Trang Lưu Trữ Các Cuộc Thi - Chi Nhánh Việt Nam

Chi Nhánh Tiếng Anh|Chi Nhánh Tiếng Việt

Chào mừng đến với Trang Lưu Trữ Các Cuộc Thi - Chi Nhánh Việt Nam!

Tại đây, bạn có thể tìm thấy trang lưu trữ toàn bộ các cuộc thi từng được chi nhánh Việt Nam tổ chức. Người thắng cuộc, chủ đề/concept, giải thưởng, người tổ chức, và các thông tin liên quan khác sẽ được liệt kê dưới đây. Liên kết tới các hub cuộc thi tương ứng sẽ có sẵn cùng với từng entry thắng cuộc.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License