Danh sách SCP I

Thông tin hoạt động về SCP

Danh sách SCPs

001 đến 099

100 đến 199

200 đến 299

300 đến 399

400 đến 499

500 đến 599

600 đến 699

700 đến 799

800 đến 899

900 đến 999

Bản lưu trữ nội dung

  • SCP đùa - Một số các bài đăng hay nhất trên trang mang tính hài hước và khéo léo. Chắc chắn rằng bài của bạn có được điều đó trước khi bạn đăng lên.
  • SCP đã lưu trữ - Các SCP được giữ lại do được dùng trong một Câu chuyện hoặc do điều khoản nhân sự.
  • SCP đã giải thích - Đây là những SCP không còn được coi là kì lạ, siêu nhiên, hay phi thường với tiêu chuẩn hiện tại. Chúng được viết với điều này trong tâm trí.
  • Bản ghi các vật thể dị thường - Cho những vật phẩm không hẳn là SCP nhưng vẫn bất thường theo một cách nào đó. Cứ tự nhiên thêm vào nó, nhưng hãy nhớ rằng nó thường xuyên được chỉnh trang lại.
  • Bản ghi các sự kiện phi tự nhiên - Cho khi những thứ xảy ra mà không thể giải thích được, nhưng xảy ra quá ngắn hoặc quá nhanh để Tổ chức có thể kiểm soát chúng. Cứ tự nhiên thêm vào nó, nhưng hãy nhớ rằng nó thường xuyên được chỉnh trang lại.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License