Mẫu Tiêu Đề Flops

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

đánh giá: 0+x

Tác giả:
Lt FlopsLt Flops


Dựa trên:
WoedenazWoedenaz (Nguồn)


Cách dùng:
> Hướng dẫn <

Ví dụ

MÃ VẬT THỂ:SCP-0001 CẤP 1/0001
PHÂN LOẠI QUẢN THÚC:neutralized Không Giới Hạn

PHÂN LOẠI QUY MÔ: dark

MÃ VẬT THỂ:SCP-0002 CẤP 2/0002
PHÂN LOẠI QUẢN THÚC:safe Giới Hạn

PHÂN LOẠI QUY MÔ: vlam

MÃ VẬT THỂ:SCP-0003 CẤP 3/0003
PHÂN LOẠI QUẢN THÚC:euclid Nhạy Cảm

PHÂN LOẠI QUY MÔ: keneq

MÃ VẬT THỂ:SCP-0004 CẤP 4/0004
PHÂN LOẠI QUẢN THÚC:keter Bí Mật

PHÂN LOẠI QUY MÔ: ekhi

MÃ VẬT THỂ:SCP-0005 CẤP 5/0005
PHÂN LOẠI QUẢN THÚC:apollyon Tối Mật

PHÂN LOẠI QUY MÔ: amida

Đây là gì?


Một thiết kế đơn giản cho tài liệu SCP, với điều chỉnh về Quyền hạn An ninh và thanh "Phân loại Quy mô".

Xem trang này để biết thêm chi tiết.

Cách dùng


Bước 1. Copy đoạn sau đây!


[[include :scp-vn:component:flops-header
|item=
|containment=
|level=
|security=
|disruption=
|disruption-bg-color=
]]


Bước 2. Đọc hướng dẫn này.


Phần mở đầu hộp. ▷

Mã vật thể. ▷

Phân loại/Phân loại quản thúc. ▷ (Appears in Uppercase.)

Quyền hạn – Cấp. ▷

Quyền hạn – Loại An Ninh. ▷ (Appears in Uppercase.)

Tên Phân Loại Quy Mô. ▷ (Appears in Uppercase.)

Màu của hộp. ▷ (Hex, RGB, & HSL Codes Allowed.)

Kết thúc hộp. ▷

[[include :scp-vn:component:flops-header

|item=0001–9999

|containment=safe/euclid/keter/thaumiel/other

|level=1–6

|security=Không Giới Hạn/Giới Hạn/Nhạy Cảm/Bí Mật/Tối Mật/other

|disruption=dark/vlam/keneq/ekhi/amida/other

|disruption-bg-color=#00638a/#008a5c/#bd9d00/#bd5200/#8a0022/your choice
]]


Step 3. Fill in all fields after each = sign.


Kết quả

MÃ VẬT THỂ:SCP-0000 CẤP 6/0000
PHÂN LOẠI QUẢN THÚC:thaumiel the council

PHÂN LOẠI QUY MÔ: undetermined


> Để xem mã nguồn, hãy bấm vào đây! <


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License