Hồ Sơ TLĐLT-VN: Diệp Tôn

Diệp Tôn (Hán tự: 葉孫; tiếng Anh: Children of the Leaf; tiếng Pháp: Enfants de la Feuille)1 là một hội kín/tổ chức tôn giáo/tổ chức tội phạm dị thường và đáng lưu tâm. Địa bàn hoạt động chủ yếu của thế lực này là khu vực bán đảo Đông Dương và miền Nam Trung Quốc, đặc biệt tập trung vào NX-59-VN ("Quận Không"). Bản thân tổ chức này có tính phân tầng và tự bảo mật cực kỳ cao, dẫn đến cấu trúc phức tạp và tính chất biệt lập giữa những thành viên ở các cấp bậc khác nhau.

  • Hạ Tầng: Chủ yếu là các tổ chức tội phạm không dị thường và không có kiến thức đầy đủ về thế giới sau Bức Màn. Thực thi các hoạt động phạm pháp trên quy mô lớn như kinh doanh sản xuất chất cấm, buôn người và vũ khí… Bị các giai tầng phía trên của Diệp Tôn kiểm soát thông qua vũ lực và uy hiếp bằng năng lực dị thường. Chỉ có người cầm đầu cao nhất của các băng đảng ở cấp bậc này mới có thể trực tiếp liên hệ với sứ giả của cấp bậc trên.
  • Trung Tầng: Một tổ chức tôn giáo dị thường và cực kỳ cuồng tín, với niềm tin xoay quanh một thực thể được gọi là Mộc Thần. Đa số có năng lực bẻ cong thực tại cấp độ thấp thông qua việc sử dụng SCP-420-VN trong một khoảng thời gian dài. Do tác dụng phụ của SCP-420-VN-1, thành viên ở cấp bậc này thường có năng lực tư duy sa sút và ảo tưởng về sức mạnh của bản thân.
  • Cao Tầng: Cũng thuộc về cùng một tôn giáo với tầng lớp trên, nhưng không quá mức cuồng tín và nắm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Có được năng lực dị thường nhờ kiến thức thực sự về huyền thuật học. Pháp thuật của chúng thường có liên quan đến các yếu tố tự nhiên, thực vật, khoáng vật, tâm linh,… và đặc biệt là việc thực thi giao ước với thực thể Mộc Thần. Các vị trí ở cấp bậc này dường như có yếu tố thừa kế, với một số gia tộc pháp sư là lãnh đạo trên thực tế của Diệp Tôn.

Các Thế lực Đáng lưu tâm có lịch sử lâu đời thường có những kiến thức nhất định về tổ chức Diệp Tôn, trong khi các cơ quan dị thường hiện đại như Tổ Chức SCP hay Liên minh Huyền bí Toàn cầu lại có rất ít thông tin về các hoạt động của thế lực này. Phần lớn kiến thức của Tổ Chức SCP về thế lực này đến từ các tài liệu của Dị Sự Giám và nhiều nguồn khác nhau do Đơn vị Tâm linh khai thác được.

Nhìn chung, tín ngưỡng Diệp Tôn xoay quanh sự sùng bái thực vật, "thế giới tự nhiên" và thực thể được chúng xem là hiện thân của nó — Mộc Thần. Theo các tín đồ, thực vật2 là dạng sống chân chính và thuần khiết nhất của giới tự nhiên, lẽ tất yếu trong quá trình tiến hoá của vũ trụ.

Ngược lại theo Diệp Tôn, các loại vi sinh vật là những dạng sống thấp kém, còn động vật xác thịt là kết quả từ quá trình tha hoá của sự sống chân chính. Nền văn minh hiện đại, máy móc, trí tuệ nhân tạo và sự sống phi hữu cơ,… được xem là kết quả từ quá trình xuống cấp cùng cực, là "sự tha hoá bên trong sự tha hoá".3 Vì vậy, hệ tư tưởng chính trị của Diệp Tôn được mô tả là gần nhất với "Chủ nghĩa Vô chính phủ".

Mộc Thần, còn được gọi trong các tài liệu của Dị Sự Giám là Mộc Tinh, có bản chất không rõ ràng, dường như là một thực thể thần tính cao chiều đại diện hoặc tự xưng là đại diện cho khái niệm "tự nhiên và thực vật". Tính cực đoan của giáo phái Diệp Tôn dường như chính là ý chí của Mộc Thần.

Đức tin được Trung Tầng và Cao Tầng của thế lực này thực hành chủ yếu gồm các yếu tố sau:

  • Bái nhất thần giáo (Monolatry): Chỉ duy trì sự sùng bái và tín ngưỡng với một vị thần duy nhất, nhưng không phủ nhận sự tôn thờ những vị thần khác.4
  • Thực hành Chế độ ăn toàn thịt (Carnivore diet): Tín đồ Diệp Tôn từ chối mọi loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật, và cho rằng việc ăn chúng là hành vi xúc phạm đến vị thần của họ. Ngoại lệ duy nhất được cho phép là tiêu thụ những loài thực vật do Mộc Thần "ban tặng", ví dụ như SCP-420-VN.
  • Chủ nghĩa Bài hiện đại: Giáo lý của Diệp Tôn gần như đối nghịch với xu hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá của văn minh nhân loại. Các thành viên Trung Tầng Diệp Tôn biểu hiện một thái độ chống lại trật tự đô thị hoá và toàn cầu hoá cực kỳ mãnh liệt.
  • Chủ nghĩa Thiên niên kỷ (Millenarianism): Niềm tin rằng thời kỳ tận thế đã đến rất gần, chỉ những người tu tập theo đức tin của Diệp Tôn có thể được cứu rỗi khỏi thảm hoạ sắp tới và sống trong một thế giới mới tốt đẹp hơn.

"Con hỏi tại sao thảo mộc mới là sinh mệnh chân chính? Ta trả lời: Giữa thảo mộc và thú vật, thảo mộc có trước. Thảo mộc hấp thụ nguyên khí của trời, khoáng vật của đất mà sinh trưởng, tự sinh tự diệt, không lệ thuộc, không huỷ hoại. Lại nói thú vật, hoặc giả ăn cỏ cây để sinh tồn, hoặc giả thấp kém hơn nữa thì phải ăn thịt lẫn nhau để sinh trưởng, trước lệ thuộc vào thảo mộc, sau vì riêng mình mà tiêu huỷ đi sinh mệnh lẫn nhau. Cho nên ta nói các con: Thảo mộc cao quý mà thú vật thì thấp kém."

Trích "Lược dịch Các kinh điển Đáng lưu tâm của Diệp Tôn"
(Tài liệu lưu hành nội bộ)

Cả Trung Tầng và Cao Tầng Diệp Tôn đều tin tưởng rằng Mộc Thần sẽ giáng lâm trong tương lai gần và sẽ "quét sạch mọi dạng sống dị dưỡng khỏi thế giới và che chở toàn thể nhân loại dưới một tán cây duy nhất". Ý nghĩa chính xác của diễn ngôn này chưa được hiểu rõ, nhưng qua thông tin khai thác được từ một số thành viên Trung Tầng bị Tổ Chức bắt giữ, có thể tạm thời phỏng đoán đó là một Viễn cảnh Tận thế Cấp H-K. Đây là một sự kiện cực kỳ trọng đại và liên tục được nhắc đến trong các văn bản giáo lý của Diệp Tôn.

Trong khi Trung Tầng duy trì sự kiểm soát với Hạ Tầng thông qua đe doạ bằng năng lực dị thường, Cao Tầng duy trì quyền lực trên Trung Tầng thông qua đức tin tẩy não. Cao Tầng là những thành viên duy nhất của Diệp Tôn có thể liên hệ trực tiếp với Mộc Thần và được xem là "sứ giả của thần linh", toàn quyền trong các vấn đề về giáo lý. Có dấu hiệu cho thấy những gia tộc Cao Tầng đang lợi dụng quyền lực này để bóc lột các tầng lớp dưới và phục vụ lợi ích cá nhân của chúng.

Sự cực đoan trong tư tưởng và thực hành đức tin chủ yếu diễn ra ở cấp bậc Trung Tầng, hiện được nghi ngờ là do sự ảnh hưởng nhận thức của SCP-420-VN. Cao Tầng của Diệp Tôn không thực thi các giáo lý trên một cách tuyệt đối mà dường như chỉ xem quan hệ với Mộc Thần là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Thậm chí Tổ Chức từng ghi nhận trường hợp Cap Tầng trì hoãn một số mệnh lệnh của thực thể này để tiến hành "mặc cả".


đánh giá: +11+x

Thêm tác phẩm bởi KH Nam / jackkiller

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License