Liên lạc nhân viên

Nhân sự và Bạn

Có những con người luôn chịu trách nhiệm cho wiki. Công việc của họ là giữ cho wiki hoạt động tốt nhất có thể. Hầu hết bọn họ đều là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực SCP. Và đây là nơi để cho bạn biết họ là ai. Nếu bạn có vấn đề, hãy liên hệ bọn họ.

Để liên lạc với nhân viên, bấm vào tên của họ để mở hồ sơ người dùng, chọn "Write private message".


Admin

Nhân sự

Nhân sự hiện tại:Dưới đây là các nhân sự đang hoạt động cho page. Hiện tại nhân sự quản lí mảng wiki bao gồm: Dâu, Kairento, Kir, Mosin Nagant, Penguin, Printon.


Nhân sự không hoạt động, nghỉ hưuList dưới đây là những thành viên đã từng hoạt động và đóng góp cho page SCP Foundation Vietnam và wiki SCP VN. Nhằm tôn vinh họ, chúng tôi đã lập ra list này.


Lưu ý: Sẽ có những nhân sự không sử dụng tài khoản wiki vậy nên chúng tôi sẽ chỉ liệt kê được những nhân sự đã từng sử dụng.

Admin
AthenodoraAthenodora

Nhân sự

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License