Thanh Bên Tối

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

đánh giá: +4+x
Tự giải thích.
Cho ai thật sự muốn thanh bên tối từ O.G. BHL trong bài biết.
Chỉ cần thêm cái này SAU BHL include:
[[include :scp-vn:component:bhl-dark-sidebar]]

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License