Theme SKP

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

ĐÂY LÀ TRANG COMPONENT DỊCH


Để truy cập hướng dẫn sử dụng các tính năng của component, vui lòng truy cập tại

http://scp-wiki-de.wikidot.com/component:skptheme


Để thêm component Việt Hóa vào bài viết của bạn, thêm đoạn lệnh sau:

[[include :scp-vn:component:skptheme]]

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Kings&display=swap');
@import url('http://scp-wiki-de.wikidot.com/component:skptheme/code/1');
#header h1 a::before { content: "Lực Lượng Đặc Biệt"; }
#header h2 span::before { content: "Phụ Trách Hiện Tượng Huyền Bí"; }
#page-title{
  font-family: Kings, Old English Text MT, Times, serif;
}
 
#account-topbutton {
  font-family: Kings, Old English Text MT, Times, serif;
}
#search-top-box-form input[type=submit] {
  font-family: Kings, Old English Text MT, Times, serif;
}
#header h1 a {
  font-family: Kings, Old English Text MT, Times, serif;
}
#header h2 span {
  font-family: Kings, Old English Text MT, Times, serif;
}
#top-bar ul a {
  font-family: Kings, Old English Text MT, Times, serif;
}
#toc .title {
  font-family: Kings, Old English Text MT, Times, serif;
}
#toc #toc-action-bar {
  font-family: Kings, Old English Text MT, Times, serif;
}
#login-status{
  font-family: Kings, Old English Text MT, Times, serif;
}
.fraktur {
  font-family: Kings, Old English Text MT, Times, serif;
}
h1, h2, h3, h4, h5, h6, #page-title, #login-status, #login-status a, #login-status ul a, #account-topbutton {
  font-family: Kings, Old English Text MT, Times, serif;
  font-weight: normal;
}
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License