Hub Phòng ban Nghịch loạn Giao tiếp

đánh giá: +10+x


Phòng ban Nghịch loạn Giao tiếp là gì?

Phòng ban Nghịch loạn Giao tiếp (PB. NLGT), được thành lập bởi Ts. Eli Forkley, là một bộ phận chuyên biệt thuộc Tổ Chức SCP, hoạt động với các đối tượng sau:

Phòng ban này nhỏ hơn so với phần lớn những phòng ban thông thường, tuy nhiên lĩnh vực họ phụ trách lại cực kỳ có triển vọng. Họ là những người xử lý các vấn đề liên quan đến những dị thể như SCP-426 (Tôi Là Cái Máy Nướng Bánh); nếu việc thảo luận và ghi chép về một dị thể là khó khăn, họ sẽ tìm cách né tránh khó khăn ấy và lưu trữ thông tin về dị thể đó thành dữ liệu.

Phòng ban Nghịch loạn Giao tiếp không phải là gì?

PB. NLGT không phải là một cơ quan giải quyết các vấn đề liên quan tới phản lan truyền nhận thức. Tôi đã nhấn mạnh điều này hết sức có thể trong khả năng của mình rồi. SCP-4773-2 có lẽ sẽ là một bằng chứng đủ rõ ràng cho bất cứ ai; nếu họ thực sự phải nhúng tay vào công việc đó, họ hoàn toàn không có đủ năng lực và thiếu khả năng nhìn nhận sự việc theo chiều sâu cần thiết. Có một quy luật chung rằng họ sẽ không giải quyết tốt với những gì khiến não bộ của bạn bị xáo trộn từ bên trong. Ngôn ngữ là một vấn đề, và suy nghĩ là một vấn đề khác hoàn toàn. Tuy nhiên SCP-4288 là một ngoại lệ tốt, khi hai vấn đề nói trên được kết hợp cùng nhau — hãy tìm đọc bài viết đó để hiểu chính xác điều gì là 'phù hợp' với phòng ban này. Nhìn chung, trừ khi có sai sót về mặt hành chính hay có một số vấn đề lẫn lộn khác giữa các phòng ban, các dị thể không liên quan đến giao tiếp, có khả năng thay đổi sự nhận thức hay có thể xóa bỏ ký ức đều hoàn toàn không phải là đối tượng làm việc tại đây.Ánmes änmes vëlents relless rell. Phần tiêu đề chuẩn của PB. NLGT được thiết kế bởi DarkStuff; biểu tượng ban đầu của phòng ban được tạo bởi hawkguyy và sau đó được chỉnh sửa bởi JackalRelated. Cả hai đều có thể được sử dụng tự do theo như giấy phép CC-BY-SA của wiki. Relless haā ueɒly lI toï and sao not śfurre plotąte.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License