HỒ SƠ BỆNH ÁN


đánh giá: +11+x

CẦN NGHIÊM NGẶT SỬ DỤNG NHỮNG THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY ĐỂ TƯƠNG TÁC VỚI ĐỐI TƯỢNG NHẰM GIỮ CHO THÍ NGHIỆM ĐƯỢC TRƠN TRU.

Tên: Dept

Giới Tính: Nam

Ngày Sinh: 8/12/2003

Ngày Bắt Đầu Hoạt Động: 27/10/2021

Chức Danh: Nhân Viên Dịch Thuật Cấp Thấp

Mô Tả Cơ Bản: Dept là nhân viên dịch thuật được thuê để hỗ trợ công việc dịch thuật (Mọi thông tin xa hơn sẽ gây nghi ngờ từ phía đối tượng).

SỰ THẬT PHẢI ĐƯỢC GIỮ KÍN BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO


Sản Phẩm Của Thí Nghiệm

SCP Đánh Giá Bình Luận Đăng
SCP-219 + 10 2 26 Jan 2022 10:39
SCP-222 + 5 3 27 Jan 2022 08:36
SCP-233 + 5 2 29 Jan 2022 02:34
SCP-3232 + 6 1 04 Feb 2022 03:18
SCP-1525 + 5 1 04 Feb 2022 06:10
SCP-3610 + 5 1 06 Feb 2022 08:58
SCP-1965 + 7 1 12 Feb 2022 13:18
SCP-4088 + 8 1 19 Feb 2022 10:12
SCP-3180 + 6 1 19 Feb 2022 14:25
SCP-5511 + 8 1 20 Feb 2022 10:39
SCP-6185 + 4 1 15 Jun 2022 16:38
SCP-6742 + 5 1 19 Jun 2022 06:50
SCP-6867 + 5 1 22 Jun 2022 04:18
SCP-6287 + 7 1 28 Jun 2022 13:29
SCP-7333 + 7 1 29 Jul 2022 14:52
SCP-7888 + 5 1 11 Sep 2022 03:30
SCP-7062 + 5 1 01 Dec 2022 21:37
SCP-7930 + 5 1 06 Jan 2023 14:24
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License