Hub Đơn Vị Tâm Linh
đánh giá: +19+x

CÁC TÁC PHẨM MỚI NHẤTCỐT LÕI


Dưới đây là những tác phẩm xây dựng thế giới, định hướng và cung cấp những thông tin nền tảng để thiết lập bối cảnh cho Đơn vị Tâm linh.

  • NX-59-VN - Quận Không - Một trong những tổng hành dinh đa không gian trong thế giới dị thường Việt Nam. (KH Nam & MarkNguyen & Goose of the Pool)

DÀI TẬP


Dưới đây là các series, mỗi series gồm hàng loạt tác phẩm có liên kết với nhau, cần được đọc theo trình tự.

ĐỘC LẬP


Dưới đây là các tác phẩm độc lập, có liên quan hoặc nhắc đến các tác phẩm khác, nhưng không cần kiến thức về chúng trước khi đọc các tác phẩm này.

TỔNG QUAN

Giống như tên gọi của nó, vũ trụ Đơn vị Tâm linh xoay quanh một bộ phận của Tổ Chức mang tên Đơn vị Tâm linh. Nhưng tất nhiên là dòng thời gian của chúng ta không chỉ có như vậy. Đơn vị Tâm linh ở đây đóng vai trò là một điểm nhìn để đưa người đọc vào vũ trụ mang tên nó, đồng thời là nút thắt nơi các tuyến truyện giao nhau.

Đơn vị Tâm linh là một đơn vị thuộc Điểm-75-VN. Sự trực thuộc này chủ yếu là về mặt cơ sở và hành chính, trong khi trên thực tế Đơn vị thực hiện các công việc của nó như một bộ phận độc lập.

Nhiệm vụ chủ yếu của Đơn vị Tâm linh là nghiên cứu về một thế lực dị thường đã sụp đổ mang tên Dị Sự Giám, qua đó hiểu rõ hơn về lịch sử của cộng đồng dị thường Việt Nam, đồng thời tiếp thu các tri thức và kinh nghiệm từ chúng.

Theo góc nhìn của Đơn vị Tâm linh, dòng chảy lịch sử Việt Nam chứa đầy biến động của các cộng đồng dị thường, cùng hàng loạt thế lực đã từng hưng thịnh và suy vong trong quá khứ.


đánh giá: +19+x
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License