Liên lạc nhân viên

Danh sách các nhân viên hiện tại:

 • FlawedFlawed: Admin Trưởng (kém hoạt động)
 • AthenodoraAthenodora: Admin (không hoạt động)
 • TheLegendaryAnimalsTheLegendaryAnimals: Kiểm Duyệt Viên (hoạt động)
 • KirQKirQ: Kiểm Duyệt Viên (hoạt động)
 • Mosin NagantMosin Nagant: Kiểm Duyệt Viên (hoạt động)
 • Twoface_GTwoface_G: Kiểm Duyệt Viên (không hoạt động)
 • K0mOd0K0mOd0: Kiểm Duyệt Viên (không hoạt động)
 • BD-PrintonBD-Printon: Hiện tại giữ vai trò là Thành Viên (kém hoạt động)
 • Kairento154Kairento154: Kiểm Duyệt Viên (không hoạt động)
  • SirKairentoSirKairento: Nick khác của Kiểm Duyệt Viên trên, không rõ bị lú mật khẩu hay gì mà phải tạo cả nick mới. Hiện tại chỉ là bậc Thành Viên (kém hoạt động)
 • Eden KrossEden Kross: Hiện tại giữ vai trò là Thành Viên (không hoạt động)
 • damagendamagen: Hiện tại giữ vai trò là Thành Viên (không hoạt động)
 • CantoCanto: Hiện tại giữ vai trò là Thành Viên (không hoạt động)

Để liên lạc với nhân viên, bấm vào tên của họ để mở hồ sơ người dùng, chọn "Write private message".

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License