Hồ sơ Nhân sự O5-2 (Ts.Bright 2.0)

đánh giá: +18+x

Ờ thì đừng vì cái mác O5 mà sợ nhé. Tui mới được thăng chức thôi.

Hãy trả lời câu hỏi ở dưới

Bạn có nhìn thấy cái xác dưới hồ?

Đang phân tích


Hợp lệ
Xin chào mừng các nhân sự, trước hết tôi xin chúc mừng bạn vì không nhìn thấy những cái xác dưới hồ, điều đó chứng tỏ các bạn có một tâm lý đủ mạnh hoặc chức vụ đủ cao để có thể xem hồ sơ cá nhân của một O5. Những gì bạn sắp thấy ở dưới sẽ CỰC KÌ ảo lòi1 khó tin, nhưng dù sao đây là nơi mà chúng ta có thể thoả sức bay bổng nên hãy tận hưởng nhé —O5-2

Hồ sơ đến đây là hết, dù không tốn nhiều sức để đọc dù hơi ngắn nhưng cám ơn các bạn đã ghé qua

Các bài viết của mình tại chi nhánh SCP Việt Nam

SCP Đánh giá Bình luận Ngày đăng
SCP-5010 + 7 8 04 Mar 2021 16:35
SCP-5004 + 15 5 05 Mar 2021 14:52
SCP-3288 + 7 2 08 Mar 2021 13:32
SCP-2399 + 12 3 11 Mar 2021 13:20
SCP-4036 + 9 3 20 Mar 2021 08:18
SCP-4006 + 10 7 22 Mar 2021 11:03
SCP-5221 + 8 9 25 Mar 2021 10:56
SCP-5120 + 7 5 26 Mar 2021 10:26
SCP-4010 + 22 3 08 Apr 2021 09:38
SCP-4059 + 3 3 15 Apr 2021 01:48
SCP-5514 + 15 1 29 Apr 2021 13:04
SCP-5437 + 6 1 19 May 2021 11:42
SCP-4043 + 15 1 21 May 2021 13:13
SCP-4297 + 7 1 24 May 2021 00:33
SCP-3887 + 5 1 29 May 2021 01:00
SCP-5841 + 8 1 06 Jun 2021 14:40
SCP-5391 + 4 1 09 Jun 2021 09:12
SCP-2101 + 6 1 13 Jun 2021 02:24
SCP-4967 + 5 1 14 Jun 2021 10:20
SCP-6004 + 18 1 07 Jul 2021 03:38
SCP-6140 + 18 4 07 Jul 2021 17:59
SCP-4511 + 7 1 09 Jul 2021 08:34
SCP-6008 + 14 1 11 Jul 2021 09:28
Đề xuất của ROUNDERHOUSE + 17 1 25 Jul 2021 11:33
SCP-2290 + 4 1 01 Aug 2021 08:38
SCP-2367 + 5 1 01 Aug 2021 13:22
SCP-5149 + 10 1 02 Aug 2021 09:21
SCP-5107 + 3 1 02 Aug 2021 14:05
SCP-5281-D + 7 1 03 Aug 2021 14:16
SCP-5131 + 7 1 04 Aug 2021 06:12
SCP-5236 + 6 1 14 Aug 2021 04:33
SCP-6125 + 8 3 17 Aug 2021 02:24
SCP-6013 + 16 1 13 Oct 2021 04:19
SCP-2776 + 7 1 14 Oct 2021 15:34
SCP-6525 + 12 1 15 Oct 2021 09:01
SCP-4099 + 5 1 17 Oct 2021 09:34
SCP-3333 + 8 3 26 Oct 2021 16:07
SCP-6062 + 6 1 30 Oct 2021 02:50
SCP-6061 + 12 4 08 Nov 2021 08:04
SCP-2480 + 3 3 26 Dec 2021 13:46
SCP-4255 + 5 1 27 Dec 2021 14:01
SCP-6900-D + 5 1 28 Feb 2022 14:13
SCP-5151 + 6 1 07 Mar 2022 01:56
SCP-6068 + 4 1 07 Mar 2022 11:02
SCP-6402 + 4 1 08 Mar 2022 00:51
SCP-4078 + 4 1 09 Mar 2022 01:28
SCP-3874 + 5 1 09 Mar 2022 03:51
SCP-5493 + 3 1 19 Mar 2022 15:29
SCP-6091 + 5 2 23 Mar 2022 12:10
SCP-6770 + 5 1 28 Mar 2022 08:24
SCP-5044 + 4 1 30 Mar 2022 05:16
SCP-5118 + 2 1 30 Mar 2022 11:33
SCP-5132 + 2 1 31 Mar 2022 06:06
SCP-5122 + 2 1 01 Apr 2022 16:11
SCP-5124 + 2 1 02 Apr 2022 10:40
SCP-3270 + 6 1 03 Apr 2022 04:21
SCP-4450 + 3 1 12 Apr 2022 09:45
SCP-5386 + 4 2 12 Jul 2022 15:20
SCP-5083 + 3 1 14 Jul 2022 07:13
SCP-5929 + 4 1 14 Jul 2022 14:11
SCP-5342 + 3 1 15 Jul 2022 09:02
SCP-6503 + 5 1 18 Jul 2022 01:43
SCP-5377 + 6 1 20 Jul 2022 15:41
SCP-5549 + 7 1 06 Aug 2022 09:31
SCP-6690 + 6 2 06 Sep 2022 12:45
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License