Hồ Sơ Sinh Vật: ZARGOTH, KẺ HỦY DIỆT CÁC CHIỀU KHÔNG GIAN!

đánh giá: +9+x
wwslogo2shadow.png

Lưu Ý: Hồ Sơ Sinh Vật này CỰC KÌ ĐÁNG SỢ!

Việc truy cập tài liệu này có thể gây ra một số phiền toái, do năng lực của ZARGOTH, KẺ HỦY DIỆT CÁC CHIỀU KHÔNG GIAN sẽ ảnh hưởng lên tâm trí bạn. Theo những gì chúng tôi được biết, hiệu ứng trên sẽ HỦY DIỆT TÂM TRÍ và kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, cho nên có RẤT NHIỀU thứ mà bạn phải để ý đến, nhưng nếu như bạn không muốn một phần não bộ của mình bị xâm nhập, thì cứ coi như đây là lời cảnh báo của tôi nhé.

—Faeowynn Wilson





Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License