tại khu...
các tag: ko liên-minh-huyền-bí-toàn-cầu quốc-tế truyện

Siêu Cấp Kỷ Luật
+5 1
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 07 Jun 2021 14:48
Sửa đổi cuối: StupifPotato lúc 10 Jun 2021 06:19


TRANG CHỦ | Phần I | Phần II | Phần III: Siêu Cấp Kỷ Luật | Phần IV | Phần V Ngài cho gọi tôi? Alexandra, Điểm-17 đang chìm trong đêm phủ. Cô có kết nối được gì trong vài tiếng qua...
các tag: aiad alexandra glacon truyện

Chuỗi Trống Tự Hủy
+5 1
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 07 Jun 2021 16:33
Sửa đổi cuối: KirQ lúc 08 Jun 2021 15:45


TRANG CHỦ | Phần I | Phần II | Phần III | Phần IV | Phần V: Chuỗi Trống Tự Hủy Vậy đó là ý kiến chính thức từ anh? Cho đến hiện tại, đúng vậy. Cho dù ta không loại bỏ trường hợp phá...
các tag: aiad alexandra glacon truyện

Phân Tách Mệnh Lệnh-Chất Vấn
+6 1
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 07 Jun 2021 13:58
Sửa đổi cuối: KirQ lúc 08 Jun 2021 15:43


TRANG CHỦ | Phần I | Phần II: Phân Tách Mệnh Lệnh-Chất Vấn | Phần III | Phần IV | Phần V Mấy cuộc thử này vui đấy nhưng mà mệt ghê luôn. Tôi không nhận dạng được mấy thay đổi trong...
các tag: aiad alexandra glacon truyện đặc-vụ-lurk

Nhân Bản Đồng Hồ
+5 1
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 07 Jun 2021 15:38
Sửa đổi cuối: KirQ lúc 08 Jun 2021 15:41


TRANG CHỦ | Phần I | Phần II | Phần III | Phần IV: Nhân Bản Đồng Hồ | Phần V Xoá bỏ Phân vùng 1-299 (100%): ::THÀNH CÔNG:: Giải Mã Khóa Nội (25%): ███████████████            ...
các tag: aiad alexandra glacon truyện

CẢNH BÁO! THỰC HIỆN PHONG TỎA!
+9 5
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 31 May 2021 07:43
Sửa đổi cuối: StupifPotato lúc 31 May 2021 07:46


TRANG CHỦ | Phần I: CẢNH BÁO! THỰC HIỆN PHONG TỎA! | Phần II | Phần III | Phần IV | Phần V Glacon, cậu có đấy không? Tôi đây, Alexandra. Người sống sót bên tôi mới tử nạn… hay...
các tag: aiad alexandra glacon truyện đặc-vụ-lurk

Các Bản Dịch Tài Liệu GOI


SPC-6500: TẤT VI
+11 1
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 30 Nov 2021 16:41
Sửa đổi cuối: King of Chronicle lúc 28 Feb 2023 02:49


.
các tag: không-đường-lui tiến-sĩ-reynders trung-tâm-đấm-cá-mập tài-liệu-goi tương-tác

Khác


Lưu trữ Tài liệu TLĐLT Nổi bật
+
Bình luận cuối: lúc
Sửa đổi cuối: RedEyeMikeyy lúc 13 Nov 2023 18:06


Trang này liệt kê toàn bộ các tài liệu TLĐLT được gắn nổi bật trên trang chủ. Lưu trữ từ 01/02/2023. Bạn có thể truy cập tổng hợp toàn bộ tài liệu TLĐLT để đọc thêm. *** 1. Thực đơn Chi nhánh San...
các tag: hub đặc-sắc

Lưu trữ Ngoại truyện Nổi bật - 1 đến 100
+
Bình luận cuối: lúc
Sửa đổi cuối: RedEyeMikeyy lúc 13 Nov 2023 18:04


Trang này lưu trữ 100 truyện được vinh danh nổi bật từ trang chủ. Lưu trữ từ 01/02/2023. *** | Lưu trữ Ngoại truyện Nổi bật II - 101 đến 200 *** Truyện lưu trữ từ 1 đến 10 Truyện lưu trữ từ 1...
các tag: hub đặc-sắc

Lưu trữ SCP Nổi bật - 1 đến 100
+
Bình luận cuối: lúc
Sửa đổi cuối: RedEyeMikeyy lúc 13 Nov 2023 18:03


Trang này lưu trữ 100 SCP đầu tiên được ghi danh nổi bật trên trang chính, lưu trữ từ 01/02/2023. *** | Lưu trữ SCP Nổi bật II - Từ 101 đến 200 *** SCP Nổi bật số 1 đến 10 SCP Nổi bật số 1...
các tag: hub đặc-sắc

Lưu trữ Vinh danh Họa sĩ
+1
Bình luận cuối: lúc
Sửa đổi cuối: RedEyeMikeyy lúc 13 Nov 2023 18:01


Trang này lưu trữ các tác phẩm được vinh danh tại Trung Tâm Họa Phẩm. 2023 +&nb...
các tag: hub đặc-sắc

Siêu Dữ Liệu Ghi Công
+2
Bình luận cuối: lúc
Sửa đổi cuối: RedEyeMikeyy lúc 13 Nov 2023 15:58


Giới Thiệu Chào mừng đến với trang Siêu Dữ Liệu Ghi Công. Trang này được tạo nhằm lưu trữ thông tin ghi công người dùng trong trường hợp phần mềm trang không thể lưu trữ bằng thuật toán, hoặc viết đè...
các tag: admin metadata

Tin Lưu Trữ
+1
Bình luận cuối: lúc
Sửa đổi cuối: RedEyeMikeyy lúc 30 Oct 2023 08:39


Tính chất của wiki là mọi thứ có thể bị thay đổi, chỉnh sửa, xóa bỏ theo thời gian. Trang lưu trữ này chỉ lưu trữ lại mẩu tin hiện thời, mọi thay đổi không được lưu ghi. Tổng hợp lưu trữ tin báo...
các tag: hub tin-tức

Hướng Dẫn Cho Lính Mới
+4
Bình luận cuối: lúc
Sửa đổi cuối: RedEyeMikeyy lúc 21 Oct 2023 11:30


HƯỚNG DẪN CHO LÍNH MỚI Giới Thiệu Chào mừng bạn đã đến với Wiki Tổ Chức SCP - Chi Nhánh Việt Nam! Bài hướng dẫn này sẽ giúp đỡ bạn, một người đọc phổ thông, cách trở thành thành viên của trang. Đầu...
các tag: cần-thiết hướng-dẫn viết-lại

Theme Sigma-10
+
Bình luận cuối: lúc
Sửa đổi cuối: RedEyeMikeyy lúc 15 Oct 2023 17:43


@import url( https://cdn.scpwiki.com/theme/en/sigma/css/sigma.min.css ); #header { background-image: url( https://cdn.jsdelivr.net/gh/SCP-VN-Tech/Site-Assets@main/header-logo.svg );
các tag: admin theme

Trung Tâm Luận Văn
+1
Bình luận cuối: lúc
Sửa đổi cuối: Irina Bougainvillea lúc 26 Sep 2023 11:33


Chào mừng nhân sự đến với Trung Tâm Luận Văn và Tài Liệu Tham Khảo Trung Tâm Luận Văn và Tài Liệu Tham Khảo là nơi tổng hợp các trang thông tin được viết bởi thành viên của cộng đồng SCP và Wiki...
các tag: hub hợp-tác

DE-HUB
+
Bình luận cuối: lúc
Sửa đổi cuối: Irina Bougainvillea lúc 21 Sep 2023 04:20


Chào mừng tới trung tâm Tổ Chức SCP chi nhánh Tiếng Đức Nội dung của trang này hiện [được giải mật]. Nhân sự vui lòng lưu ý rằng đa số các trang nằm trong hub này được phân loại khác nhau, và vì vậy...
các tag: de hub metadata quốc-tế

Trung Tâm Canon Của Chi Nhánh Tiếng Việt
+
Bình luận cuối: lúc
Sửa đổi cuối: King of Chronicle lúc 10 Sep 2023 10:19


Đôi lúc cái ý tưởng cho rằng không hề tồn tại canon nghe có vẻ thật ngớ ngẩn. Nhưng chúng ta không phải là không có chúng đâu. Chúng ta có một nhóm những thông tin liên quan đến nhau, có những điểm...
các tag: hub hợp-tác

ADMONITION
+5 3
Bình luận cuối: KH Nam lúc 14 Dec 2021 11:29
Sửa đổi cuối: King of Chronicle lúc 09 Sep 2023 11:37


ADMONITION ADMONITION “ Sức mạnh thường biến tướng, thứ vô song thường biến dạng. PLACEHOLDER TẬP I THỬ NGHIỆM TIÊU HỦY TRUY CẬP TRUY CẬP TƯƠNG THÍCH RALLISTON TẬP II THUYẾT...
các tag: admonition danh-mục-deepwell hub đồng-tác-giả

Tài Liệu GoI Việt Nam
+1
Bình luận cuối: lúc
Sửa đổi cuối: Jasian_Nguyen lúc 04 Sep 2023 00:57


ĐóngMở Mục lục Nội dung Danh sách Tài liệu GOI Các Thế Lực Nhỏ/Khác Nội dung Đây là danh sách tất cả các tài liệu thu thập được từ các Thế lực Đáng lưu tâm. Các Thế lực không theo mẫu tài liệu...
các tag: hub

Theme SCPedia
+1 1
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 31 Jul 2021 14:30
Sửa đổi cuối: RedEyeMikeyy lúc 03 Sep 2023 06:08


Đánh giá: Đánh giá với hộp thông tin:  close Info X Thông tin về trang của bạn. Thêm thông tin về trang của bạn. Đây là chủ tố đồ họa tạo bởi EstrellaYoshte. Để sử dụng...
các tag: theme

Hub Mặt Nạ Vỡ
+17
Bình luận cuối: lúc
Sửa đổi cuối: King of Chronicle lúc 01 Sep 2023 05:32


Tôi chỉ nói là lúc đấy, hành động ấy là nên làm. Có thể bây giờ thì không. Nó có thể không còn là hành động ta nên thực hiện như trước cho đến lâu sau này. Nhưng hồi ấy? Nó là hành động ta luôn nên...
các tag: hub hợp-tác mặt-nạ-vỡ nyc2013 viết-lại đồng-tác-giả

Trang chủ AIAD
+16 2
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 13 Jun 2021 12:58
Sửa đổi cuối: King of Chronicle lúc 01 Sep 2023 05:25


 close Thông tin X Trang chủ AIAD Trang chính và Canon được sáng tác gốc bởi LurkD. Tân Trang Trang Chủ 2020 bởi Placeholder McD và EstrellaYoshte. Đặc biệt cảm ơn SunnyClockwork vì logo...
các tag: aiad alexandra hub hợp-tác tệp-âm-thanh

Series Truyện Việt Nam
+
Bình luận cuối: lúc
Sửa đổi cuối: King of Chronicle lúc 01 Sep 2023 05:19


Chào mừng đến với Trang Lưu trữ Series Ngoại chuyện của Tổ Chức SCP Đây là nơi lưu trữ các hub Series ngoại truyện của chi nhánh Tiếng Việt, được sắp xếp theo ngày xuất bản. Vì lý do sắp xếp, canon...
các tag: hub

Hub Kỹ Thuật Điện Ảnh Vikander-Kneed
+5 1
Bình luận cuối: StupifPotato lúc 16 Jun 2021 17:13
Sửa đổi cuối: RedEyeMikeyy lúc 30 Aug 2023 18:03


+ Show component code - Hide component code  close Info X Thêm bởi Grigori Karpin Nhiệm vụ của Chúng tôi: Tại Vikander-Kneed chúng tôi tự hào vì luôn dẫn đầu xu...
các tag: hub phòng-cảnh-43 tệp-âm-thanh vikander-kneed

Thuyết Minh SCP Series 2
+
Bình luận cuối: lúc
Sửa đổi cuối: RedEyeMikeyy lúc 22 Aug 2023 15:23


Hiển thị bài thuyết minh chính thức về các tài liệu trên wiki này. Để tiện tra cứu, bạn có thể dùng trang Thuyết Minh để có danh sách các bài thuyết minh của SCP, Truyện, Tài Liệu GoI, Tra cứu bằng...
các tag: hub tệp-âm-thanh

JP-HUB
+
Bình luận cuối: lúc
Sửa đổi cuối: Suzu-Hitsuji lúc 12 Aug 2023 07:08


Chào mừng tới trung tâm Tổ Chức SCP chi nhánh Tiếng Nhật Nội dung của trang này hiện [được giải mật]. Nhân sự vui lòng lưu ý rằng đa số các trang nằm trong hub này được phân loại khác nhau, và vì vậy...
các tag: hub jp metadata quốc-tế
page 1 of 6123456next »

Hợp Tác


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License