Tool Trang Tác Giả Siêu Đại Thần Ngầu Phiên Bản 1.2.0

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

đánh giá: +4+x

Giới thiệu

Howdy, và cảm ơn vì bạn đã xem qua trang tool này! Tool này được thiết kế nhằm tự động cập nhật trang và dữ liệu mới, cũng như hỗ trợ các trang khác, như trang đồng tác giả và bài viết ngoại ngữ. Một tool khác tương tự như cái này đã có sẵn ở trên wiki, và bạn có thể nhấp vào đây nếu bạn muốn dùng thử.

Nhưng Tại Sao?

Tôi biết là ta đã có sẵn một tool như này trên wiki rồi. Tôi vẫn nghĩ nó khá ngầu, đương nhiên rồi! Nhưng tôi muốn có thêm nhiều thứ hơn và tool này được thêm. Ví dụ như, tool này có điểm upvote/downvote, các tag, và cả các bản dịch ngoại ngữ khác! Thêm vào đó, ta có nhiều lựa chọn tinh chỉnh hơn, ví dụ như bật tắt chế độ nền nổi.

Cơ bản thì, giữa hai tool có nhiều sự khác biệt. Và chắc chắn sẽ có cái mạnh và cái yếu khác nhau; thêm một tool khác sẽ cho ta nhiều lựa chọn.

Hộp Sập

Tôi đặt cái này lên đầu để các bạn đọc nó trước khi thử dùng tool.

Tool này không hoạt động được với hộp sập thông thường.

Nếu bạn muốn đặt tool này trong hộp sập, bạn phải làm dạng sau:

[[include :scp-wiki:component:coltop show=VĂN BẢN HIỆN |hide=VĂN BẢN ĐÓNG]]
<nội dung>
[[include :scp-wiki:component:colend]]

Lý do ở đây là mục "Các Tag" và "Các Bản Dịch" nằm trong hộp sập1, và để bớt làm code rắc rối thêm, tôi không thể dùng cách tạo hộp sập trên đối với chúng. Xin lỗi ):

Mấy Thứ Chính

Có ba component trong tool này: hệ thống liệt kê trang tự động, mục đồng tác giả, và mục tác phẩm ngoại ngữ. Cái đầu tiên là tự động, và bao gồm gần như toàn bộ tất cả các tác phẩm bạn đã tạo trên trang.

Dưới đây là code nền bạn phải thêm, và tôi sẽ giải thích từng phần phía dưới:

[[include :scp-vn:component:mega-cool-author-page-tool |inc-list= --]
|language=
|order=
|perpage=
|background-image=
|shadow=
]]

|language= Đặt hai chữ cái nhận diện chi nhánh bạn hiện thực hiện. Trên wiki Tiếng Anh, bạn đặc "en", trên wiki Tiếng Trung, bạn đặt "cn", v.v. Lưu ý rằng mục này cần viết đúng, và vì vậy bạn không được viết hoa.

|order= Thứ tự mà muốn sắp xếp các tác phẩm. Sử dụng một trong số các tùy chọn dưới đây theo ý muốn của bạn:

  • name: Sắp xếp URL theo thứ tự bảng chữ cái.
  • title: Sắp xếp tiêu đề trang theo thứ tự bảng chữ cái.
  • rating: Theo thứ tự đánh giá.
  • created_at: Theo thời gian tạo trang.

Bạn có thể đảo chiều xếp toàn bộ tùy trọn trên khi đặt "desc" đằng sau chúng (v.d. "rating desc").

|perpage= Số lượng thẻ bạn muốn trên một trang. Mặc định là 20, tối đa là 250.

|background-image= Nếu bạn muốn có một ảnh hoặc logo nền sau thẻ, gán link ảnh bạn muốn vào đây. Nếu bạn muốn logo Tổ Chức thông thường, bạn có thể dùng cái này. Nếu bạn để trống, sẽ không có ảnh nào xuất hiện.

|shadow= Mặc định, khi bạn di chuột qua một thẻ, thẻ ấy sẽ "nổi lên" một chút. Nếu bạn không muốn vậy, đặt "no" hoặc "false" vào đây.

Dưới đây là một ví dụ về tool, sử dụng các trang mới tạo trên site. Tất cả đều được sắp xếp theo thứ tự thời gian.

Các Trang Mới Tạo

(Ngẫu Nhiên)


Cuộc Thi Tam Đề 2023


Đánh Giá: +3
Bình Luận: 0
+/- : +3/-0
Bình Luận Cuối: ()
Chỉnh Sửa Cuối: Irina Bougainvillea (01 Oct 2023 16:54)

Số 09 - 2023


Đánh Giá: +9
Bình Luận: 0
+/- : +9/-0
Bình Luận Cuối: ()
Chỉnh Sửa Cuối: Irina Bougainvillea (30 Sep 2023 15:32)

Bọn Lái Buôn Quận Không


Đánh Giá: +10
Bình Luận: 2
+/- : +10/-0
Bình Luận Cuối: WWhite (29 Sep 2023 03:43)
Chỉnh Sửa Cuối: Nya Piece (30 Sep 2023 19:50)

SCP-719M4-J


Đánh Giá: +3
Bình Luận: 1
+/- : +3/-0
Bình Luận Cuối: iloveyoumonday (28 Sep 2023 14:54)
Chỉnh Sửa Cuối: iloveyoumonday (28 Sep 2023 15:04)

SCP-3284


Đánh Giá: +1
Bình Luận: 1
+/- : +1/-0
Bình Luận Cuối: t4nku (28 Sep 2023 14:24)
Chỉnh Sửa Cuối: t4nku (28 Sep 2023 14:20)

Có vài mục ở đây, và tôi sẽ giới thiệu nhanh về chúng.

(Ngẫu Nhiên): Chọn một tác phẩm ngẫu nhiên từ nhóm.

Đánh GiáBình Luận: Đánh giá và số bình luận trên trang tương ứng.

+/-: Đây là chỉ số đánh giá. Ví dụ, phân số "+8/-2" nghĩa rằng tác phẩm có 8 upvote và 2 downvote.

Bình Luận Cuối: Tên người dùng bình luận cuối.

Các Tag: Hiển thị toàn bộ các tag hiển thị trên trang, đã gắn với trang tra tag.

Các Bản Dịch: Mở một danh sách các bản dịch liên quan tương ứng.

Bài Viết Đồng Tác Giả

Một thứ mà tool trên không thêm vào là đồng tác giả viết bài SCP-VN và đồng dịch giả không tạo trang. Bài viết đồng tác giả phải được thêm thủ công, dù cho việc thêm chúng cũng rất dễ. Lý do chúng không được thêm và đồng dịch giả không được thực hiện thủ công giống đồng tác giả có ba lý do chính. Đầu tiên, bạn không thể ghi công đồng tác giả. Thứ hai, nếu bạn có nhiều trang đồng tác giả, có thể vài bài được đăng bởi bạn, một số được đăng bởi tác giả khác, và chỉ có bài được đăng bởi bạn mới được liệt kê. Cuối cùng, về bản chất việc tạo riêng là có khả năng nhưng cần một lượng kỹ thuật sửa đổi lớn mà hiện thời nhân sự wiki không thể đáp ứng. Vì vậy nếu bạn muốn thêm tài liệu đồng dịch giả bạn có thể ghi nó vào đồng tác giả với ghi chú rõ (người tạo trang đồng dịch giả ghi chú ngoài lề) hay tạo một mục của riêng bạn. Việc chỉnh sửa phát triển giải quyết mâu thuẫn này sẽ được thực hiện trong tương lai gần.2

Nếu bạn có trang đồng tác giả, đầu tiên, đặt module này lên trên khu vực bạn muốn liệt kê:

[[include :scp-vn:component:mega-cool-author-page-tool |inc-coauthor-header= --]]]

Sau đó, bạn cần dùng một cái này cho mỗi bản đồng tác giả tương ứng:

[[include :scp-vn:component:mega-cool-author-page-tool |inc-coauthored= --]
|name=
|feat=
|language=
]]

Cái này chỉ yêu cầu điền ba tùy chỉnh, do mọi thứ khác đã có sẵn trong tool trên rồi.

|name= Đây là phần link URL link xác định bài viết. Và nó không phải tiêu đề của bài viết. Ví dụ, thay vì đặt "Periapsis," cho bài này, bạn phải đặt là "scp-4391".

|feat= Liệt kê toàn bộ đồng tác giả của bài ấy, trừ bạn.

|language= Giống như cái trên, hai chữ cái không viết hoa đại diện cho ngôn ngữ chính.

Đây là ví dụ một tác phẩm đồng tác giả, với CityToast:

Đồng Tác Giả


Bài Viết Ngoại Ngữ

Tôi biết rằng có một phần các tác giả không chỉ viết bài cho chi nhánh này mà cả các chi nhánh khác nữa! Và vì thế, bạn cũng có thể ghi nguồn chúng lại tại đây.

Bài Viết Ngoại Ngữ khá là khó tạo. Một trong các vấn đề lớn nhất là bài viết ấy hiện ở trang chủ khác với trang chủ này. Có nghĩa ta không thể dùng ListPages để trả kết quả như đánh giá, bình luận, hoặc tag. Thứ duy nhấy hiện lên đây, đáng tiếc, sẽ chỉ là link bài viết, một link tới bản dịch, và danh sách các bản dịch. Thêm nữa, nó có nhiều tùy chọn phải điền nhất, do nó có bao gồm ma thuật xuyên trang chủ.

Thêm module sau nếu bạn muốn bài viết ngoại ngữ được hiển thị:

[[include :scp-vn:component:mega-cool-author-page-tool |inc-foreign-header= --]]]

Sau đó, thêm mẫu code này cho từng trang ngoại ngữ tương ứng:

[[include :scp-vn:component:mega-cool-author-page-tool |inc-foreign= --]
|name=
|title=
|branch=
|translation=
|language=
|author-language=
]]

|name= Tên tác phẩm. Lần nữa, không phải tiêu đề, mà là tên link URL.

|title= Đây mới là chỗ điền tiêu đề nè.

|branch= Tên của chi nhánh dịch thuật phái trên URL. Ví dụ, nếu bài viết của bạn đến từ chi nhánh -JP, bạn đặt "scp-jp".

|translation= Một link dịch thuật bài đó tại trang bạn dùng. Ví dụ, nếu bạn đang ở wiki -EN và đã viết một bài -CN sau đó được dịch về wiki -EN, bạn sẽ gắn vào đây link dịch sang Tiếng Anh trên wiki -EN. Nếu không có bản dịch tương ứng hiện có, ghi "no".

|language= Tên của ngôn ngữ bạn đăng tải nó. Ví dụ, nếu bạn đang thêm một tác phẩm từ chi nhánh -FR, ghi "Tiếng Pháp".

|author-language= Chi nhánh ngôn ngữ mà bạn đang lưu trang tác giả của mình.

Lý do cho việc có một đống tùy chọn phải điền là để đảm bảo hệ thống liên kết dịch thuật hoạt động trơn tru. Vì ListPages không thể truy cập các trang chủ khác, ta phải điền thủ công kha khá các tùy chọn.

Đây là ví dụ về SCP-488-JP, nếu tác giả có trang tác giả trên wiki -EN.

Ngoại Ngữ


Component Thủ Công

Tool tự động cập nhật không hề hoàn hảo, thật đáng tiếc. Nếu bạn đã từng xóa tài khoản trước đó, hoặc viết bài hộ ai khác, tool này sẽ không hoạt động đúng. Bạn cũng có thể ghét nó do các lý do khác! Có thể bạn ghét cách phân bổ các thẻ, hoặc một vài chỗ bạn muốn bỏ bớt, hay bất kể thứ gì.

Nếu bạn muốn có tât cả các tài nguyên của tool, mà lại muốn bỏ bộ tự động? Thì bạn hoàn toàn có thể!

Cho mỗi mục bạn muốn hiển thị, hãy thêm hộp code này vào nơi bạn muốn liệt kê:

[[include :scp-vn:component:mega-cool-author-page-tool |inc-manual-header= --]
|category=
|tags=
]]

|category= Đây là tiêu đề trên các thẻ. Trên hệ thống tự động, có tất cả năm mục: Các SCP-VN, Các bản dịch SCP, Các bản dịch Truyện, Các bản dịch tài liệu GoI, và Khác. Phân chia rõ mục thẻ. Ví dụ, nếu bạn muốn thêm tất cả các bài viết của bạn liên quan đến GOC trong mục này, bạn có thể ghi "Các Tác Phẩm GOC," hoặc các trang theme bạn đã tạo chẳng hạn, bạn có thể ghi "Các Trang Theme". Nếu bạn không chia gì hết, bạn có thể chỉ đặt là "Các Tác Phẩm".

|tags= Đây là dùng cho nút "Ngẫu Nhiên" dưới tiêu đề. Cơ bản là, nó tổng hợp các bài viết bạn thêm dưới mục này có tag tương ứng, rồi khi bạn bấm vào thì nó sẽ chọn một bài ngẫu nhiên từ đó. Liệt kê toàn bộ các tag bạn muốn thêm phân chia bởi dấu cách, mỗi cái đặt thêm dấu "+" ở đầu. Nếu bạn muốn xóa bớt vài tag, thêm tag ấy với dấu "-". Ví dụ, nếu bạn muốn thêm các tác phẩm liên quan tới Tiến sĩ Wondertainment, mà không phải tài liệu SCP, bạn sẽ đặt là "+ts-wondertainment -scp -scp-vn". Nếu bạn không muốn có nút ngẫu nhiên, bạn chỉ cần để nó trống. Nếu bạn muốn nó tự động chọn ngẫu nhiên toàn bộ tác phẩm của bạn, ghi "-tác-giả".

Tiếp theo là bản thêm thủ công. Dành cho từng tác phẩm, thêm hộp sau:

[[include :scp-vn:component:mega-cool-author-page-tool |inc-manual-list= --]
|name=
|background-image=
|language=
|shadow=
]]

Gần như toàn bộ các tùy chọn đều có phía trên, với module thường! Điểm khác biệt duy nhất là giờ bạn phải tự thêm tiêu đề tác phẩm. Nếu bạn muốn thêm đồng tác giả hoặc ngoại ngữ, bạn có thể dùng tool trên, và tùy bạn xem có thêm hay không tiêu đề "Đồng Tác giả" và "Ngoại Ngữ" to chà bá.

Liệt Kê Tùy Chọn

Dành cho những người thích tính năng tự động, nhưng ghét tool mặc định, hoặc muốn dải chúng ra các tab khác nhau cho tiện nhìn, đây là tool dành cho bạn. Tool Liệt Kê Tùy Chọn cho phép bạn cho bao nhiêu thẻ được phân bổ sử dụng hệ thống tab, mà không bắt bạn phải tự liệt kê chúng thủ công.

Để sử dụng, hãy thêm code sau:

[[include :scp-vn:component:mega-cool-author-page-tool |inc-custom-list= --]
|background-image=
|language=
|order=
|perpage=
|shadow=
|category=
|tags=
]]

Toàn bộ các tùy chọn đều hoạt động y như giải thích phía trên. Tuy vậy, khác với tool thủ công trên, mục tagsbắt buộc. Ghi rõ tag bạn muốn thêm bằng (+tên-tag) và xóa (-tên-tag), phân chia bằng dấu cách. Nhớ rằng cũng như tool tự động, liệt kê tùy chọn cũng không ghi công đồng tác giả, để tránh tài liệu bị liệt kê nhiều lần hoặc không được liệt kê, hãy thêm -đồng-tác-giả3. Tuy vậy, tài liệu đồng tác giả vẫn có thể được đặt thủ công, phía dưới các tác phẩm cùng mục.

Tiêu Đề/Phụ Đề Trang

Một trong số những thứ mà các tool thường không có là đổi tên tiêu đề và phụ đề. Và nó là lỗi mà cho đến nay vẫn khó khắc phục… nhưng chỉ đến nay mà thôi! Với mấy thứ kì cục không hề mới, bạn giờ có thể có tiêu đề SCP hoặc phụ đề trang trên tác phẩm. Để làm vậy, thêm hộp code sau lên tác phẩm bạn muốn lấy tiêu đề và phụ đề:

[[div style="display:none;"]]
--]VĂN BẢN[!--
--]
[[/div]]

Lưu ý rằng hộp code cần phải được ghi lên đầu nội dung để tool có thể rút được nội dung. Bao gồm hộp đánh giá, hộp include, và code CSS. Nếu đặt dưới thì nó không phá hỏng gì cả, đơn giản là tool sẽ không rút được nội dung hiển thị thôi.

Sau khi đã đặt hộp code trên lên đầu, đơn giản thế chữ "VĂN BẢN" với bất cứ thứ gì bạn muốn. Lưu ý nó chỉ hoạt động trong một dòng mà thôi; nếu viết hơn một dòng có thể không hiện thị được hoặc làm hỏng tool. Hệ thống rút tiêu đề hoạt động với component chính, component đồng tác giả, và component thủ công, nhưng không hoạt động đối với component ngoại ngữ.

Dưới đây là một ví dụ với tiêu đề SCP sẽ trông như nào:

Hay, nếu bạn muốn thêm mô tả trang, nó sẽ trông như sau:


Nếu bạn có bất cứ vấn đề gì liên quan đến tool Việt Hóa, hãy gửi tin nhắn PM Wikidot tới StupifPotatoStupifPotato, hoặc bình luận lại trên trang này! Chúc may mắn!
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License