Hồ Sơ Nhân Sự Của Đặc Vụ Gallagher

đánh giá: +5+x

Thông tin chung về Đặc vụ Gallagher:

Tên thật: ███████████████████

Mật danh: Damon

Giới tính: Nam

Chức vụ: Nhân sự Phòng ban Dịch thuật

Nơi công tác trong mơ: Điểm-29-VN

Quyền hạn: I


Các Bản Dịch

SCP Đánh giá Bình luận Ngày đăng Số kí tự
SCP-Ducks-J + 6 4 02 Dec 2021 12:50 3610
SCP-485 + 3 1 08 Dec 2021 08:53 2122
SCP-218 + 2 1 17 Dec 2021 02:37 3562
SCP-1007-RU + 3 2 28 Dec 2021 14:04 6430
SCP-686 + 2 1 16 Jan 2022 07:24 3899
SCP-211 + 2 1 08 Feb 2022 12:39 9919
SCP-515 + 2 1 26 Feb 2022 13:23 6397
SCP-535 + 3 1 09 Mar 2022 03:03 5994
SCP-1098 + 3 1 11 Jun 2022 06:48 3292
SCP-2764 + 4 1 04 Sep 2022 12:12 26784
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License