Đóng góp

Bạn muốn đóng góp cho Tổ Chức SCP? Chào mừng, chào mừng, bạn tìm đến đúng chỗ rồi đó. Trước khi mình cùng bắt đầu, bạn nên làm những điều sau trước đã nha:

  1. Đọc Nội QuyHướng dẫn cho Người Mới.
  2. Tham gia wiki.
  3. Tạo một trang viết nháp trên Sandbox VN.
  4. Dùng diễn đàn để được nhận xét về bài viết của mình.

Tài liệu SCP

Các văn bản SCP là trọng tâm của Tổ chức, một loạt các tài liệu miêu tả vô vàn các vật thể, thực thể và hiện tượng kỳ lạ trong tầm quản lý của Tổ chức.

Để biết cách viết và đăng một bài SCP hãy đọc Hướng dẫn viết SCP. Đồng thời khuyên bạn nên dùng diễn đàn để được nhận xét trước khi đăng.

Ngoại truyện

Nếu SCP là trái tim của Tổ chức thì Ngoại truyện là linh hồn của nó. Ngoại truyện có thể là những bản báo cáo chuyên nghiệp, truyện ngắn hoặc là văn thơ để mở rộng hơn về một khía cạnh nào đó của Tổ chức, nhân viên của họ, hay là các chủ đề khác trong vũ trụ SCP.

Bạn có thể tạo một Truyện mới bằng mẫu dưới đây.

Lưu ý: Các trang tạo bằng mẫu này sẽ được gắn nhãn là "truyện". Nếu bạn không định viết truyện, hãy dùng mẫu ở dưới.

Các dạng bài khác

Chúng là các dạng bài viết có khuôn mẫu giống như SCP truyền thống nhưng khác mục đích và chủ đề. Các dạng này thường khó viết hơn SCP thường, nhưng đem lại sự phong phú đa dạng cho vũ trụ.

Canon

Canon là các seri Truyện nhiều tác giả để khám phá một mặt nào đó của Tổ chức, các Nhóm Đặc biệt (GoI), các vũ trụ song song, hoặc các cách hiểu khác nhau. Chúng được tạo ra như Ngoại truyện bình thường.


Trang mới (Nâng cao)

Bạn có thể dùng mẫu này để tạo một trang trống hoàn toàn:

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License