Quy Định Quyên Góp Chính Thức


Ba lưu chú quan trọng điểm nhanh trước khi ta nói đến chi tiết:

Đầu tiên, quy định này bao gồm thông tin cho mọi người, không chỉ chấp nhận quyên góp - không biết luật lệ không phải phương thức bào chữa khi vi phạm.

Thứ hai, quấy rối hoặc lợi dụng lỗ hổng quy định có thể khiến bạn vào tầm truy phạt của nhân viên. Dựa trên mức độc lợi dụng, kỷ luật có thể từ tạm thời cấm đăng đường dẫn quyên góp đến chặn hoàn toàn khỏi trang.

Cuối cùng, nhân viên có quyền quản lý đường dẫn quyên góp miễn khi họ thấy chúng có giá trị trên trang, nhằm đối phó với những thứ chưa được liệt kê trong bộ quy định dưới đây. Thêm vào đó, nhân viên không có nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý tài sản thất lạc hoặc phục hồi tài sản.

Chúng tôi đã bỏ phiếu về các đường dẫn đóng góp và dưới đây là quyết định tổng hợp:

Quy định cho phép các dạng đường dẫn đóng góp bình đóng góp hay dạng Patreon được phép xuất hiện trên trang.
Chúng được cho phép xuất hiện trên trang thành viên và trang dự án.
Các chiến thuật người dùng đăng ký dài hạn liên quan đến việc viết SCP - và các loại tác phẩm khác - đều hợp lệ, tuy vậy thành viên không được phép đăng đường dẫn đóng góp trong bình luận các tác phẩm nói trên.

Dưới đây là quy định đầy đủ.

Những thứ bạn có thể làm:

Tóm tắt lại, bạn có thể có đường dẫn đóng góp trên các trang tác giả và trang dự án, bạn cũng được phép quyên góp cho người khác qua đường dẫn của họ. Tuy nhiên bạn không được phép đăng đường dẫn đóng góp ở đâu khác ngoài hai loại trang được cho phép nói trên.

Bạn được phép thêm một bình luận duy nhất thông báo về đường dẫn đóng góp, tuy vậy bình luận trên không được chứa chính đường dẫn đóng góp.

Trang dự án được định nghĩa là trang thực hiện các dự án ngoài dạng trang thường thấy - ví dụ như trang truyện tranh SCP, bộ sưu tập hội họa, trang đàm thanh, hoặc trò chơi. Bao gồm cả trang chứa dự án hoặc bìa dẫn đến trang chính ngoài wiki (bao gồm cả các tác phẩm ngoài tác phẩm viết) với cộng đồng của chúng tôi.

"Trang thường" là các trang SCP, Tài liệu GOI, truyện, và các dị bản SCP như -J.

Trang dự án và các dự án là một mục rất quan trọng do đó có thể là kênh thông tin chính kết nối dự án nói trên với người dùng tiềm năng.

Những thứ bạn phải làm:

Nếu bạn đăng tải đường dẫn đóng góp, bạn cần phải nói rõ về việc mọi người thực hiện hành động chi trả tài sản. Hội viên có quyền trả theo tác phẩm hoặc theo tháng, và các phụ phí có thể ảnh hưởng tới tài chính của thành viên chúng tôi.

Bạn phải sản xuất các nội dung được bên kia thuê. Nếu không thực hiện được sẽ ngay lập tức bị kỷ luật bởi nhân viên. Nếu bạn phải trễ hẹn giao nội dung trả phí trên, thông báo cho người quyên góp và nhân viên sớm nhất có thể.

Nếu bạn trả tiền cho ai đó qua đường dẫn đóng góp, bạn phải biết rằng các hành động này bạn thực hiện với nhận thức rõ ràng. Nhân viên không có trách nhiệm giải quyết nội dung trả tiền hoặc bồi thường.

Bạn phải đảm bảo bạn không vi phạm pháp luật khi đóng góp, nhận đóng góp, bán nội dung và mua nội dung, và bạn phải tuân theo điều khoản và điều kiện của trang chủ trì giao dịch.

Bạn phải tuân thủ giấy phép khi tạo bất cứ tác phẩm trích dạng từ nội dung của SCP Wiki và cũng đồng thời đảm bảo rằng các nội dung bạn tạo nói trên được phép sử dụng cho mục đích thương mại. Ảnh của 173 là một ví dụ của sản phẩm không được dùng cho mục đích thương mại. Nếu bạn vi phạm, bạn phải chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý với nhà sản xuất nội dung gốc.

Ngoài các trách nhiệm căn bản nói trên, chúng tôi cũng khuyến khích thành viên tố cáo các đường dẫn đóng góp khả nghi tại Discord của chúng tôi.

Những thứ bạn không được phép làm:

Nhân viên không được phép nhận thù lao cho việc thực hiện nghĩa vụ nhân viên.

Bạn không được phép mua chuộc, hay dùng tiền để yêu cầu nhân viên thực hiện nghĩa vụ nhân viên.

Bạn không được phép thực hiện hành động lừa đảo. Đây là hoạt động nhận chặn khỏi trang tiên tiến nhất.

Bạn không được phép thực hiện hành vi mua bán đánh giá trên trang.

Bạn không được phép bán nội dung vi phạm trên trang.

Bạn không được phép quảng cáo tác phẩm quá đà hoặc quấy rối người khác quá mức về việc đọc/giải thích đánh giá của họ với chúng chúng. Luật vàng, nếu bạn hỏi một người bạn tại sao họ không thích tác phẩm đấy thì hoàn toàn ok - nếu bạn hỏi một người bạn chưa từng gặp hoặc chưa mấy tương tác, bạn có thể đang quấy rối họ. Việc quảng cáo bài viết vừa phải có thể được chấp nhận, nhưng lượt đánh giá tác phẩm nên đến từ chất lượng bài viết.

Bạn không được phép vi phạm luật lệ qua việc đóng góp và nhận đóng góp.

Bạn không được phép tạo đường dẫn đóng góp cho bất cứ bên nào trừ bạn và tổ chức sau dự án hiện hành. Bạn không được quảng cáo dạng "tất cả sẽ được chuyển tới x" với x là bất cứ người hay tổ chức nào ngoài bên bạn. Điều luật này được tạo nhằm tránh các hành động tước tài sản quyên góp chính trị hoặc lừa đảo từ thiện.

Bạn không được phép quản cáo đường dẫn đóng góp bất cứ đâu ngoài trang tác giả và trang dự án liên quan.

Bạn không được phép tạo cạnh tranh quyên góp. Ví dụ, "người đầu tiên sáng tác truyện về hình đại diện của tôi đầu tiên đạt được +100 điểm đánh giá sẽ được nhận €5" sẽ bị cấm.

Bạn không được dùng một số phần của các tác phẩm "đặc cách" chứa những nội dung không thuộc giấy phép wiki cho việc kiếm tiền. Ảnh của 173 là một ví dụ không được phép sử dụng cho mục đích thương mại. Nếu bạn vi phạm, bạn phải chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý với nhà sản xuất nội dung gốc.

Đường dẫn đóng góp bao gồm dịch vị đánh giá bị cấm đăng ở tất cả mọi nơi trên wiki cũng như việc quảng cáo dịch vụ nói trên.

Buôn bán hoặc chi trả cho danh đồng tác giả sẽ bị kỷ luật thẳng vào các bên liên quan. Tác phẩm liên quan cũng sẽ bị xóa. Khác với các quy định khác, điều luật này áp dụng cho cả ngoài wiki miễn khi người dùng trên là thành viên của SCP Wiki.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License