Đề xuất của Ts. Mann


đánh giá: +6+x
curving%20path.jpg

Một đoạn đường của SCP-001.

Mã vật thể: SCP-001

Phân loại: Embla

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-001 được giữ trong căn cứ tại khu vực số 0, ngoại ô [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. Một hàng rào được dựng lên để ngăn cản sự quan sát từ bên ngoài. Về vấn đề an ninh của khu vực số 0, luôn luôn có ít nhất 5 bảo vệ được trang bị vũ trang để ngăn sự xâm phạm từ bên ngoài. Các phòng thí nghiệm sẽ luôn có người và duy trì hoạt động, bất kể trường hợp nào.

Có một tấm bảng thông báo nhỏ để cho biết tình hình vẫn tốt. Mọi tình huống gây thiệt hại sẽ được báo cáo ngay lập tức để bảo vệ và khôi phục.

Mô tả: SCP-001 là một con đường sỏi với cây cối rậm rạp. Nếu đi trên con đường đó theo chiều ngược kim đồng hồ, con đường sẽ rất khó đi, ngay cả khi hết một vòng và trở lại vị trí đầu tiên. Nếu đi theo chiều kim đồng hồ, con đường và mọi con dốc sẽ trở nên hợp lí.

Nhân viên cấp 5 cho rằng việc thử nghiệm thêm với SCP-001 là rất cần thiết.

Thành viên mới của Hội Đồng Tối Cao được yêu cầu phải đọc Tài liệu 001-O5.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License