Creepy-Pasta

Bộ sưu tập CreepyPasta của Tổ chức SCP đã được chuyển ra khỏi trang! Tất cả CreepyPasta được viết bởi các thành viên sẽ vẫn có sẵn (và được khuyến khích!) ở đây, nhưng tất cả CreepyPasta không được viết bởi các thành viên của trang đã được chuyển đến Kho Lưu Trữ. Đến đó và kiểm tra! Nếu bạn muốn trợ giúp tiếp tục quá trình lưu trữ, hãy liên hệ với Troy để biết thêm thông tin. Mật khẩu để tham gia Kho lưu trữ là "indigo". Thêm tất cả những gì bạn thích.


Những Câu Truyện Riêng Lẻ

Người Đồng Hoang bởi Cherry Pict

Đôi Tay bởi A Random Day

Tôi Không Thể bởi Nacht Ruine

Tiến Bộ bởi Djoric

Thư Viện Phụ Truyện

Mục Những Câu Truyện Của Tiến Sĩ Gears
Ngạc Nhiên Chưa! Chúc Mừng Sinh Nhật!
Ngạc Nhiên Chưa! Chúc Mừng Sinh Nhật! Lần nữa.
Ngạc Nhiên Chưa! Chúc Mừng Sinh Nhật! Còn Nữa?
Ngạc Nhiên Chưa! Chúc Mừng Sinh Nhật! Một Lần Nữa...
Ngạc Nhiên Chưa! Chúc Mừng Sinh Nhật! Bây Giờ, Xem Đây...
Công Việc Của Doc Burns

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License