Đơn Vị Tâm Linh - Hub
đánh giá: +15+x

Các dị thường bản địa tại Việt Nam, từ lâu đã luôn là một khó khăn nghiêm trọng cho công tác quản thúc của Tổ Chức. Đã có rất nhiều phòng ban hay thậm chí là điểm độc lập được triển khai cho mục đích này. Chúng ta dường như đã giải quyết được vấn đề, bằng phương pháp đơn giản nhất. Tuy nhiên, SCP-101-VN đã làm thay đổi quan niệm của chúng ta mãi mãi…

Trên cơ sở các kinh nghiệm thu được trong quá trình quản thúc SCP-101-VN, Điểm-75-VN cùng với sự hợp tác từ nhiều phòng ban khác, đã thành lập Đơn vị Tâm linh, với phương châm trên hết là giải quyết các vấn đề bản địa bằng các phương pháp bản địa.

Giám đốc Đơn vị Tâm linh

Cốt Lõi


(Các tác phẩm quan trọng, xây dựng bối cảnh)

SCP-066-VN - Đơn Vị Tâm Linh Là Một Lũ Mê Tín

SCP-101-VN - Ngọn Lửa Của Quan Phán Sự

Series Dài Tập


(Các tác phẩm được xâu chuỗi, cần đọc theo trình tự)

Tản Mạn


(Các tác phẩm độc lập, không cần đọc theo trình tự)

Một Ngày Của Ts. Tuân

Ngày Giáng Sinh Đầu Tiên

Giống như tên gọi của nó, những câu chuyện trong dòng thời gian của chúng ta xoay quanh Đơn vị Tâm linh. Nó không phải là một cơ sở khổng lồ của Tổ Chức hay một phòng ban có quy mô toàn cầu, mà chỉ là một đơn vị nhỏ trực thuộc Điểm-75-VN.

Những tri thức đặc thù của đơn vị này, kì lạ thay, bắt nguồn từ một thế lực dị thường đã tan rã từ hàng trăm năm trước, mang tên Dị Sự Giám.

Thông qua góc nhìn của Đơn vị Tâm linh, chúng ta sẽ biết được những câu chuyện về Dị Sự Giám và hàng loạt thế lực dị thường đã từng hưng thịnh và suy vong trong lịch sử Việt Nam.đánh giá: +15+x
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License