Hồ Sơ Nhân Sự của Đặc Vụ Shuu

HỒ SƠ NHÂN SỰ

Bí Danh: Shuu
Quyền Hạn: I
Vai Trò Hiện Tại: Dịch giả


CÁC TÀI LIỆU ĐÃ DỊCH


LÝ LỊCH

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License