Mẫu Theme

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

ĐÂY LÀ TRANG component DỊCH


Để truy cập hướng dẫn sử dụng các tính năng của component, vui lòng truy cập tại

http://scp-wiki.wikidot.com/component:theme-template


Để thêm component Việt Hóa vào bài viết của bạn, thêm đoạn lệnh sau:

[[include :scp-vn:component:theme-template]]

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License